موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی

مطابق قانون مالیات های مستقیم، مؤدیان مالیاتی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مهلت قانونی 30 روزه جهت اعتراض به آن را دارند.

اعتراض می تواند بدواً توسط رئیس اداره مالیات رسیدگی شود که توصیه وکیل مالیاتی در موسسه حقوقی دادآوران نستوه نیز طرح موضوع نزد ریاست حوزه مالیاتی مربوطه می باشد که مزایای زیادی برای مؤدی به همراه دارد. در هرصورت این امکان وجود دارد که به برگ تشخیص صادره از اداره مالیاتی معترض بوده فلذا قصد اعتراض به آن را دارید. اعتراض شما بدواً در صورت تمایل نزد رئیس اداره مالیات و در صورت عدم تمایل در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

برای اعتراض به مالیات بهتر است با وکیل مالیاتی مشاوره اخذ نموده و یا پرونده خود را جهت پیگیری به ایشان واگذار نمایید. در هر صورت قدم اول برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات دریافت گزارش رسیدگی می باشد. مأمور مالیاتی مکلف به ارائه این گزارش می باشد.

مواردی که در خصوص اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • نمونه لایحه اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است؟
  • وکیل مالیاتی تهران کیست؟
  • بهترین وکیل مالیات بر ارزش افزوده کیست؟
  • وکیل متخصص امور مالیاتی کیست؟
  • بهترین وکیل مالیاتی شرکت ها کیست؟

اعتراض می بایست کتباً، مستدل و عنداللزوم مستند باشد. مدارک و مستندات مورد ادعا نیز پیوست آن گردد. توصیه داریم در صورت اعتراض به برگ تشخیص مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را داشته باشید.

رسیدگی خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی که می بایست در فرم مخصوص و با موافقت مسئول امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی صورت پذیرد می تواند از جریمه ماهیانه دو و نیم درصد 5/2 به مبلغ مالیات تشخیص داده شده تا یکسال جلوگیری نماید.

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی چگونه است؟

همانگونه که پیشتر نیز اعلام گردید اولین قدم جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات دریافت گزارش رسیدگی می باشد چرا که مبنای محاسبه مالیات، گزارش رسیدگی می باشد.

در مواردی گزارش رسیدگی خلاف قانون و واقعیت تنظیم شده باشد که می تواند بنا به دلایل متعددی باشد با تشخیص وکیل مالیاتی ضمن شکایت از تنظیم کننده گزارش نزد دادستان مالیاتی و یا دادسرای عمومی و انقلاب، موضوع می تواند از موجبات تعدیل یا تعیین میزان مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد.

نمونه لایحه اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین شرح است:

بنام خدا

موضوع: اعتراض به برگ تشخیص مالیات  شماره...  به تاریخ...

با عرض سلام خدمت اعضاء محترم هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی استان...

احتراماً اینجانب... مؤدی واحد... ضمن عرض ادب و احترام، مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه صدور برگ تشخیص اصداری به شماره... و به تاریخ.... در کلاسه پرونده... به استحضار می رساند:

مطابق شواهد و قرائن موجود که در گزارش رسیدگی به آن اشاره شده است مأمور محترم اداره مالیات علیرغم ارسال اظهارنامه و تحویل مدارک اقدام به تعیین درآمد به صورت فاقد شرایط مصرح قانونی نموده است که مبنای تشخیص بر خلاف واقعیت گردیده است.

صدور این نوع گزارش و متعاقباً برگ تشخیص مالیات به دور از عدالت و انصاف است. ضمن آنکه بدون هرگونه تحقیق صورت گرفته است.

از دیگر ایرادات قانونی با توجه به مطالب فوق الاشاره فقدان هرگونه دلیل و مستندات مربوط به وضعیت شغلی و مدارک تقدیمی و اظهارنامه می باشد.

ممیز محترم مبلغ.... ریال را تحت عنوان درآمد... و بدون هیچ گونه مستندات قانونی و ادله قابل پذیرش به عنوان بخش اعظم درآمد اینجانب تلقی نموده است و متأسفانه این موضوع توسط سَرممیز محترم نیز تأیید گردیده است.

اقدام صورت گرفته با توجه به مدارک ابرازی از جمله.... خلاف شرع همچنین بر خلاف نص صریح و مقرر در قانون مالیات های مستقیم بوده است از جمله ماده.... و...

لازم به ذکر است مستند به ماده 237 قانون یادشده، برگ تشخیص مالیات می بایست بر مبنا و مأخذ صحیح تنظیم گردد و متکی به دلایل و اطلاعات کافی بوده باشد. همچنین بر اساس این ماده برگ تشخیص مالیات می بایست به نحوی مورد تنظیم قرار گیرد که کلیه فعالیت های مربوطه و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن و بدون هرگونه ابهام باشد»

همانگونه که مشخص است برگ تشخیص صادره برای اینجانب به دلیل فقدان شرایط مورد اشاره محکوم به بطلان است.

چراکه فاقد مأخذ صحیح قانونی می باشد و حتی متکی به دلایل و مستندات دیگری نیز نمی باشد و همچنین هیچگونه اطلاعاتی مبنی بر احراز درآمدهای فرضی که متعلق به اینجانب باشد، که در برگ تشخیص تحت عنوان.... مشخص گردیده است به صورت شفاف انعکاس نیافته است.

علی ایحال با عنایت به موارد فوق الاشاره و مواد قانونی یادشده و با توجه به فقدان مستندات در پرونده که همگی بی اعتباری برگ تشخیص را محرز و مسلم دانسته و نظر به اینکه شرح گزارش فاقد مبنا و دلیل است و با واقع منطبق نبوده و همچنین قرائن و مدارک استنادی از جمله.... و با توجه به انجام کلیه تکالیف لذا تقاضا می گردد ضمن پذیرش اعتراض و رسیدگی نسبت به صدور حکم بر ابطال برگ تشخیص و همچنین صدور حکم بر رفع تعرض و محاسبات مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیم شده اقدام شایسته صورت پذیرد.

logo-samandehi