موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

ورود شخص ثالث

ورود شخص ثالث چیست؟
ورود شخص ثالث به چه معنا است؟
ورود شخص ثالث در دعوا به چه صورت است؟
ورود شخص ثالث در چه زمانی صورت می گیرد؟
چگونه می توان دعوای ورود شخص ثالث را تشخیص داد؟
ورود شخص ثالث در دعاوی حقوقی دارای آثاری است و این ورود شخص ثالث است که می تواند نتیجه دعوا را تغییر دهد، ورود شخص ثالث در دعوا به صورت اختیاری است البته ورود شخص ثالث بایستی در زمان خاص و با شرایطی باشد تا بتوان آثار دعوای ورود شخص ثالث را بر آن بار نمود در هر حال برای داشتن اطلاعات مفید در خصوص دعوای ورود شخص ثالث و آثار قانونی دعوای ورود شخص ثالث مقاله پیش رو در خصوص ورود شخص ثالث به رشته تحریر درآمده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط وکیل پایه یک دادگستری از  گروه وکلای نستوه را مطالعه نمایید.
درباره ورود شخص ثالث بدانیم...
دعوای ورود شخص ثالث به دعوایی گفته می شود که شخص ثالث اعم از شخص حقیقی یا حقوقی علیه هر یک از طرفین یا هر دو طرف دعوای اقامه می کند.
شروع رسیدگی دادگاه نسبت به دعوای ورود شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاهی است که دعوای اصلی در آن مطرح است.
برای اقامه نمودن دعوای ورود شخص ثالث می بایست ابتدا دعوایی میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و سپس شخص ثالث چنانچه خود را مستقلاً خود را ذینفع در حقی نسبت به موضوع دعوای اصلی بداند وارد دعوا شده که به آن دعوای ورود ثالث اصلی می گویند و چنانچه شخص ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل نباشد بلکه برای حمایت و نفع یکی از طرفین وارد دعوا شود دعوای ورود ثالث تبعی خواهد بود.
منظور از نفع اعم از نفع مادی و معنوی است که در صورت ورود هرگونه خسارت ذینفع می تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد.
شرایط لازم برای ورود شخص ثالث بدین شرح است:
1- قبلاً دعوا مطرح شده باشد
2- در جریان رسیدگی بودن دعوا
3- ذینفع بودن شخص ثالث در دعوای ورود شخص ثالث
4- دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد بودن با دعوای اصلی با دعوای ورود شخص ثالث
اگر دادخواست و شرایط رسیدگی به دعوای ورود ثالث تکمیل باشد و برای ابلاغ وقت کافی باشد همان وقتی که برای رسیدگی به دعوای اصلی تعیین شده برای دعوای ورود ثالث نیز تعیین می شود و به آنها ابلاغ می گردد و چنانچه وقت کافی برای ابلاغ نباشد وقت جلسه دادرسی تغییر کرده و وقت جدیدی برای رسیدگی به دعوای اصلی و طاری به اصحاب دعوا ابلاغ می شود و فلذا در صورت وجود تمامی شرایط دادگاه می بایست به دعوای اصلی و دعوای ورود ثالث به صورت توامان رسیگی نماید.
امکان ورود شخص ثالث تا زمانی که ختم دادرسی تمام نشده باشد، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر وجود دارد.
در رابطه با ورود شخص ثالث در مقطع واخواهی قانونگذار نص صریحی ندارد فلذا ورود ثالث در این مقطع علی الاصول منعی ندارد.
همچنین در صورتی که رأی در دیوان عالی کشور نقض شود و رسیدگی به دادگاه تالی ارجاع گردد رسیدگی به دعوای ورود ثالث در این مرحله مجاز و قابل طرح است.
خواهان و خوانده که از اصحاب دعوای اصلی محسوب می شوند می توانند نسبت به ورود شخص ثالث در دعوا ایراداتی نمایند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- ایراد به اهلیت ثالث
2- ایراد به سمت ثالث
3- ایراد به ذینفع بودن ثالث اصلی
در صورتی که دادگاه در رسیدگی به دعوا احراز نماید که اقامه دعوای ثالث با تبانی یا به منظور ایجاد تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی بوده و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نباشد دعوای وارد ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک مستقلاً رسیدگی خواهد نمود.
استرداد داخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوا و سقوط دعوای اصلی هیچ تأثیری بر دعوای ورود ثالث اصلی ندارد و دادگاه بایستی به دعوای ورود ثالث همانند دعوای اصلی رسیدگی نماید و لیکن در دعوای ورود ثالث تبعی چون خواهان به معنای دقیق و اصلی به شمار نمی آید لذا موجب زوال آن می گردد.
در صورتی که وارد ثالث دعوایی مطرح نماید که ناشی از تبانی وی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال و یا تضییع حق طرف مقابل باشد وارد ثالث در حکم کلاهبردار محسوب می گردد.
در دعوای ورود ثالث، شخص ثالثی که وارد دعوا می گردد از اصحاب دعوا محسوب می گردد و در نتیجه نسبت به رأیی که صادر می گردد حق اعتراض به عنوان ثالث را نخواهد داشت.
در جامعه کنونی هر امری تخصصی است و می بایست به کارشناس آن مراجعه شود، موسسه حقوقی دادآوران نستوه با دپارتمان های تخصصی آماده ارائه خدماتو امور وکالتی هستند که وکیل دادگستری در آن تخصص دارد و این وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت است که می تواند در پرونده شما در دادگاه حاضر شود و چه بسا وکیل یا وکلای دادگستری در زمینه امور وکالتی شما نیز بایستی دارای تبحر باشند پس به یاد داشته باشیم برای انتخاب وکیل دادگستری فرقی نه چندان زیاد بین وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت نیست و وکیل یا وکلای دادگستری مورد اعتماد می باشند.

logo-samandehi