موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

واخواهی رای غیابی

واخواهی  رای  غیابی

در این مطلب که توسط تیم تحریریه  گروه وکلای نستوه  تنظیم و ارائه می شود، به بررسی یکی است موضوعات حقوقی تحت عنوان واخواهی از رای غیابی خواهیم پرداخت. 

اعتراض به آراء دادگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که یکی از مهمترین موضوعات اعتراض به آراء صادره از طریق  واخواهی می باشد. در صورتی که تا انتهای این مطلب همراه ما باشید، به پاسخ پرسش های زیر دست خواهید یافت :

1- طرق عادی اعتراض به آرای قضایی کدام است؟

2- منظور از واخواهی چیست؟

3- واخواهی در امور حقوقی چگونه است؟

4- واخواهی در امور کیفری چگونه است؟

5- به منظور ثبت واخواهی به کجا مراجعه کنیم؟

6- در پرونده های مربوط به واخواهی وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟

7- طرق عادی اعتراض به آرای قضایی کدام است؟ 

از یک حیث طرق اعتراض به آرای قضایی به دو دسته تقسیم می شود؛ طرق عادی و فوق العاده. 

واخواهی و تجدیدنظرخواهی از طرق عادی اعتراض به آرای قضایی محسوب می شود؛ برخلاف فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قضایی هستند. توضیح اینکه؛ طرق عادی اعتراض به آرای قضایی در خصوص آرای غیر قطعی مصداق خواهد داشت. در صورتی که رای صادره از دادگاه نخستین به صورت حضوری باشد، از طریق تجدید نظر خواهی می توان به رای صادره اعتراض نمود.  چنانچه حکم صادره به صورت غیابی باشد، واخواهی روشی قانونی به منظور اعتراض به رای غیابی است. از طرف دیگر طرق فوق العاده اعتراض به آرای قضایی در مورد آرای قطعی قابل بکارگیری است. در واقع؛ تا زمانی که رای صادره از مراجع نخستین به مرحله قطعیت نرسیده باشد، امکان اعتراض از طریق فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ممکن نیست.

مطلب مرتبط : واخواهی و اعتراض به رای غیابی

منظور از واخواهی چیست؟

همانطور که در بالا اشاره شد، واخواهی یکی از طرق عادی اعتراض به آرای قضایی محسوب می شود. در مورد واخواهی نکاتی به شرح آتی قابل ذکر است: 

الف- واخواهی صرفاً در خصوص حکم غیابی قابل انجام است. توضیح این که؛ رای دادگاه می تواند در قالب حکم یا قرار صادر گردد. حکم می تواند به صورت حضوری یا غیابی باشد. نکته مهمی که باید بدانید اینکه، اعتراض از طریق واخواهی صرفاً در خصوص احکام غیابی امکان پذیر است. در حقیقت آرای دادگاه ها که به صورت قرار نهایی صادر می گردد و یا احکام حضوری صادره قابل واخواهی نیست.

مطلب مرتبط : واخواهی حقوقی

 

ب- واخواهی نسبت به حکم غیابی در امور کیفری و حقوقی امکان پذیر است. بنابراین، واخواهی می تواند در خصوص احکام غیابی صادره از دادگاه های حقوقی و یا حکم غیابی صادره از دادگاههای کیفری مصداق داشته باشد.

ج- دادگاه صالح به منظور تقدیم دادخواست یا درخواست واخواهی دادگاه صادر کننده حکم غیابی است. همچنین در فرضی امکان واخواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر نیز وجود دارد.

واخواهی در امور حقوقی چگونه است؟ 

همان طور که گفتیم واخواهی در امور حقوقی و کیفری مصداق خواهد داشت. به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات واخواهی می‌توان به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه نمود. توضیح اینکه؛ در رسیدگی های دادگاه نخستین این امکان وجود دارد، خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند، دفاع کتبی نکند و وکیل نیز معرفی ننماید. در این صورت با فرض اینکه حکم بر علیه خوانده دعوا صادر شود خوانده می‌تواند با رعایت تشریفات مقرر قانونی از حکم غیابی صادره واخواهی کند. واخواهی در امور حقوقی با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. همچنین هزینه دادرسی  واخواهی در امور مالی چهار و نیم درصد محکوم به خواهد بود.

مطلب مرتبط : وکیل واخواهی

از طرف دیگر واخواهی نسبت به احکام غیابی صادره از دادگاه های کیفری نیز مصداق خواهد داشت. به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات واخواهی در امور کیفری باید به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه نمایید. در صورتی که در دادرسی های کیفری متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه شرکت ننماید و دفاع کتبی نکند حکم صادره غیابی و از طریق واخواهی قابل اعتراض خواهد بود. نکته مهمی که باید بدانید اینکه؛ حضور متهم یا وکیل وی در جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا ملاک نیست، آنچه که ملاک می باشد، حضور یا عدم حضور در جلسات رسیدگی دادگاه کیفری است. در انتها این بند خوب است بدانید، واخواهی در امور کیفری با تقدیم درخواست و ارائه لایحه دفاعیه به عمل می آید.

مطلب مرتبط : واخواهی حقوقی

به منظور ثبت واخواهی در امور حقوقی و کیفری به کجا مراجعه کنیم؟ 

واخواهی در امور حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست واخواهی با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم می گردد. به منظور ثبت دادخواست واخواهی در امور حقوقی می‌توانید، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واقع در هر یک از نقاط ایران مراجعه کنید. پس از اینکه دادخواست واخواهی شما از طریق دفاتر مربوطه ثبت شد، پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارسال می گردد.

ثبت درخواست واخواهی در امور کیفری نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عمل می آید. شما باید درخواست ولایحه واخواهی خود را از طریق دفاتر مربوطه ثبت نمایید، سپس درخواست شما  به دادگاه کیفری صادرکننده حکم غیابی ارسال خواهد شد.

در پرونده های مربوط به واخواهی وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟

شما می توانید با گروه وکلای نستوه تماس بگیرید. گروه وکلای نستوه متشکل از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با داشتن دانش و تجربه در پرونده‌های مربوط به واخواهی در امور حقوقی و کیفری می تواند به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد. برخی از خدمات حقوقی گروه وکلای نستوه در پرونده های مربوط به واخواهی در امور حقوقی و کیفری به شرح زیر است : 

تنظیم دادخواست واخواهی در امور حقوقی، تنظیم درخواست واخواهی در امور کیفری، تنظیم لایحه دفاعیه واخواهی در امور حقوقی و کیفری، بررسی دلایل و مدارک و ارائه مشاوره تخصصی، قبول وکالت به منظور دفاع از حقوق قانونی شما در پرونده های مربوط به واخواهی در امور حقوقی و کیفری

امیدواریم؛ مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه گردیده است، مورد مطالعه و استفاده شما قرار گرفته باشد. شما می توانید، از طریق راه های ارتباطی معرفی شده این صفحه با گروه وکلای نستوه  تماس بگیرید :

- دفتر مرکزی : ٢٢٨٨١٩۵١ - ٠٢١    و  22873972-021   تلفن همراه : 09125431634

- برای استفاده از خدمات وکالت دادآورن نستوه کلیک نمایید

logo-samandehi