موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکالت بلاعزل چیست

اطلاع از حقوق قانونی می تواند منجر بر آن شود که شما از حقوق خود در مقابل افراد سودجو مراقبت نمایید فلذا توصیه می نماییم قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص امور حقوقی در پاسدران از موسسه حقوقی دادآوران نستوه مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص وکالت بلاعزل می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکالت چیست؟
  • شرایط اعطای وکالت چگونه است؟
  • وکیل ابطال وکالت بلاعزل در پاسدران کیست؟
  • بهترین وکیل ابطال وکالت بلاعزل کیست؟
  • شرایط ابطال وکالت بلاعزل چگونه است؟

وکالت به معنای تفویض اختیار به شخص دیگر برای اننجام امور می باشد. منظور از وکالت در این مقاله وکالت مدنی بوده و ارتباطی به وکالت دادگستری ندارد. زیرا در این مقاله سعی بر توضیح (وکالت بلاعزل) می باشد.

وکالت در قانون مدنی چنین تعریف شده است: عقدی که در آن یکی از طرفین، طرف دیگر را نائب در انجام امری گرداند. یعنی موکل به وکیل تفویض اختیار کند. برای این تفویض فرد باید دارای اختیارات قانونی لازم برای انجام امر باشد.

مثلاً فردی که مالک ملک نیست نمیتواند به دیگری وکالت در فروش آن ملک را اعطا نماید.

وکالت از عقود جایز است. عقد جایز در اصطلاح عقدی است که هر زمان و توسط هر یک از طرفین قابل فسخ (برهم زدن) است.

عقود جایز با فوت و حجر طرفین هم از بین می روند و این جایز بودن جز ماهیت عقد وکالت می باشد. زیرا اینطور در نظر گرفته می شود که اذن شخص قائم به خود او بوده و بعد از فوت این اذن به وراث منتقل نمی گردد.

گفتیم که وکالت از پرکاربردترین عقود می باشد، وکالت معمولاً در نقل و انتقالات اعطا می گردد. برای مثال بیع انجام شده و مالک به خریدار وکالت می دهد که به دنبال کارهای سند رفته و سند آن را به نام خود اخذ نماید. یا به طور مثال اتومبیل فروش رفته و مالک اتومبیل به خریدار وکالت می دهد که تعویض پلاک را انجام داده و در نهایت اتومبیل را به نام خود انتقال دهد.

اگر عقد وکالت را به کل جایز در نظر بگیریم، افراد می توانند پس از انعقاد بیع و تفویض وکالت آن را برهم زنند. برای اینکه وکالت قابل بر هم زدن نباشد اشخاص می توانند عقد وکالت را به طور بلاعزل منعقد کنند یا شرط وکالت را ضمن عقد لازمی آورند تا عقد وکالت بلاعزل باشد.

وکالت بلاعزل قابل برهم زدن نیست لیکن با موت و سفه موکل یا وکیل زائل می گردد. اما چنانچه این وکالت برای انجام ضروریات قراردادی مثل بیع باشد، گرچه عقد از بین می رود اما وراث خریدار می توانند به فروشنده مراجعه و الزام او به انجام تعهداتش را بخواهند.

وکالت بلاعزل در دفترخانه تنظیم میگردد و معمولاً با عباراتی نظیر (موکل حق عزل وکیل را در عقد خارج لازم برای 50 سال (یا هر مدت) از خود ساقط نمود)، (موکل باید ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب نماید) و می تواند با جملات مشابه همراه باشد.

بنابراین در اعطای وکالت بسیار دقیق و محتاط باشید زیرا یک برگ وکالتنامه می تواند اختیاراتی کامل برای اموال شما به وکیل بدهد و در مواردی موجب تاراج رفتن دارایی شما می گردد

آیا موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام دهد؟

در پاسخ باید گفت که یکی از موارد زوال وکالت انجام مورد وکالت توسط وکیل است. برای مثال اگر شخصی به دیگری وکالت داده باشد که ملکی را بفروشد و خودش آن ملک را بفروشد، وکالت زائل می گردد.

برای حل این موضوع می توان حق انجام موضوع وکالت را ضمن عقد خارج لازم از موکل سلب نمود و تنها در این صورت است که موکل نمی تواند موضوع وکالت را انجام دهد.

در نظر داشته باشید چنانچه وکالت متعاقب عقدی مثل بیع داده شود و بعد موکل همان مبیع را به دیگری انتقال دهد، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است، زیرا اصل بیع قبلاً مستقر و استوار شده و وکالت برای انجام امور مرتبط با آن بوده است.

به خاطر داشته باشید که وکالت باید در امور جزئی اعطا شود و نه به طور کلی، این امر به وکیل اختیارات گسترده ای خواهد داد.

برای تنظیم وکالت بلاعزل لازم است وکیل  و موکل هر دو مدارک شناسایی را به همراه داشته باشند. همینطور مدارک مرتبط برای انجام مورد وکالت (مانند سند مال برای اعطای وکالت در انتقال) لازم می باشد.

برای ابطال وکالت بلاعزل بایستی با دلایل محکم و متقن دادخواست (ابطال وکالت بلاعزل ) را مطرح کنید که البته پیشنهاد می گردد از وکیل متخصص در این حیطه بهره مند گردید.

برای تنظیم هر نوع وکالتنامه و یا نیاز به مشاوره جهت طرح وکالت بلاعزل یا ابطال وکالتنامه می توانید با وکلای متخصص امور حقوقی گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi