موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل تقسیم ترکه و ارث پاسداران

ترکه یا مال الارث عبارت است از اموالی که از متوفی بر جا می ماند و بر اساس قانون بایستی بین ورثه او تقسیم گردد.

ورثه قبل از تقسیم ترکه، به وسیله گواهی تصدیق انحصار وراثت مشخص شده اند. صدور گواهی تصدیق انحصار وکالت در آخرین اقامتگاه متوفی به عمل می آید و در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

مثلاً در محله پاسداران شوراهای حل اختلاف شماره 3 و4 بسته به خیابان و منطقه، صالح به رسیدگی به صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت هستند.

بنابراین چنانچه آخرین محل اقامت متوفی در منطقه پاسداران باشد، بنا بر محل سکونت، صدور این گواهی در صلاحیت شورای حل اختلاف منطقه سه یا چها راست.

در مورد تقسیم ترکه، معمولاً وراث با یکدیگر توافق کرده و مال را تقسیم میکنند.

اما اگر بر سر تقسیم مال توافق نکنند، هر یک از وراث میتواند دادخواست تقسیم ترکه را تقدیم دادگاه کند.

تقدیم این دادخواست به دادگاه بایستی همراه با گواهی انحصار وراثت باشد وهمچنین اسم و نشانی کلیه وراث نوشته شود.

هر یک از وراث می تواند به طرفیت سایر وراث این دعوی را اقامه کند.

اگر یکی از وراث حضور نداشت، می توان وی را مجهول المکان اعلام نمود.

دادگاه پس از رسیدگی، حکم به تقسیم ترکه می دهد و اموال متوفی چنانچه قابل تقسیم باشد، تقسیم می شود.

چنانچه قابل تقسیم نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مبلغ آن بین وراث و به نسبت سهم الارث تقسیم می گردد.

وراث می توانند پیش از تقسیم ترکه و در صورت وجود اموال منقول ارزشمندی که بیم تلف یا مفقودی آن می رود، از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را نمایند.

همچنین چنانچه متوفی دیونی داشته باشد، وراث باید ابتدائاً نسبت به پرداخت دیون متوفی اقدام کرده و مابقی ماترک را بین خود تقسیم کنند.

لازم به ذکر است طلبکار متوفی نمیتواند تقاضای تقسیم ترکه را نماید. همچنین با شرایط توقیف سهم الارث پیش از تقسیم ممکن است.

مزایای داشتن وکیل در دعوی تقسیم ترکه چیست؟

با وجود وکیل نیازی به حضور شما در مراحل رسیدگی نیست.

وکیل کلیه امور مرتبط با کار شما را انجام می دهد.

وکیل مقدمات پرونده و امور لازمه را انجام می دهد و این موضوع ممکن است به علت عدم تسلط شما به قوانین در صورت عدم حضور وکیل به ضرر شما تمام شود.

وکیل در صورت لزوم اقدام به توقیف اموال و یا تامین خواسته میکند.

در هر صورت و به توصیه متخصصین، بهتر است که شما در دعاوی ارث و برای جلوگیری از بیم اتلاف حق از خدمات وکلا استفاده کنید.

میتوانید با وکلای دپارتمان ارث موسسه حقوقی دادآوران نستوه به نشانی پاسداران خیابان بوستان دوم، ابتدای گیلان غربی پلاک 46 واحد سوم جنوبی در تماس باشید.

logo-samandehi