موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مطالبه ثمن قرارداد

مطالبه ثمن قرارداد را شاید یکی از دعاوی پرکاربرد در دادگاه بتوان دانست. این دعوی نیز همچون دیگر دعاوی می بایست به موجب دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی ارائه گردد. همانگونه که از نام آن مشخص است دعوی مطالبه ثمن قرارداد بایستی در پی یک قرارداد که منعقد گردیده و ثمن آن پرداخت نمی گردد طرح گردد. حال منظور از دعوی مطالبه ثمن قرارداد چیست؟ دعوی مطالبه ثمن قرارداد به طرفیت چه کسی طرح می گردد؟ شرایط طرح دعوی مطالبه ثمن قرارداد چیست؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قرارداد کجاست؟ آیا در دعوی مطالبه ثمن قرارداد مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر است؟ نحوه طرح دعوی مطالبه ثمن قرارداد چگونه است؟ مدارک جهت طرح دعوی مطالبه ثمن قرارداد چیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق می توانید مقاله تهیه شده با عنوان مطالبه ثمن قرارداد که توسط وکلای گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شده است را مطالعه نمایید.

همانگونه که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، در مطلب پیش و رو به بررسی یکی از دعاوی مرتبط با عقد بیع تحت عنوان مطالبه ثمن قرارداد می پردازیم. پس از آنکه عقد بیع به نحو صحیح واقع گردید، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق مطالبه ثمن معامله خواهد بود. در حقیقت پس از انعقاد معامله طرفین می بایست به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند. تعهد فروشنده تسلیم مبیع و انجام تشریفت مربوط به انتقال به کیفیت مقرر در قرارداد خواهد بود و تعهد خریدار پرداخت ثمن معامله می باشد. در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود استنکاف نماید، طرف دیگر می تواند از طریق دادگاه صالح طرف مستنکف را به انجام تعهدات بر عهده گرفته ملزم نماید. با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم. شخص الف اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان معین به شخص ب می نماید. در صورتی که بیع به نحو صحیح منعقد گردد و پس از انعقاد طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نمایند حق طرح دعوی برای طرف دیگر قرارداد محفوظ است. در حقیقت الف می تواند ثمن مبیع را مطالبه کند، از سوی دیگرخریدار نیز می تواند الف را ملزام به انجام تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل آپارتمان کند. در این مطلب سعی می شود این رابطه حقوقی به صورت کوتاه و مختصر تشریح و بیان گردد.

نکات مهم دعوی مطالبه ثمن قرارداد کدام است؟

۱- مطابق مقررات قانون مدنی، در صورت عدم توافق طرفین، هزینه های مربوط به پرداخت یا تسلیم ثمن «این امکان وجود دارد ثمن معامله وجه نقد نباشد» بر عهده خریدار است.

۲- اگر ثمن معامله به نحو اقساط باشد، قبل از سر رسید اقساط قابل مطالبه نخواهد بود. در واقع طرح دعوی مطالبه ثمن قرارداد قبل از سر رسید شدن اقساط ثمن مسموع نخواهد بود.

۳- اگر خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر نماید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر است. توضیح اینکه؛ در صورت توافق طرفین به وجه التزام قراردادی همان مبلغ توافق شده قابل مطالبه خواهد بود و چنانچه طرفین در این خصوص توافقی ننموده باشند خسارت تاخیر تادیه با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل مطالبه است.

۴- اگر برای پرداخت ثمن موعد تعیین نگردیده باشد، پرداخت ثمن بدون مدت و حال محسوب می شود. مگر اینکه بر حسب عرف معاملاتی محل یا طرفین معامله پرداخت ثمن مدت دار باشد.

۵- اگر برای پرداخت ثمن ضامن داده شود، فروشنده جهت مطالبه ثمن صرفاً حق مراجعه به ضامن را دارد مگر آنکه خلاف این مطلب در قرارداد تصریح گردد.

طرفین دعوی مطالبه ثمن قرارداد چه کسانی هستند؟

دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جانب فروشنده به طرفیت خریدار یا ضامن وی طرح می گردد. در صورتی که  قرارداد چند خریدار داشته باشد، توصیه می شود دعوی مزبور به طرف تمامی خریدار طرح گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قرارداد کجاست؟

برابر با ماده ۲۰ قانون مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قرارداد دادگاه محل اقامتگاه خوانده می باشد، در این خصوص تفاوتی نمی کند که مبیع مال منقول یا غیر منقول باشد. برای مثال؛ مطالبه ثمن قرارداد یک باب منزل مسکونی با مطالبه ثمن قرارداد یک دستگاه گوشی موبایل از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی تفاوتی ندارد به نحوی که هر دو مورد مزبور در دادگاه اقامت خوانده قابل طرح و رسیدگی می باشد.

نحوه اجرای رای مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت است؟

پس از آنکه حکم قطعی مبنی بر الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله صادر گردید، خواهان با مراجعه به دادگاه نخستین اقدام به تشکیل پرونده اجرایی می نماید. در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت محکوم به مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل میگردد‌.

جهت ثبت دادخواست مطالبه ثمن قرارداد به کجا مراجعه نماییم؟

شما می توانید، جهت ثبت دادخواست مطالبه ثمن قرارداد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

مدارک لازم برای ثبت دادخواست عبارتند از : قرارداد بیع یا مدارک مربوط به اثبات قرارداد، کارت ملی، کارت عابر بانک جهت پرداخت ثمن معامله.

لازم به ذکر است، دعوی مطالبه ثمن قرلرداد از جمله دعاوی مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق مقررات دعاوی مالی محاسبه و وصول خواهد شد.

در انتها توصیه و تاکید میکنیم؛ از مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت اشخاص غیر وکیل دادگستری اجتناب نمایید. مراجعه شما به اشخاص غیر وکیل رسمی دادگستری دست آوردی به غیر از اتلاف وقت و هزینه در بر نخواهد داشت. با مراجعه به دفاتر حقوقی وکلای رسمی دادگستری از خدمات مشاوره و وکالتی وکلای متخصص برخوردار شوید.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه متشکل از وکلای رسمی دادگستری آماده است، در کلیه دعاوی حقوقی مخصوصا دعاوی مربوط به مطالبه ثمن قرارداد، به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد.  مزایای مراجعه به گروه وکلای نستوه یا دیگر وکلای رسمی دادگستری پیشگیری از فعالیت افراد سودجو و فاقد هر گونه دانش حقوقی و قضایی می باشد. برای آنکه با اطلاعات کافی در مسیر چالش های حقوقی خود گام بردارید با وکلا و مشاوران موسسات حقوقی معتبر تماس بگیرید.

logo-samandehi