موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مطالبه وجه التزام قراردادی

وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهدات و یا انجام انجام تعهدات قرارداد، ضمن قرارداد تعیین میکنند برای مثال نقاشی موظف می شود که ظرف یک ماه یک تابلوی نقاشی با مشخصات معینی را برای شرکت در نمایشگاه بکشد.

طرفین قرارداد ضمن قرارداد مقرر می کنند که درصورت تاخیر متعهد بایستی روزی صد هزار تومان به متعهد له (سفارش دهنده) بپردازد.

مواردی که در خصوص وکیل مطالبه وجه التزام قراردادی بایستی مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • مطالبه وجه التزام چگونه است؟
  • شرایط دریافت وجه التزام قرارداد چگونه است؟
  • بهترین شرط موجود در قرارداد چیست؟
  • وکیل مطالبه وجه التزام در پاسداران کیست؟

در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال وقوع تخلف از مفاد قرارداد را کم می کند.

پس چنانچه یکی از طرفین قرارداد در اجرای تعهد تاخیر کند و یا تعهد را انجام ندهد، طرف ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست ((مطالبه وجه التزام قراردادی)) را تقدیم نماید.

طرفین این دعوی عبارتند از طرفین قرارداد یعنی شخصی که به نفع او تعهد شده به عنوان خواهان و شخصی که از اجرای تعهد خود سرباز زده است به عنوان خوانده دعوی قرار می گیرد.

اگر موضوع تعهد ملک یا مربوط به آن باشد، دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل وقوع ملک بوده و اگر دعوی، جز دعاوی منقول باشد دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد است.

نکته ای که در مورد وجه التزام قراردادی وجود دارد، این است که چنانچه خسارت وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند متخلف را به مبلغی بیش از خسارت تعیین شده محکوم کند. چون وجه التزام خسارت مقطوعی است که با توافق طرفین تعیین شده و بر خلاف ضرر و زیان ناشی از تاخیر قابل تعیین از طرف دادگاه نیست.

پس اگر شما قراردادی منعقد کردید و وجه التزام در آن وجود ندارد، بایستی دادخواست خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام آن را تقدیم دادگاه کنید.

پس خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد مبلغ مقطوع نبوده و با نظر کارشناس تعیین می گردد.

در مورد اینکه دریافت وجه التزام با تعهد اصلی قابل جمع است یا خیر نظریات مختلفی وجود دارد، اما چنانچه قصد تعیین وجه التزام برای قرارداد را دارید  میتوانید در قرارداد تصریح کنید که اخذ وجه التزام جانشین تعهد اصلی نبوده و با آن قابل جمع است.

لازم است بدانید اگر مبلغ وجه التزام مبلغی بسیار نامتعارف و بیشتر از تعهد اصلی باشد، برخی محاکم حکم به خسارت تا میزان مبلغ قرارداد می دهند، اما بیشتر محاکم با توجه به اصل اعتبار قراردادها، وجه التزامی تعیینی را پذیرفته و حکم پرداخت آن میدهند.

همچنین باید بدانید که شرط مطالبه وجه التزام این است که تاخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از حادثه ای خارج از اراده متعهد نبوده واصطلاحاً فورس ماژور نباشد.

برای طرح این دعوی معولاً خواهان ابتدا به خوانده اظهارنامه ای ارسال کرده و پرداخت وجه التزام را از وی مطالبه میکند و سپس اقدام به طرح دعوی وجه التزام قراردادی می نماید.

این دعوی مالی بوده و طرح آن مستلزم پزداخت هزینه دادرسی بر اساس خواسته می باشد.

طرح دعاوی مربوط به قرادادها و وجه التزام و خسارت و دفاع در برابر آنها موضوعی تخصصی و نیازمند تسلط بر اصول قراردادها و قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط می باشد.

دپارتمان امور قراردادهای گروه وکلای نستوه آماده ارائه خدمات مشاوره ای، قرارداد نویسی، وکالت در طرح دعوی و یا دفاع در دعاوی به شما عزیزان می باشد.

logo-samandehi