موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نحوه اجرای حکم

مراحل اجرای رأی چگونه است؟
آیا از نحوه اجرای رأی اطلاعاتی دارید؟
برای اجرای رأی چه مراحلی بایستی طی شود؟
آیا برای مرحله اجرای حکم نیز می توان وکیل دادگستری داشت؟
آیا میدانستید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مورد تصویب قرار گرفته است؟
آیا تمایل به داشتن اطلاعاتی در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید هستید؟
نحوه اجرای رأی مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مصوب 1394 و قانون اجرای احکام مدنی چگونه است؟
اجرای رأی را شاید بتوان مهمترین قسمت از هر پرونده دانست، اجرای رأی سخت ترین مرحله دادرسی است، با این اوصاف اجرای رأی چگونه صورت می گیرد و برای اجرای رأی بایستی به کجا مراجعه نماییم و اگر محکوم در حوزه دیگری ساکن باشد، آیا می توانیم اجرای رأی را از آن حوزه تقاضا نماییم و آیا اجرای رأی با هزینه است و به طور کلی برای اجرای رأی چه باید انجام دهیم برای رسیدن به پاسخ سئوالات خود مقاله تهیه شده توسط وکیل دادگستری از موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه) را مطالعه نمایید.
درباره

مراحل اجرای رأی


از زمان شکل گیری یک اختلاف تا حل و فصل این اختلاف توسط محاکم دادگستری و یا داوری در بیرون از محاکم  مراحل مختلفی بایستی سپری گردد که به اختصار اشاره میگردد .
این مراحل بدین نحو است که در اولین مرحله و از زمانی که اختلاف شروع می شود شکل میگیرد و به‌ وجود می‌ آید و تا زمانی که حل و فصل اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه یا ارجاع به داوری واگذار می ‌شود، ادامه دارد، به طور معمول در تمام این مراحل به چانه ‌زنی میان طرفین سپری می‌ گردد  و در مرحله بعدی رسیدگی صدور حکم از دادگاه یا صدور رأی از سوی داور است. اما گام نهایی و مقطع مهم در همه موارد اجرای حکم یا اجرای رأی داور است که به طور معمول شخص یا اشخاصی که حکم علیه آنها صادر شده است راضی نمی‌ شوند تا با میل و رغبت حکم دادگاه و رأی داوری را اجرا کنند که در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم تنها راهی است که به نظر میرسد.
احکام لازم ‌الاجرا چه احکامی است..؟
احکامی که باید اجرا شود یا آنچه قانونگذار مد نظر داشته «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد ذیل خواهد بود...
1- احکامی که در مراجع قضایی دادگستری در دعاوی صادر می‌شود و قطعیت یافته مستند به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر نموده: «هيچ حكمی از احكام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اين كه قطعی شده...»
2- آراء صادره توسط داور که در خارج از دادگستری صادر گردیده است همانند ماده  488 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و يا دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق رأی داور برگ اجرايی صادر كند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد»
3- احکامی که از طرف مراجع شبه قضایی یا غیر دادگستری صادر می‌شود، ولی مطابق قانون اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام دادگستری واگذار شده است همانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرم و شورای حل اختلاف مانند ماده 29 قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب 1394 که مقرر داشته: «اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورای حل اختلاف پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.».
4- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید مصوب 1394 مقرر داشته: «مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است»
در نهایت برای اجرای این آرا، شخص یا اشخاصی که حکم به سود آنها صادر شده است می بایست که درخواست صدور اجراییه از شعبه صادر کننده رأی را کند بدین معنی که رأی صادر شده  به خودی خود اجرا نمی‌شود، بلکه شخص یا اشخاصی که رأی به سود آنها صادر شده است میبایستی اجرای آن را تقاضا کند و متعاقب این تقاضا اجراییه صادر می‌شود مستند به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا‌ نماينده و يا قائم‌ مقام قانونی او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنماید.»
حال سوال دیگر این است که صدور اجراییه در صورتی که دادگاه ها متفاوت باشند اعم از بدوی و تجدید نظر و... بر عهده کدام دادگاه است و از چه مقامی بایستی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در پاسخ به این سوال گفتنی است که در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که مقرر نموده: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است»  پس بنابراین شخص یا اشخاصی که حکم به نفع آنها صادر شده است بایستی به دادگاهی مراجعه کنند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه تقدیم کرده و اولین حکم از آن دادگاه صادر شده است و مستند به ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود».
نتیجتاً دادگاه نخستین مکلف به صدور اجراییه است و نیز عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه مورد تعقیب قرار می گیرد.
 شرایط صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
به طور کلی سه مرحله برای صدور اجراییه مطابق ماده 1 و 2 قانون اجرای احکام مدنی بایست سپری شود تا اجراییه صادر شود:
 1- حکم به محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شود.
2- محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً تقاضای صدور اجرا نماید.
3- حکم قطعیت داشته باشد.
برای صدور اجرای رای داور نیز  همین مراحل طی میشود و لیکن نیاز به قطعیت نیست به طور استثناء.
ترتیب اجراییه
میدانیم که اجراییه توسط دادگاه صادر کننده حکم نخستین صادر می‌ گردد و در قسمت اجرای احکام همان دادگستری قابل اجرا می‌شود و بعد از آنکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم شعبه مربوطه گردید، مدیر دفتر آن را تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس شعبه با عنایت به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت احراز کرده و سپس دستور صدور اجرائیه را صادر می نماید، سپس مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگه های مخصوصی که تمبر بدان الصاق گردیده است و به نام برگ اجراییه تنظیم کرده «به طور کلی  برگ اجراییه در رویه توسط مدیر دفتر صادر و تکمیل می‌شود و فقط دستور آن توسط رئیس شعبه صادر می گردد» و نکته دیگر آنکه در برگ اجراییه و در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است و در صورت داشتن وکیل نام وی نیز درج شده و در قسمت میانی برگ اجراییه نیز  موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره دادنامه و تأکید بر اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است قید و صادر می گردد.
بعد از طی مراحل فوق الاشاره مدیر دفتر محترم برگ اجراییه را به مهر دادگاه ممهور نموده و البته تعداد برگ ‌های اجراییه همانند دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده ولی به طور کلی مستند به ماده 7 قانون اجرای احکام مدنیبرگه های اجرایيه به تعداد محكوم‌ عليهم به علاوه دو نسخه صادر می شود يک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه ديگر پس از ابلاغ به ‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايی بايگانی می‌گردد و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌ عليه داده می‌شود»
در نهایت مستند به ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی بحث ابلاغ به محکوم علیه وجود دارد که : «ابلاغ اجرایيه طبق مقررات آيين دادرسی مدنی به عمل می‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم ‌عليه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرایيه‌ سابقه محسوب است»
و در نهایت پرونده آماده برای اجرای حکم دادگاه است.
وکلای دادگستری و دفاتر وکالت و گروه وکلا همیشه گامی بلند در راستای احقاق حقوق قانونی مردم هستند چرا که وکیل هدفی جزء حمایت از موکل ندارد و در این میان گروه وکلا که توسط وکلای پایه یک دادگستری گرد هم آمده اند گامی است بلند در راستای حمایت، که با تشکیلات منظم و با استفاده از بهترین وکلای دادگستری همیشه در پی جلب رضایت آحاد مردم می باشند چرا که از وکلای متخصص استفاده می کنند و در این خصوص ما می توانیم موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه) را با سابقه ای درخشان از وکلای آن در امور حقوقی و کیفری به شما معرفی کنیم.

logo-samandehi