موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه قرارداد همکاری با کلینیک زیبایی

قرارداد را می توان مهمترین جزء یک اعمال حقوقی دانست. چنانچه قرارداد دارای شرایط اساسی نباشد و بر مبنای صحیح تشکیل نگردد می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به حقوق قانونی اشخاص وارد آورد. چندی پیش نمونه قراردادی در یکی از سایت ها قراردادی توسط شخصی فاقد صلاحیت حقوقی برای عموم به اشتراک گذاشته شده بود با عنوان نمونه قرارداد کاربردی کلینیک زیبایی، جالب آنکه این قرارداد دارای ایرادات شکلی متعدد بوده است. به طور مثال یکی از ایرادات این قرارداد این بود که قرارداد در 4 نسخه تهیه شده و به غیر از طرفین به دو نفر از شهود نیز می بایست قرارداد تحویل گردد. حال آنکه اصل محرمانه بودن اقتضا دارد در چنین مواردی دیگر اشخاص خارج از موضوع نسبت به قرارداد آگاهی نداشته باشند و همچنین در خصوص داوری ایرادات زیادی در آن قرارداد وجود داشت که نقد آن خارج از این مطلب است. به هر حال برای تنظیم قراردادهی خود به وکیل دادگستری و اشخاص اهل فن مراجعه نمایید.

نمونه قرارداد همکاری با کلینیک زیبایی

                                                                           «بنام خدا»

قرارداد ذيل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم، متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد قانونی و تعهدات قراردادی می‌باشند.

ماده 1- طرفین قرارداد :

قرارداد حاضر با شرایط مقرر فی‌مابین :

1- آقای/خانم... فرزند...متولد... به شماره ملی... و به نشانی... که به‌اختصار در این قرارداد سرمایه‌گذار نامیده می‌شود و اقدام به تهیه محل، ابزار، دستگاه، کارکنان و لوازم مصرفی مطابق قرارداد می‌نماید.

2- آقای/خانم... فرزند...متولد... به شماره ملی... و به نشانی... که به‌اختصار در این قرارداد پزشک نامیده می‌شود که دارای پروانه طبابت معتبر شهر تهران بوده و صلاحیت بهره‌برداری، اداره و فعالیت در راستای موضوع قرارداد را مباشرتاً و همراه با پزشک متخصص پوست و مو داشته و اقدام به تهیه لوازم مصرفی مطابق قرارداد می‌نماید و بر مبنای توافقات حاصله منعقد گردید.

ماده 2- آورده طرفین

الف- آورده سرمایه‌گذار عبارت است از :

1- در اختیار گذاشتن محل موضوع قرارداد به نشانی...

2- ابزار و دستگاه‌های موجود که لیست آن مطابق بند 6 ماده 4 به‌تفصیل بیان گردید و به پیوست قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- تمام سرمایه موضوع قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار بوده و پزشک با امضاء ذیل قرارداد اقرار می‌دارد هیچ‌گونه ادعایی نسبت محل موضوع قرارداد، سرمایه، دستگاه‌ها و وسایل موجود نداشته و دستگاه‌ها را صحیح و سالم تحویل گرفته است.

تبصره 2- پزشک با امضاء ذیل قرارداد اقرار می‌نماید كه هیچ‌گونه وجه يا مالی تحت عناوينی همچون سرقفلی، حق ‌صنفی، ‌حق كسب،‌پيشه يا تجارت و غيره به سرمایه‌گذار پرداخت نكرده است و يد او در مورد آورده سرمایه‌گذار امانی است.

ب- آورده پزشک عبارت است از :

پروانه طبابت جهت انجام کلیه خدمات مورد توافق و عنداللزوم تحت نظر متخصص پوست و مو به شرح آتی :

1- خدمات پوستی و لیزر شامل ویزیت پوست و مو، اعمال طبی زیباسازی و جوان‌سازی

2- میکرودرم

3- هیدرودرم

4- مزو تراپی

5- هایفو تراپی

6- کربوکسی تراپی

تبصره 1- بهره‌برداری از امکانات موضوع قرارداد می‌بایست با شرایط مقرر و اخذ کلیه مجوزهای قانونی مرتبط توسط پزشک صورت پذیرد . فلذا مجوزهایی که می‌بایست قبل از شروع به فعالیت توسط پزشک اخذ گردد عبارت‌اند از :

1- ...

2-...

به ترتیب کلیه مجوزهایی که پزشک مکلف به دریافت آن می‌باشد درج گردد .

