موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکالت

وکالت کلمه ای است که ارتباط مستقیم با وکیل دارد. حال زمانی که به دادگاه مراجعه می نمایید با عناوینی همچون وکیل و وکالت بیش از پیش آشنا می شوید. وکالت یک هنر است و نیازمند تخصص و تجربه می باشد. وکالت نیازمند شرایطی می باشد که در ادامه نسبت به آن مطالب ارزنده ای تقدیم می گردد. شاید با شنیدن کلمه وکالت سوالاتی در ذهن شما به وجود آید از این قبیل که وکالت چیست؟ شرایط وکالت چیست؟ اخذ وکالت چگونه است؟ مراحل اخذ وکالت چگونه است؟ نحوه وکالت به چه ترتیبی است؟ ماهیت وکالت چیست؟ مبنای وکالت چیست؟ شما می توانید با مطالعه این مقاله که در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط تیم مجرب این موسسه یعنی گروه وکلای نستوه تهیه شده است را مطالعه و اطلاعات کافی در خصوص وکالت به دست آورید.

در خصوص موضوع وکالت موادی در قانون مدنی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

در تعریف قانون مدنی وکالت عقدی معرفی شده است که به موجب این عقد یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید و تحقق عقد وکالت را منوط به قبول وکیل نموده است. یعنی وکالت واقع می شود به هر لفظ و یا فعل که قبولاً یا ایجاباً دلالت بر آن داشته باشد.

وکالت ممکن است به موجب سند غیر رسمی و یا سند رسمی باشد. ولیکن چنانچه وکالت نزد وکیل تنظیم گردد ایشان می تواند ذیل وکالتنامه امضاء و یا مهر موکل را گواهی نماید ولیکن چنانچه وکالت خارج از ایران داده شده باشد می بایست به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. حال ممکن است وکالت در جلسه دادرسی به وکیل داده شود که در این صورت مراتب در صورتجلسه دادگاه قید می گردد و به امضاء موکل می رسد همچنین در صورتی که موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون او می بایست امضاء و یا اثر انگشت او را گواهی نمایند. البته زندان صرفاً اثر انگشت را در وکالت گواهی می نماید. البته دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند امضاء موکل را در وکالتنامه گواهی نمایند که در اینصورت نیاز به گواهی توسط وکیل نمی باشد.

وکالت یک عقد جایز است فلذا هر یک از طرفین در هرزمان می توانند نسبت به فسخ آن به صورت یکطرفه و بدون نیاز به تایید و تنفیذ آن توسط دادگاه اقدام نمایند.

وکالت چنانچه در دفتر اسناد رسمی دریافت گردد می تواند برای تمام امور موکل باشد و یا مقید به امر یا امور خاصی باشد، این شخص وکیل مدنی می باشد لیکن چنانچه وکالت در دفتر وکیل دادگستری باشد صرفاً در خصوص امور دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد و این شخص وکیل دادگستری می باشد.

حال اگر در دفتر اسناد رسمی وکالت به صورت مطلق به وکیل ارائه گردد صرفاً و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می باشد.

با این اوصاف مشخصاً و مطابق قانون وکالت باید در امری داده شود که موکل نیز شخصاً بتواند آن را انجام دهد و همچنین وکیل هم می بایست شخصی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

وکیل دادگستری می بایست الزاماً دارای پروانه وکالت باشد اما وکیل مدنی هر شخصی می تواند باشد.

وکیل مدنی نمی تواند عملی را انجام دهد که از حدود تعیین شده در وکالت خارج باشد و همچنین وکیل دادگستری می بایست مواردی را در وکالتنامه تصریح نماید که عبارتند از:

1- وکالت در مرحله بدوی 2- وکالت در اعتراض به رای 3- وکالت در تجدید نظر خواهی 4- وکالت در فرجام خواهی 5-  5- وکالت در اعاده دادرسی 6- وکالت در اعمال ماده 477 7- وکالت در مصالحه و سازش 8- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف 9- وکالت در استرداد سند 10- وکالت در تعیین جاعل 11- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور 12- وکالت در توکیل 13- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 14- وکالت در دعوای خسارت 15 -وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی 16- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث 17- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث 18- وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن 19- وکالت در ادعای اعسار 20 - وکالت در قبول یا رد سوگند 21- وکالت در درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث 22- وکالت جهت شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و...

چنانچه موکل وکالت در بیع را به وکیل داده باشد این وکالت دلیلی بر دریافت پول حاصل از بیع نمی باشد مگر اینکه تصریح شده باشد این امر و یا اینکه قرینه ای قطعی برای دلالت بر دریافت ثمن وجود داشته باشد و همچنین این موضوع به صورت دیگری نسبت به وکیل دادگستری صادق است یعنی وکیل در محاکمه وکیل در قبض محسوب نمی شود مگر اینکه صراحتاً این حق به او تفویض گردیده باشد و یا اینکه قرائن دلالت بر این امر نمایند و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در محکمه نخواهد بود.

با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص وکالت، اطلاعاتی ارائه گردید سوالی که قابل طرح در این قسمت می باشد این است که وکالتنامه چیست؟

برای توضیح وکالتنامه می بایست تفکیک قائل شویم بین وکالتنامه وکیل مدنی و وکالتنامه وکیل دادگستری بدین شرح که:

الف- وکالتنامه وکیل مدنی :

وکالتنامه وکیل مدنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و موکل می تواند هرگونه اختیاری به وکیل بدهد به طور مثال خرید و فروش، افتتاح حساب یا مسدودی حساب، مراجعه به شهرداری، دارائی و... انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و... و یا به صرفاً مربوط به یک امر خاص وکالت دهد به طور مثال فروش یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی...

حدود اختیارات وکیل مدنی توسط موکل در دفتر اسناد رسمی و در قسمت حدود و اختیارات آن مشخص می گردد.

ب- وکالتنامه وکیل دادگستری :

وکالتنامه وکیل دادگستری در دفتر وکالت تنظیم می گردد و نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیست مگر اینکه نیاز به گواهی امضا موکل باشد. در وکالتنامه وکیل دادگستری حدود اختیارات وکیل مشخص می گردد که در بالا مورد اشاره قرار گرفت.

وکالت عقد محسوب می شود و وکیل و موکل تابع عقد فی مابین می باشند. فلذا در عقد وکالت می بایست نسبت به موضوعاتی که قصد دارید وکیل ورود نماید وکالت را تنظیم نمایید که مبادا شرایط موجود در مواردی منجر به ورود ضرر به شما گردد. شما می توانید با مراجعه به موسسات حقوقی معتبر که توسط وکیل دادگستری اداره می گردد با خیال آسوده اقدام به تفویض وکالت نمایید.

logo-samandehi