موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نمونه لایحه جلوگیری از تخریب در دیوان عدالت اداری

به موجب قانون، کمیسیون ماده 100 برای تخلفات ساختمانی صالح می باشد و می تواند اقدام به صدرو رای برای متخلفین در این حوزه اعم از جریمه نقدی، تخریب و... نماید. در مواردی کمیسیون در رای خود حکم به قلع و قمع مستحدثات می دهد به زبان ساده رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب سازه می باشد. به موجب قانون این رای چنانچه در محدوده قانونی و با توجه به اوضاع و احوال صادر شده باشد دارای اعتبار بوده و همچنین قابل اجرا می باشد. پس از صدور رای در کمیسیون ماده 100 شهرداری، امکان اعتراض و رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 وجود دارد و چنانچه در این مرحله رای به ضرر شما صادر شود امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

لازم به توضیح است برای اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری بایستی در فرجه و مهلت مقرر قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت به دعوی شما ترتیب اثر داده نمی شود فلذا حتماً قبل از هر کاری بهتر است با وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص جلوگیری از تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری می بایست بدان توجه نمایید عبارت است از

  • نمونه لایحه جلوگیری از تخریب در کمیسیون ماده 100 شهرداری چگونه است؟
  • راه های جلوگیری از تخریب رای کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟
  • راه دریافت دستور موقت برای جلوگیری از تخریب کمیسیون ماده 100 چیست؟

به یاد داشته باشید که بهتر است در این موارد با توجه به احتمال اجرای رای در بدو امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب دریافت نمایید.

در ذیل نمونه لایحه جلوگیری از تخریب در دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رای و نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری شده است توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه با شما عزیزان به اشتراک گذاشته می شود.

ریاست محترم شعبه... تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه، از سوی آقای... در پرونده به شماره بایگانی...، در راستای استیفای حقوق قانونی موکل و در جهت جلوگیری از ورود ضرر به ایشان، به صورت خلاصه به استحضار عالی می رساند:

1- تاریخ ساخت ملک بیش از 30 سال می باشد:

علی رغم آنکه در مرحله بدوی و همچنین در این مرحله تقاضای ارجاع امر به کارشناسی گردیده است، موضوع در مرحله بدوی مورد توجه قرار نگرفته و جهت جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به موکل ایشان اقدام به تأمین دلیل نموده که به پیوست نظریه کارشناسی شماره... مورخ... تقدیم می گردد که حکایت از صدق عرایض ایشان دارد.

ضمناً مطابق فرم خلاف ساختمانی مورخ... کارشناس محترم به دلیل عدم وجود مدارک تاریخ تخلف را روز بازدید اعلام نموده بود، فلذا مجدداً از شما ریاست محترم تقاضا می گردد در صورت عدم اقناع وجدانی دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نمایید.

2- عدم وجاهت قانونی رأی کمیسیون ماده 100:

مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهری صادر شده باشد را از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون یادشده خارج می داند. این در حالی است که نقشه جامع شهری کرج در سال 1372 به تصویب رسیده است و بنابر نظریه کارشناسی تقدیمی، ملک موصوف قبل از تصویب نقشه جامع شهری و حتی بسیار قبل تر از تصویب قانون ماده 100 ساخته شده است.

شوربختانه در مرحله بدوی دادگاه صرفاً وجود نصب کنتور را دلیل ساخت سازه ندانسته و اقدام به صدور رأی نموده و این در حالی است که تقاضای کارشناسی نیز شده بود.

علی ایحال با توجه به وصف مراتب فوق البیان و مواد فوق الاشاره و همچنین مطابق قواعد فقهی لاضرر ولغاصرار که ازجمله قواعد اساسی نفی ضرر است که از آن به قاعده لاضررولاضرار تعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر قاعده نفی عسروحرج تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم (ص) فرمودند: «جئتکم بالشریعة السهلة البیضاء» به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است و قاعده عدم که اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشی مبنا را برعدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند فلذا پس از اثبات صدق عرایض و برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به موکل تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مورد استدعاست.

منوط به نظر و اوامر عالیست.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

لازم به توضیح است که صرف استفاده از نمونه لایحه های فرمی و آماده که با توجه به شرایط هر پرونده به صورت خاص تهیه و تنظیم شده است نمی تواند مبنا و تضمین کننده پیشرفت در پرونده شما نیز تلقی گردد چراکه لایحه با توجه به ایرادات پرونده می بایست تهیه گردد.

دیوان عدالت اداری مرجعی است که نیازمند حضور وکلای با دانش حقوق عمومی می باشد از این رو توصیه داریم برای حفظ حقوق قانونی خود از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری بهره مند گردید. گروه وکلای نستوه آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان در خصوص دعاوی کمیسیون ماده 100 شهرداری و... می باشد.

logo-samandehi