تبصره 2- پزشک صرفاً حق استفاده از امکانات موجود، جهت انجام امور مندرج در قرارداد و طی مدت مشخص‌شده را دارد. فلذا تحت هیچ عنوان حق بهره‌برداری از امکانات مورد اشاره را به صورت اختصاصی برای بیماران شخصی خود نخواهد داشت.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ.... لغایت.... به مدت... سال تمام خورشيدی است.

تبصره 1- پزشک موظف است طبق برنامه زمان‌بندی مقرر (... روز در هفته یعنی روزهای زوج/فرد از ساعت... الی...) شخصاً یا در صورت نیاز به وسیله متخصص مربوطه نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.

تبصره 2- در صورت توافق و با تراضی طرفین می‌توانند یک ماه قبل از پایان موضوع ماده 2 نسبت به تمديد كتبی قرارداد با شرایط موجود و یا شرایط جدید اقدام نمایند .

تبصره 3- آغاز به کار پزشک از تاریخ... می‌باشد. در صورت عدم آغاز به کار در تاریخ مقرر یا عدم حضور بیش از 3 روز ایشان می‌بایست به ازای هر روز تأخیر و یا عدم حضور، روزانه مبلغ.... را به‌عنوان وجه التزام به سرمایه‌گذار بپردازد.

ماده 4- تعهدات

الف- تعهدات سرمایه‌گذار عبارت است از:

1- تأمین لوازم، مواد طبی و مصرفی مرتبط با اجرای قرارداد با کیفیت متعارف که مورد تائید وزارت بهداشت باشد.

2- تهیه و تنظیم دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کامل کلیه مراجعین با ذکر خدمات و هزینه آن

3- پرداخت حق السهم پزشک مطابق شرایط مقرر در قرارداد

4- پرداخت هزینه فاکتورهای مواد طبی و مصرفی متعارف خریداری شده از سوی پزشک

5- تعمیر و راه اندازی دستگاه‌های موضوع قرارداد

6- تأمین منابع انسانی موردنیاز جهت اجرای قرارداد

7- تأمین شرایط محیطی مناسب برای انجام موضوع قرارداد و امکانات استریل سازی و ضدعفونی

8- تهیه لیست کامل از دستگاه‌ها و وسایل موجود شامل تعداد، نوع و...

ب- تعهدات پزشک عبارت است از :

1- تأمین قسمتی از لوازم، مواد طبی و مصرفی با کیفیت متعارف و مورد تائید وزارت بهداشت که عبارت است از (موادی که مقرر می‌گردد به‌تفصیل بیان گردد).

2- پیش فاکتور و یا فاکتور معتبر اقلام خریداری شده می‌بایست دارای نشانی، مشخصات صادرکننده، مشخصات دریافت‌کننده، نوع کالا، مبلغ، ممهور به مهر شرکت و بدون خط‌خوردگی باشد.

3- دریافت کلیه مجوزهای قانونی برای انجام خدمات موضوع قرارداد

4- تبعیت و رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌های پوست و مو که مرتبط با مراکز لیزر پوست و مو می‌باشد.

5- انعقاد قرارداد و به کارگیری پزشک متخصص پوست و مو دارای پروانه طبابت معتبر شهر تهران جهت انجام امور خدمات موضوع قرارداد، همچنین حضور پزشک و نظارت او بر تمام اقدامات انجام شده در روزهای مختص به پزشک الزامی می‌باشد. (سرمایه‌گذار هیچ مسئولیتی از حیث پرداخت حق‌الزحمه و غیره در مقابل پزشک به کار گرفته‌شده نخواهد داشت)

6- ارائه تصویر پروانه دائم طبابت و پروانه مطب شهر تهران پزشکان حاضر در محل موضوع قرارداد ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

7- حفاظت از کلیه وسایل در اختیار در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه براي حفاظت مزبور ضامن است و بهره‌برداری از دستگاه‌ها و لوازم می‌بایست با رعایت قواعد قانونی، شرعی، اخلاقی و مورد توافق طرفین صورت پذیرد.

8- پزشک حق واگذاری موضوع قرارداد تحت هر عنوانی از عناوين از قبيل نمايندگی، وكالت، صلح حقوق، اجاره و غيره ولو مشاعاً و مفروز، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به دیگری به هيچ نحوی از انحاء نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند در خصوص موضوع خدمات قرارداد با پزشک دارای صلاحیت اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

9- اخذ رضایت‌نامه و برائت نامه از مراجعین برای انجام کلیه اقدامات در راستای خدمات موضوع قرارداد

10- تحویل کلیه لوازم، وسایل و مواد اولیه مصرف نشده به صورت صحیح و سالم در پايان مدت قرارداد يا لدی الفسخ

11- یک فقره سفته/ چک/ ضمانت بانکی، به‌عنوان تضمین حسن انجام وظیفه و همچنین به‌عنوان ضمانت به مبلغ... با مشخصات... به صورت امانی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌گردد.

پ- تعهدات متقابل طرفین عبارت است از :

1- امضاء لیست تهیه شده مطابق بند 6 ماده 4  که الزاماً در سه نسخه و به پیوست قرارداد گردد.

2- طرفین توافق نمودند که سرمایه‌گذار در همه حال و در طول مدت و تا زمان تسويه حساب‌های فی‌مابین حق اعمال نظارت نسبت به موضوع قرارداد را شخصاً يا از طریق اعطای نمايندگی به هر شخص حقيقی يا حقوقی ولو عادی و یا به صورت وكالت دارد.

3- ناظر قرارداد شخصی است که با توافق طرفین جهت نظارت بر حسن انجام تعهدات مالی و نظارت بر امور مالی تعیین می‌گردد، فلذا طبق توافق طرفین خانم... را به‌عنوان ناظر قرارداد تعیین و وظیفه نظارت بر کلیه  امور مالی، اداری، کارکنان، پذیرش‌ها و پرونده‌ها را دارد. فلذا عزل ناظر صرفاً طبق توافق طرفین امکان‌پذیر است.

4- طبق توافق طرفین از انقضای مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ، سرمایه‌گذار متعهد و ملزم به تسویه‌حساب اين قرارداد بوده و سهم پزشک را پس از تخلیه ملک مرقوم و تحویل کلیه ابزار و وسایل در مقابل دريافت رسيد تأديه نماید.

5- پرداخت مالیات مستغلات، عوارض شهرداری با سرمایه‌گذار و پرداخت مالیات مشاغل، مفاصا حساب تأمین اجتماعی و هزینه‌های ناشی از انجام موضوع قرارداد با پزشک خواهد بود.

6- در صورت تمایل به استفاده از دستیار یا کارکنان شخصی توسط پزشک، قرارداد تنظیمی مابین متصدی و دستیار علیحده بوده و ازاین‌جهت هیچ‌گونه رابطه استخدامی بین سرمایه‌گذار و دستیار یا کارکنان موضوع این ماده برقرار نخواهد شد و سرمایه‌گذار هیچ نوع مسئولیتی برای پرداخت دستمزد، سنوات، بیمه، مالیات بر درآمد، تأمین اجتماعی و سایر حقوق مندرج در قانون کار را نخواهد داشت.

تبصره- طبق توافق طرفین سرمایه‌گذار مجاز به تبلیغات برای خدمات موضوع قرارداد خواهد بود.

ماده 5- تقسیم منافع حاصل از قرارداد

درآمد حاصل از ارائه کلیه خدمات موضوع قرارداد پس از کسر هزینه‌های دارویی و مصرفی به نسبت 50 درصد کل درآمد برای سرمایه‌گذار و 50 درصد کل درآمد برای پزشک تعیین گردید.

تبصره 1- چنانچه درآمد حاصله پزشک در هرماه کمتر از 000/000/40 ریال (چهار میلیون تومان) باشد، سرمایه‌گذار مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت است. البته پرداخت موضوع این تبصره منوط به حضور به صورت کامل می‌باشد در غیر اینصورت هزینه غیبت و عدم حضور از مبلغ مورد اشاره کسر می‌گردد.

تبصره 2- سرمایه‌گذار مکلف است حداکثر تا10 روز از تاریخ سررسید نسبت به واریز درآمد حاصل از قرارداد به پزشک به شماره حساب... بانک... و یا شماره کارت.... بانک... اقدام نماید. 

تبصره 3- در صورت بروز اختلاف در هزینه‌ها نظر داور ملاک خواهد بود.

ماده 6- جهات فسخ قرارداد

1- انقضای مهلت تعیین شده در قرارداد و عدم تمدید آن از سوی طرفین

2- طبق توافق طرفین چنانچه سرمایه‌گذار در طريقه اعمال، رفتار و نحوه کار پزشک، تخلف يا ايرادی مشاهده نمود و يا عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقی كه پزشک مطابق شرایط مقرر در قرارداد باید اداره نمايد،ننماید می‌تواند با ارسال اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ نسبت به فسخ قرارداد اقدام و با ارجاع موضوع به داوری، نسبت به تائید فسخ قرارداد به وسیله داور اقدام نماید.

