موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکالت ثانوی

وکالت ثانوی چیست؟
وکالت ثانوی کدام است؟
وکالت در توکیل چیست؟
وکالت در توکیل کجا مصداق دارد؟
آیا وکالت ثانوی همان وکالت درتوکیل است؟
آیا در خصوص وکالت ثانوی یا وکالت در توکیل اطلاعاتی دارید؟
وکالت و مراجعه به وکیل دادگستری یکی ار ملزومات هر دعوایی است حال آنکه وکالت خود دارای آثاری است که در قرارداد فی مابین وکیل و موکل تعیین می گردد یا به زبان ساده موکل اختیار اموری را به وکیل میدهد و وکیل نسبت به همین موارد اختیار دارد، یکی از مهمترین اختیارات وکیل را می توان وکالت در توکیل دانست حال چنانچه سئوالاتی در خصوص وکالت ثانوی یا وکیل با اختیار وکالت در توکیل دارید مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط وکیل و کارشناسان گروه وکلای نستوه  تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید.
درباره وکالت ثانوی یا وکالت در توکیل بدانیم...
معنی  توکیل یعنی وکالت دادن به دیگری است.
کلمه توکیل در موادی از قانون مدنی به چشم می خورد و منظور از توکیل این چنین آمده است که وکیل برای انجام موضوع وکالت به دیگری وکالت دهد.
معنای توکیل اعطای وکالت به غیر، توسط وکیل است و معنی وکالت نیز اعطای نیابت، معنا گردیده است.
معنی لغوی نیابت جانشینی آمده است ولیکن اصطلاح حقوقی نیابت به معنای قائم مقامی و یا به جای دیگری کار یا امری را انجام دادن است، فلذا گفتنی است هرگاه وکیل برای انجام تعهدات خود یعنی امور وکالت در قبال موکل به شخص دیگری «وکیل دیگری» نیابت دهد تا آن را انجام دهد، توکیل صورت پذیرفته است و این حق وکیل را وکالت در توکیل گویند.
نظرات فقهای امامیه در خصوص وکالت در توکیل را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
1- وکیل دومی، وکیل، وکیل است نه وکیل، موکل چراکه دلیل و نیت از حق توکیل به وکیل، آسان نمودن امور وکالت برای شخص مورد نظر است.
2- وکیل توکیل، وکیل موکل محسوب می گردد؛ چرا که عقد وکالت تشکیل شده از آنچه که موکل نیابت به وکیل داده است؛ بنابراین، عقد وکالت ثانوی یا همان وکالت توکیلی نیز برای موکل واقع می شود.
3- چنانچه موکل تصریح به وکالت در توکیل نکند، وکیل اختیار دارد که وکیل دوم را برای خود یا موکل انتخاب نماید.
بررسی وکالت بلاعزل:
وکالت عقد جایز است و هر یک از وکیل و موکل هر وقت بخواهد می تواند عقد وکالت را فسخ نماید مگر اینکه عقد وکالت ضمن یک عقد لازم به وکیل داده شده باشد که عقد وکالت را با شرایط عقد لازم تا حدودی منطبق می سازد و طرفین نمی توانند آن را فسخ نمایند یا موکل حق عزل وکیل را تا پایان انجام وکالت نخواهد داشت ولی استثنائاتی در این خصوص وجود دارد.
همانگونه که اشاره شد و با عنایت به اینکه عقد وکالت عقد جایز است و آثار عقد جایز را دارد و لیکن در ماده 679 قانون مدنی مقرر داشته که موکل هر وقت اراده نماید می تواند وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت، وکیل و عدم عزل وکیل ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد.
از آنجایی که در وکالت که نوعی نمایندگی قراردادی می باشد، اختیارات وکیل تابع ارادة موکل است و تمام حدود و اختیار وکیل را موکل تعیین می کند و وکیل می بایست در حدودی که موکل تعیین کرده به انجام موضوع وکالت اقدام نماید وکالت بلاعزل نیز معتبر است.
وکالت عالم گسترده ای دارد و وکالت و وکیل منحصر به وکیل دادگستری نیست و مشاهده می شود اشخاصی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به اعطای وکالت به اشخاص غیر وکیل دادگستری می نماید حال آنچنان که مشخص است، شخص مورد نظر وکیل است یعنی وکیل مدنی است و نه وکیل دادگستری و می تواند به نیابت از موکل در تمام مراجع اداری که در حدود اختیارات وکیل به او اختیار داده شده است مراجعه نماید البته با یک استثناء و آن هم عدم مراجعه به محاکم دادگستری چرا که وکالت در دادگاه مختص وکیل دادگستری است و اشخاص فاقد پروانه وکالت می توانند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان وکیل یاد شوند ولی چون فاقد پروانه وکالت هستند حق مراجعه به دادگاه را ندارند و با وکالتنامه می توانند فقط به وکیل پایه یک دادگستری یا دیگر وکلای دادگستری مراجعه نمایند البته اگر وکیل حق توکیل داشته باشد و نسبت به اعطای وکالت به وکیل دادگستری اقدام نماید پس مراقب باشید سود جویان در کمین می باشند چرا که وکیل شخصی است که از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت به وی اعطاء شده است شما می توانید هم اکنون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

logo-samandehi