موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه قرارداد آرماتور بندی

چندی پیش یکی از مراجعه کنندگان به موسسه حقوقی دادآوران نستوه به دلیل وجود قرارداد ناقص مشکلات عدیده ای برای ایشان به وجود آمده بود و مطالبه ای نزدیک به 1 میلیار را با مشکلات جدی مواجه نموده بود.تصمیم داریم نمونه قرارداد آرماتوربندی که موجب بروز مشکلات شده است را با شما به اشتراک گذاریم۷ همچنین نمونه قرارداد تنظیم شده برای این مراجعه کننده را برای شما در سایت به اشتراک می گذاریم تا خودتان قضاوت نمایید تنظیم قرارداد توسط وکیل و یا دیگر اشخاص چه تفاوت هایی دارد.

مواردی که در خصوص قرار داد آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه قرارداد آرماتوربندی چگونه است؟
  • وکیل تنظیم قرداد کیست؟
  • قرارداد دارای چه شرایطی است؟
  • مهمترین شرایط قرارداد چیست؟

در صورت نیاز به اخذ مشاوره می توانید هم اکنون با وکیل متخصص قراردادها در دپارتمان امور قرادادهای موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

مجدداً تأکید می گردد قرارداد حاضر به صورت نمونه ای از یک قرارداد ناقص به اشتراک گذاشته می شود و قراردادی که برای این مراجعه کننده تنظیم گردید با عنوان قرارداد پیمانکاری در سایت برای علاقه مندان به اشتراک گذاشته می شود که می توانید از طریق جستجو در صفحه اصلی به آن دسترسی داشته باشید.

بسمه تعالی

قرارداد خدمات آرماتوربندی و قالب بندی وبتن ریزی

این قرارداد فی ما بین ... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و از یک سو... به شماره ملی ... به نشانی: ... که در این قرار داد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده یک - موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است خدمات آرماتوربندی به شرح ذیل :

شامل:

آرماتوربندی فونداسیون

آرماتوربندی دیوار

قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون و دیوار

پلیت گذاری جهت نصب سقف ساندویچ پنل

ماده دو – مدت قرارداد :

از تاریخ... تا تاریخ... است

ماده سه– حق الزحمه و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما:

تبصره 1 : مبلغ حق الزحمه به شماره کارت... واریز خواهد شد.

ماده چهار– تعهدات کار فرما:

1-4- کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید .

2-4- کارفرما متعهد می شود میلگرد وسیم آرماتوربندی و سیم قالبندی و بتن مورد نیاز پیمانکار رابه موقع تهیه نماید .

3-4- کارفرما می بایست محل اسکان کارگری را تامین نماید.

4-4- قالب ها و ابزار و لوازم به پیوست تحویل پیمانکار داده میشود.

5-4- تامین ابزار و ماشین الات مورد نیاز کار و انجام آن که به تشخیص ناظر می باشد و تهیه لوازم مصرفی آنها اعم از روغن در غیر این صورت کلیه هزینه های آن برعهده پیمانکار می باشد.

ماده پنج– تعهدات پیمانکار:

1-5- پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و نقشه کار را انجام داده و پس از تایید ناظر در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد و همچنین در صورت خسارات ناشی از مغایرت طرح و اجرا پیمانکار میبایست مغایرت را با هزینه خود برطرف کند.

2-5- پیمانکار متعهد می شود در انجام کار دقت لازم را بکار برده و بدون هیچ گونه عیب و ایرادي آن را تحویل دهد.

3-5- پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت .

4-5- تمام مراحل کار به رویت پیمانکار رسیده و پیمانکار حق هیچ گونه ادعایی را ندارد.

5-5- پیمانکار متعهد می شود کلیه ابزار کار و دستگاههاي مورد نیاز جهت آرماتوربندی را خود تهیه نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت . ( به غیر از دستگاه خم و دستگاه قیچی ) .

6-5- پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .

7-5- نگهداری تجهیزات و کانکس و لوازم انفرادی تحویلی و شیرالات و تاسیسات سرویس بهداشتی برعهده پیمانکار است.

8-5- پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ10 درصد از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .

9-5- پیمانکار متعهد می شود پاسخ گوي اعمال کارگران خود باشد و در صورتی که اعمال آنان موجب خسارت به کارفرما شود ، جبران خسارت وارده را پرداخت نماید .

10-5- پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .

11-5- پیمانکار موظف می باشد با توجه به تجهیزات و ماشین آلات در اختیار که از جانب کارفرما تهیه شده و هزینه های جاری زیادی شامل کارفرما می گردد میبایست با هر جرثقیل 1دیوار طی 1روز کاری(9ساعت) بسته شود در غیر این صورت هزینه مازاد ماشین آلات بر عهده پیمانکار می باشد.پیمانکار موظف می باشد بابت هر ست قالب به همراه جرثقیل 7 نفر نیرو مشغول به کار باشد.

12-5- کلیه تجهیزات اعم از قالب و پشت بندها به پیوست تحویل پیمانکار می شود که پیمانکار موظف می باشد به مبلغ کل تجهیزات که 000/000/000/3 ریال می باشد سفته یا چک به عنوان ضمانت در اختیار کارفرما قرار دهد و بیشتر از 3درصد مستعمل کردن قالب را میباست به عنوان خسارت وارده پرداخت نماید ودرصورت گم کردن لوازم و خرابی ابزار مسئولیت آن بر عهده پیمانکار است و کارفرما فقط هزینه های مصرفی ابزار الات و ماشین الات تحویلی پیمانکار را عهده دار میباشد.

13-5- کلیه مکاتبات از دفتر فنی و بالعکس میبایست به صورت کتبی باشد و پیمانکار موظف می باشد به دریافت مکاتبات و امضا کردن رسید می باشد.پیمانکار به هیچ عنوان حق تغییر خط مشی و نظامات کارگاهی را ندارد و می بایست تابع قوانین کارگاه باشد.

14-5- پیمانکار به هیچ عنوان حق توهین و نارفرمانی از ناظر را ندارد در صورت هرگونه مشکل می بایست به صورت مکتوب اعتراض خود را به مدیریت پروژه ابلاغ نماید در غیر این صورت برخورد می شود.

ماده شش– مرخصی و تعداد روز کارکرد:

پیمانکار می تواند هر 25 روز کار مداوم با توجه به شرایط کارگاه و اخذ مجوز از سرپرست کارگاه به مرخصی برود.

ماده هفتم– فسخ قرارداد:

کارفرما قادر خواهد بود در صورت ناراضی بودن از عملکرد پیمانکار قرارداد فسخ نماید و همچنین پیمانکار در صورت عدم ادامه همکاری می بایست 15 روز قبل از اتمام همکاری اعلام فسخ نماید.

تبصره 2 : در صورت ادامه همکاری برای تعداد واحد بیشتر این قرارداد به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

ماده هشت– حل اختلاف و داوری:

در صورت بروز اختلافات در وهله اول با مذاکره و در غیر این صورت با رای داوری بیطرف موضوع اقدام خواهد شد.

ماده نه– شکل کلی قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و در نه ماده و 2 تبصره بر اساس رضایت طرفین تنظیم و امضاء ومبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد.

ایرادات موجود در این قراداد خارج از بحث این مقال است ولیکن توصیه داریم حتما جهت تنظیم قراردادهای خود با وکیل دادگستری مشاوره نمایید.

logo-samandehi