تبصره 1-تشخيص عدم رعایت شرایط مقرر و... با داور می‌باشد و تشخیص ایشان در خصوص احراز تخلف قاطع و غیرقابل‌اعتراض بوده و لازم‌الاجرا است.

تبصره 2- حق فسخ موضوع این ماده به مدت 1 سال از تاریخ وقوع عقد می‌باشد.

3- در صورت عدم شروع به کار از سوی پزشک و یا توقف بیش از 10 روز و یا عدم حضور متناوب بیش از 30 روزی که ناشی از فعل و اراده ایشان باشد و همچنین در اثر قوه قاهره پیش نیامده باشد، طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

تبصره 1- در طول مدتی که پزشک اقدام به توقف کار را نموده است هیچ نوع حقی اعم از حق‌الزحمه و حق الحضور به وی تعلق نمی‌گیرد و بایستی معادل درآمد روزانه مرکز را به ازای روزهایی که مرکز تعطیل بوده، به‌عنوان خسارت به سرمایه‌گذار بپردازد.

تبصره 2- تعیین میزان خسارت موضوع این ماده با داور است.

4- چنانچه سرمایه‌گذار به مدت 2 ماه متوالی یا 4 ماه متناوب از تأدیه حق‌الزحمه و درصد تعیین شده برای متصدی خودداری کند، پزشک حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 7- خسارات

1-در صورت بروز هرگونه نقص، آسیب یا خسارات به دستگاه‌ها و لوازم کلینیک که ناشی از استفاده ناصحیح، قصور، بی‌احتیاطی، روشن بودن بیش‌ازحد و استفاده بیشتر از حد تعیین شده و یا شکستن دستگاه‌ها  و یا هرگونه آسیب دیگری که مربوط به قوه قاهره نبوده و به فعل اشخاص مرتبط باشد، پزشک مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تبصره-چنانچه ضرر وارده به جهت عدم رعایت نظامات و مقررات و عدم کسب مجوزهای لازم و استفاده از افراد غیرمجاز منجربه تعطیلی محل قرارداد گردد، علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده، پزشک مکلف به پرداخت خسارات قراردادی و قانونی می‌باشد و جمع این دو خسارت امکان‌پذیر می‌باشد.

2- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی پزشک در صورت بروز خسارت، علاوه بر جبران خسارت وارده در صورت تعطیلی محل موضوع قرارداد به ازای هر روز مکلف به پرداخت.... به‌عنوان وجه التزام می‌باشد.

3- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی سرمایه‌گذار در صورت بروز خسارت علاوه بر جبران خسارت وارده در صورت تعطیلی محل موضوع قرارداد به ازای هر ماه مکلف به پرداخت.... به‌عنوان وجه التزام می‌باشد.

4- در صورت بروز هرگونه خسارت قراردادی و یا غیر قراردادی از سوی هر یک از طرفین در صورت تائید داور با جلب نظر کارشناس مسبب مسئول پرداخت می‌باشد.

ماده 8- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف  اعم از تفسير، اجرا، فسخ، بطلان، اقاله، ایفا تعهدات قرارداد و....، آقای/ خانم.... با حق صلح و سازش، به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین نسبت به مورد اظهارنظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید كه تصميم مذكور قطعی و لازم‌الاجراست.ابلاغ اوراق مربوط به داوری از طریق پست جمهوری اسلامی و در آدرس مقرر در قرارداد خواهد بود. در صورت تغییر آدرس، طرفین می‌بایست آدرس جدید را به داور رسماً اعلام نمایند. مدت داوری 3 ماه از تاریخ تقاضای مکتوب هر یک از طرفین از داور  جهت داوری خواهد بود. داور مکلف است در تاریخ اخذ تقاضای داوری، رسیدی مشتمل بر تاریخ و مشخصات تقاضاکننده و موضوع اختلاف به متقاضی ارائه نماید.

شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و درهرحال لازم‌الاجرا است.

اين قرارداد مشتمل بر 8 ماده و16تبصره و ... ضمیمه در سه نسخه متحد المتن و دارای اعتبار يكسان و واحد، تنظيم، امضاء و مبادله گرديد ولازم‌الاجرا است.

نوشتن قرارداد نیازمند تبحر و تجربه می باشد چراکه بیشترین دعاوی از بدو امر و منشا می تواند سرچشمه گیرد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل دپارتمان قراردادها آماده ارائه خدمات حقوقی در این زمینه می باشد. این موسسه با تشکیل گروه وکلای نستوه به صورت کاملاً تخصصی نسبت به ارائه خدمات حقوقی مرتبط با قراردادهای داخلی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

logo-samandehi