موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وصیت نامه

بدون تردید کمتر کسى است که تا کنون، با واژه وصیت برخورد نکرده باشد، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد.
چه بسیار دیده شده است که اشخاص نمی‌توانند دیون و طلب‌ هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند یا تمایل به انجام کارى داشته‌ اند که قسمتى از آن را در زمان حیات، انجام داده‌ اند و بخشی از آن با فوت آنها ناتمام مانده است.

مستند به ماده ۸۲۶ قانون مدنی، وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى از مال خود را براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و همچنین وصیت عهدى به این معنا است که شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور کند.

شرایط صحت وصیت :
شرایط صحت وصیت شامل شرایط مورد نیاز برای موصی «وصیت‌ کننده» شرایط موضوع وصیت و شرایط مورد نظر برای وصی است.

موصی «وصیت‌ کننده» :
وصیت کننده باید دارای چهار شرط باشد که عبارت است از:
1- بلوغ
2- عقل
3- اختیار
4- رشد.

در حقیقت، وصیت کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد.
وصیت کودک، فرد دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است، صحیح نیست.

هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند، در صورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.
موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند که در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید.

logo-samandehi