موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تخلیه

دعوای تخلیه ید از دعاوی شایع در دادگاه است. فلذا سعی کردیم با موضوع وکیل تخلیه همراه شما باشیم.

مواردی که در خصوص تخلیه باید مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل تخلیه در پاسداران کیست؟
  • شرایط طرح دعوی تخلیه چیست؟
  • چگونه تخلیه فوری بگیریم؟
  • تفاوت تخلیه و خلع ید چیست؟
  • هزینه وکیل تخلیه چقدر است؟

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم، بین موجر (صاحب خانه و مستاجر قرارداد اجاره وجود دارد و موجر تنها تا پایان مدت قرارداد حق دارد که از ملک استفاده کند و به محض اتمام آن بایستی ملک را تخلیه کند. اما چنانچه مستأجر بدون تمدید کردن اجاره یا توافق با مالک، همچنان از مورد اجاره استفاده کند، مستأجر در حکم غاصب بوده و مالک برای پس گرفتن ملک، باید دعوای تخلیه ید را مطرح کند. به عبارت دیگر این دعوا برای اتمام  تصرف مستأجر پس از پایان قرارداد، در ملک مورد اجاره می باشد و اگر مستاجر پس از صدور حکم از تخلیه ملک خودداری کند این امر توسط مامورین نیروی انتظامی انجام می گیرد.)

باید بدانیم که دعوای تخلیه تنها در زمانی مطرح می گردد که بین متصرف و مالک قرارداد وجود داشته باشد و اگر متصرف بدون وجود قرارداد در ملک تصرف نموده باشد، مالک برای رفع تصرف بایستی دعوای خلع ید مطرح کند.

غالب مردم در تشخیص طرح دعوی خلع ید و تخلیه ید دچار مشکل شده و گاهی به اشتباه طرح دعوی میکنند که این طرح دعوی اشتباه منجر به رد دعوی می شود.

پس در جایی که قرارداد وجود دارد باید دادخواست تخلیه ید را مطرح کرد، حال اگر قرارداد بعد سال 76 منعقد شده و دو شاهد ذیل آن را امضا نموده باشند، می توان بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 76 از شورای حل اختلاف دستور تخلیه گرفت البته لازم به ذکر است باید مهلت اجاره نیز اتمام یافته باشد.

این دستور که به تخلیه فوری نیز مشهور است ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا انجام میپذیرد.

تفاوت دعوی تخلیه و خلع ید:

دعوای تخلیه ید دعوی غیر مالی و دعوای خلع ید جز دعاوی مالی است. پس هزینه دادرسی  دعوای تخلیه ید معادل دعاوی غیر مالی و هزینه دادرسی دعوای خلع ید معادل دعاوی مالی بوده و بر اساس ارزش منطقه ای ملک تعیین می گردد.

دعوای تخلیه علیه کسی اقامه می گردد  که به موجب قرارداد، حق تصرف در ملک را داشته است. یعنی خوانده دعوی تخلیه ید کسی است  که از ابتدا غاصب نبوده و با وجود  قرارداد، ملک را تصرف کرده است. ولی حال مدت اجاره  خاتمه یافته است و در نتیجه او حق ادامه‌  تصرف را دارا نمی باشد.

در حالی که در دعوای خلع دعوی متوجه شخصی است که از ابتدا هیچگونه حق تصرفی در ملک نداشته و به صورت غصبی و غیر قانونی ملک را در تصرف خود درآورده است.

دعوی خلع ید در دادگاه مطرح میگردد، حال آنکه دعوی تخلیه فوری یا دستور تخلیه در شورای حل اختلاف مطرح می گردد، اما دعوی تخلیه که قرارداد شرایط قانون سال 76 را نداشته باشد در دادگاه مطرح می گردد.

گفتیم که با وجود شرایط مصرح در قانون موجر و مستاجر سال 76 می توان از شورای حل اختلاف تقاضای صدور دستور تخلیه نمود.

دستور تخلیه صادره از شورا در موارد ذیل قابل ابطال است:

زمانی که مستاجر ثابت کند اجاره نامه تمدید شده است.

وقتی که جعلی بودن اجاره نامه اثبات شود. در این صورت قراردادی وجود نداشته و  مالک باید دعاوی دیگر تصرف را طرح کند.

زمانی که معلوم شود ملک به شخص دیگری انتقال یافته است، در این صورت مالک فعلی باید طرح دعوی نماید.

بهترین وکیل تخلیه ید و دستور تخلیه تهران کیست؟

بهتر است که برای طرح این دعاوی بهتر است که وکیل داشته  باشید. وکیل مناسب برای طرح این دعاوی بایستی به قوانین ثبتی و قوانین اجاره تسلط داشته و پیگیر کار شما از ابتدا تا انتها باشد.

دپارتمان امور ملکی گروه وکلای نستوه مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی از جمله تنظیم لوایح، مشاور و وکالت در تمامی امور حقوقی و کیفری با وکلای متخصص و متعهد می باشد.

logo-samandehi