موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل اعاده دادرسی

ممکن است در جریان رسیدگی به اختلافات فی مابین افرادی یکسان، آرا متعارضی صادر گردد.

مطابق قاعده اعتبار امر مختومه امکان صدور حکم در خصوص هر ادعا یا دعوا بیش از یک بار وجود ندارد. فلذا چنانچه بین مفاد دو حکم تعارض یا تضاد وجود داشته باشد این امر حسب مورد از جمله جهات اعاده دادرسی یا فرجام خواهی خواهد بود که فروض مختلف آن مورد بحث قرار میگیرد.

قبل از هرچیز لازم است توجه داشته باشید که چنانچه احکام متفاوتی از دادگاه صادر گردد می بایست با وکیل در خصوص اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی با توجه به مدارک موجود اخذ مشاوره نمایید چراکه حساسیت این موضوع به حدی است که می تواند موجب بروز خسارت به شما گردد.

مواردی که در خصوص اعاده دادرسی و فرجام خواهی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • در صورت صدور احکام معارض چه کنیم؟
  • بهترین وکیل اعاده دادرسی کیست؟
  • بهترین وکیل فرجام خواهی کیست؟
  • شرایط اعاده دادرسی و فرجام خواهی چیست؟
  • وکیل اعاده دادرسی در پاسدران کیست؟

در مواردی تضاد بدون سبب قانونی بین دو حکم  با اصحاب یکسان که از

یک دادگاه صادر شده باشد تکلیف چیست؟

در چنین فرضی بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، این امر را ازجمله جهات اعاده دادرسی دانسته است.

لیکن باید در نظر داشت اعاده دادرسی محدود به مهلت بوده و این مهلت مطابق ماده 427 همان قانون بیست روز خواهد بود که در فرض نگاشته حاضر ماده 428 حاکم بوده و مهلت 20 روزه از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم محاسبه خواهد شد.

صدور آرا مغایر با یکدیگر بین اصحاب واحد از دادگاه های مختلف چگونه است؟

چنانچه آرا متعارض صادره از دادگاه های متفاوتی صادر شده باشد این امر مطابق بند 4 ماده 371 قانون آیین  دادرسی مدنی از جمله جهات فرجامخواهی خواهد بود لیکن فرجامخواهی از آرا نیز مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی واجد مهلت بوده و در خصوص این موضوع این مهلت 20 روز از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

چنانچه به هر دلیلی در مهلت مقرر اعاده دادرسی یا فرجامخواهی صورت نپذیرد، ممکن است در فروضی موضوع را خلاف بین شرع تلقی و بدان جهت تقاضای اعمال ماده 477 را نمود.

شرایط اعمال ماده 477 چیست؟

اعمال ماده 477 در مواردی است که ریاست محترم قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد که در این صورت با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

فلذا مهمترین شرط اعمال ماده 477 وجود خلاف شرع بین بودن در رای اصداری است و در صورت وجود این شرط می توانید اقدام به اعمال ماده 477 نمایید.

تفاوت خلاف بین شرع و خلاف شرع بین چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری قدیم در مواردی که ریاست محترم قوه قضاییه رایی را خلاف بین شرع تشخیص می داد، جهت اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گرفت که این موضوع شامل خلاف بودن رای صادره با مسلمات فقهی و همچنین خلاف بین قانون نیز میشد، یعنی رای صادره خلاف نص قانون نیز اگر می بود می توانست از جهات اعاده دادرسی (اعمال ماده 477) باشد و هر دو موضوع را در بر می گرفت.

با توجه با قانون آیین دادرسی کیفری جدید در صورت خلاف شرع بین بودن رای می تواند از جهات اعاده دادرسی به حساب آید یعنی فقط از جهت مخالفت رای با مسلمات فقهی می تواند موجبات اعمال ماده 477 را در برگیرد و شامل خلاف قانون بودن رای اصداری جهت اعمال ماده 477 نمی شود.

فلذا باید توجه داشته باشید فقط در صورتی می توانید تقاضای اعمال ماده 477 را داشته باشید که رای صادره در مخالفت با شرع و مسلمات فقهی باشد.

توصیه و تاکید می نماییم قبل از هر اقدام برای جلوگیری از ورود ضرر به خودتان با وکیل متخصص اعمال ماده 477 مشاوره اخذ نمایید و بدون استفاده از مشاوره اقدام به اعاده دادرسی و یا اعمال ماده 477 ننمایید.

بهترین وکیل اعاده دادرسی کیست؟

با توجه به آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت و همچنین عنایت به شرایط جغرافیایی استان تهران هر وکلای زیادی دارای تخصص در حوزه اعمال ماده 477 و همچنین اعاده دادرسی و فرجامخواهی می باشند از این رو ما بهترین وکیل اعمال ماده 477 در پاسداران و وکیل اعاده دادرسی در پاسداران و تهران را به شما توسط دپارتمان تخصصی گروه وکلای نستوه معرفی می نماییم.

logo-samandehi