موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرغم آنکه قضات افراد دارای دانش و تخصص محسوب می شوند این امکان وجود دارد مانند هر انسان دیگر مرتکب خطا و اشتباه گردند که این موضوع درتصمیم گیری و صدور رأی می تواند بروز نماید. حال با توجه به مقدمه پیش گفته این امکان وجود دارد که بنابه دلایلی قصد اعتراض به رأی صادره از هریک از محاکم بدوی را داشته باشید، فلذا توصیه و تأکید داریم قبل از هر اقدام با وکیل مشاوره اخذ نموده و تنظیم لایحه و یا حتی المقدور پیگیری پرونده را به ایشان واگذار نمایید.

مواردی که می بایست در خصوص دادگاه تجدیدنظر استان تهران مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان چگونه است؟
 • نحوه اعتراض به رأی دادگاه بدوی چگونه است؟
 • وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران کیست؟
 • شرایط رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر چگونه است؟
 • دلایل اعتراض به رأی دادگاه بدوی چیست؟

هم اکنون می توانید هرگونه سوال خود را در خصوص اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان با وکیل متخصص موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق شماره تماس های اعلامی در میان بگذارید.

قبل از هرچیز لازم است اعلام نماییم که اعتراض به رأی فقط از طرف محکوم قابل انجام است. فلذا چنانچه رأی به نفع یکی از طرفین صادر شده باشد ایشان نمی تواند اقدام به اعتراض به رای نماید. برای اعتراض به رأی دادگاه بدوی که تجدیدنظر خواهی محسوب می شود، هریک از طرفین دعوی می تواند ظرف مدت 20 اقدام به انجام آن نماید. مهلت اعتراض به رأی دادگاه 22 روز از تاریخ ابلاغ و یا درج در سامانه ثنا محسوب می شود یعنی برابر قانون روز ابلاغ و اقدام که 2 روز متفاوت است محاسبه نشده و این 2 روز با 20 روز قانونی قابل جمع می باشد.

تجدیدنظرخواهی چگونه است؟

با توجه به مطلب پیش گفته در وهله نخست متقاضی می بایست در فرجه و مهلت قانونی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست اعتراض خود نماید. لایحه باید متضمن شرح ماوقع، دفاعیات، ایرادات پرونده و نکات مربوط به آن باشد و مستندات مورد ادعا به پیوست آن گردد.

پس از ثبت تجدیدنظرخواهی به موجب قانون یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن برای طرف دیگر دعوی به نشانی اعلامی در مرحله بدوی و یا در صورت دارا بودن سامانه ثنا به این سامانه ارسال می گردد و به وی به مدت 10 روز مهلت، جهت پاسخ به ادعاهای تجدیدنظرخواه داده می شود. چنانچه پس از پایان مهلت، پاسخی ارائه و همچنین در صورت عدم ارائه در فرجه قانونی پرونده برای تصمیم گیری به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می گردد.

توصیه می نماییم حتی المقدور پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی را برای حق دفاع خود بدهید. این پروسه با عنوان تبادل لوایح شناخته می شود. اعتراض می تواند به دفتر زندان، دفتر دادگاه و یا دفاتر خدمات قضایی همراه لایحه، مستندات تقدیم گردد.

چه مواردی در دادخواست تجدیدنظر باید قید گردد؟

 1. ارائه مشخصات کامل تجدیدنظرخواه از جمله نام و نام خانوادگی، آدرس و...
 2. ارائه مشخصات کامل تجدیدنظرخوانده از جمله نام و نام خانوادگی، آدرس و...
 3. ضمیمه نمودن رأی دادگاه که می تواند حکم و یا قرار باشد.
 4. ذکر نام شعبه و دادگاه صادر کننده رأی
 5. تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته
 6. مستندات و مدارک مورد ادعای تجدیدنظرخواهی

دلایل اعتراض به رأی دادگاه بدوی چیست؟

برای تجدیدنظرخواهی شخص مدعی می بایست دلایل قانونی را ذکر نماید که عبارت است از:

 1. هرگونه ادعا مبنی بر عدم اعتبار مستندات دادگاه صادر کننده رأی
 2. هرگونه ادعا مبنی بر عدم وجود شرایط قانونی شهادت شهود
 3. هرگونه ادعا مبنی بر عدم توجه قاضی صادر کننده رأی به دلایل و مستندات ارائه شده به دادگاه
 4. هرگونه ادعا مبنی بر مخالفت رأی صادره با مقررات قانونی و موازین شرعی

تصمیم گیری دادگاه تجدیدنظر استان چگونه است؟

پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر ممکن است یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ گردد:

الف- اصلاح رأی

چنانچه به غیر از اشتباهات همچون سهوقلم، اعداد و ارقام و... ایرادی بر اساس رأی وجود نداشته باشد ضمن تایید رای قسمت های مورد نیاز را اصلاح می کند.

ب- عدم صلاحیت

هرگاه دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت تشخیص دهد پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید.

پ- نقص رأی

در صورت وجود هرگونه نقص در تحقیقات و... راساً و یا پرونده را برای رفع نقص به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می نماید.

پ- نقض رای

در صورت پذیرش دلایل و مدارک با نقض رأی صادره اقدام به صدور رأی می نماید.

ت- تأیید رای

در صورت عدم موجه بودن اعتراض ضمن تایید رأی پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می نماید.

logo-samandehi