موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل اعتراض ثالث

چنانچه در زمینه طرح اعتراض ثالث و یا سایر مسایل مرتبط با آن نیازمند اطلاعاتی می باشید می توانید با وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

اعتراض ثالث چیست؟

اعتراض ثالث، راه اعتراض فردی است که جز اصحاب دعوا نبوده، لکن از صدور حکم و یا اجرای آن متضرر می شود.

برای چنین شخصی قانون راهی را برای ورود به دعوا پیش بینی کرده است که همان اعتراض ثالث نام دارد.

بنابراین معترض باید ثالث باشد، یعنی بایستی جز اصحاب دعوا نبوده و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به دعوا خود یا وکیل او ورود نکرده باشند.

مواردی که در خصوص اعتراض ثالث می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اعتراض ثالث چگونه است؟
  • نحوه اعتراض ثالث چگونه است؟
  • وکیل اعتراض ثالث کیست؟
  • اعتراض ثالث چیست؟

آیا علاوه بر اصحاب دعوا (خوانده و خواهان) مجلوب ثالث و یا وارد ثالث میتوانند به عنوان اعتراض ثالث، اعتراضی را مطرح نمایند؟

پاسخ به این سوال خیر است وارد و مجلوب ثالث، جز اصحاب دعوا شمرده می شوند.

آیا باید به شخص ضرری وارد گردد تا بتواند به حکمی اعتراض ثالث نماید؟

خیر، لازم نیست به شخص ضرری وارد شده باشد، همین که ورود ضرر به وی محتمل باشد او می تواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض نماید.

کدام آرا قابلیت اعتراض ثالث را دارند؟

تمامی آرا صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر قطعی یا غیر قطعی، قابلیت اعتراض ثالث را دارند.

حتی نسبت به آرای داوری نیز می توان اعتراض ثالث نمود.

در اعتراض ثالث، دعوا علیه چه کسانی مطرح میگردد؟

اعتراض ثالث، علیه خواهان و خوانده دعوای اصلی مطرح میگردد، در حقیقت اصحاب دعوای اصلی، معترض علیه اعتراض ثالث هستند.

اگر اصحاب دعوای نخست متعدد بود و رای قابل تفکیک باشد، می توان تنها برخی از اصحاب دعوای اصلی را معترض علیه قرار داد، اگر رای قابل تفکیک و تجزیه نباشد، تمامی اصحاب دعوای معترض علیه محسوب می گردند و در صورت نقض، تمام رای الغا می گردد.

اعتراض ثالث بر چند نوع است؟

اعتراض ثالث بر سه نوع است:

اعتراض ثالث اصلی:

(که از ابتدا توسط ثالث صورت پذیرفته است)

اعتراض ثالث طاری:

اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، درحین دادرسی آن رای را ارائه  کرده است.

در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده است اما علیه معترض قابلیت ضرر و زیان دارد.

اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می ‌شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد ارائه شده است.

این اعتراض نیازی به  تقدیم دادخواست نداشته و معمولاً در همین دادگاهی که  حکم اصلی را صادر کرده است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اعتراض ثالث اجرایی:

اگر شخص دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف باشد با ارائه مدارک و به عنوان معترض ثالث اجرایی می تواند وارد روند اجرا شده و مانع اجرا گردد.

اعتراض ثالث اجرایی در حال حاضر در دفاتر خدمات قضایی ثبت شده و برای رسیدگی به شعبه صادر کنند رای ارسال می گردد.

شکایت اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی و با پرداخت هزینه دادرسی بوده و طرفین این دعوا اصحاب دعوای اصلی می باشند.

اعتراض ثالث چه اثری بر اجرای حکم دارد؟

با توجه به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث با حصول دو شرط موجب تعلیق اجرای حکم است:

شرط اول)  جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد

شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را تقاضا کرده و تامین مناسب نیز بدهد. دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می‌کند. این قرار از سوی دادگاه قابل تمدید است.

اعتراض ثالث دعوایی است مالی و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی مالی می باشد.

وکیل اعتراض ثالث:

از مزایای داشتن وکیل در این دعوی، عدم نیاز به حضور شما، جلوگیری از اجرای حکم، طرح دعاوی لازم در صورت نیاز و عدم اتلاف وقت انرژی و زمان شماست.

همینطور حضور وکیل دادگستری می تواند ضامن حفظ حقوق شما عزیزان باشد.

بهترین وکیل برای اعتراض ثالث، وکیلی است که به امور حقوقی کامل مسلط بوده و علاوه بر آن روند اجرا را شناخته و بتواند دادگاه را در مواقع لازم قانع کند که ممکن است به شما ضرری وارد گردد.

شما برا اخذ خدمات حقوقی و یا اعطای وکالت و مشاوره می توانید با موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس بگیرید.

logo-samandehi