موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل در جردن

به موجب قانون مدنی وکالت می بایست در موضوعی اعطا گردد که خود موکل بتواند آن را انجام دهد و وکیل هم کسی است که برای انجام موضوع اهلیت داشته باشد. با این وصف وکیل هر شخصی می تواند باشد که دارای اهلیت بوده و به نیابت از دیگری اقدام به انجام امور موکل می کند.اشخاص به دلیل تخصصی بودن بسیاری از امور معمولاً اقدام به معرفی وکیل می نمایند.

وکیل و موکل در مقابل یکدیگر تعهداتی دارند و به موجب قانون اختیاراتی نیز دارند به طور مثال تعهدات وکیل می تواند تعهد به وسیله برای پیگیری کار موکل در حد توان علمی و استفاده از ابزار قانونی برای امور ایشان باشد و موکل نیز متعهد می باشد در صورت نیز اصول اسناد و مدارک برای دعوی را در اختیار ایشان و یا دادگاه قرار دهد و... همچنین اختیاراتی که هر یک از طرفین دارد عبارت است از اینکه وکیل می تواند اقدام به استعفاء در پرونده نماید و همچنین موکل حق عزل وکیل را دارد و...

مواردی که در خصوص موسسه حقوقی معتبر و وکیل جردن می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل جردن کیست؟
  • وکیل طلاق در جردن کیست؟
  • دفتر وکالت در جردن کجاست؟
  • موسسه حقوقی معتبر در جردن کجاست؟
  • شماره تلفن مشاوره حقوقی در جردن چند است؟

بیشترین مواردی که اشخاص اقدام به معرفی وکیل می نمایند عبارت است از

- دعاوی مطروحه در دادگستری

اشخاص مطابق قانون می توانند برای طرح و پیگیری دعاوی خود در دادگستری وکیل انتخاب و معرفی نمایند. با توجه به اینکه وکالت در ایران تخصصی نمی باشد هر شخص دارای پروانه وکالت می تواند در خصوص کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، دادسرا ها و... اقدام به طرح و پیگیری دعوی نماید.

توصیه داریم از اشخاصی که دارای تخصص در حیطه مورد نظر شما می باشد بهره مند گردید. وکالت در دادگستری فقط توسط اشخاصی که دارای پروانه وکالت معتبر از مراجع قانونی می باشند امکان پذیر است.

- دعاوی مالیاتی

با توجه به تخصصی بودن امور مالیاتی اشخاص اقدام به معرفی وکیل و در مواردی نیز اعطای وکالت برای پیگیری پرونده مالیاتی می نمایند. وکیل مالیاتی می تواند اقدام به اعتراض به برگ تشخیص مالیات، حضور در هیأت حل اختلاف مالیاتی و... نماید.

- دعاوی اتاق بازرگانی

بیشتر دعاوی بازرگانان و شرکت ها معمولاً با موضوع حل اختلاف از طریق داوری به اتاق داوری ایران و یا اتاق داوری تهران ارجاع می گردد. طبق قوانین و مقررات در این موارد اشخاص می توانند اقدام به معرفی وکیل نمایند، ‌وکیل می تواند برای طرح دعوی و پیگیری دعوی در اتاق بازرگانی حاضر گردد. حضور وکیل متخصص در هر دعوی تضمین کننده حقوق قانونی اشخاص می باشد.

- دعاوی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع شبه قضایی به حساب می آید و به مواردی که در صلاحیت آن واگذار شده است رسیدگی می نماید. اشخاص می توانند در سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به معرفی وکیل نمایند. وکیل می تواند اقدام به طرح شکایت و یا دفاع در پرونده مطروحه نماید.

- دعاوی کارگر و کارفرما

هر یک از کارگر و کارفرما در صورت بروز اختلاف و رسیدگی در هیأت های مقرر در قانون کار می توانند اقدام به معرفی وکیل نمایند. وکیل می تواند اقدام به طرح دعوی و پیگیری پرونده نماید.

- دعاوی داوری خارج از دادگستری

چنانچه در قراردادی شرط داوری نسبت به حکمیت شخص خاصی وجود داشته باشد هر کدام از طرفین می تواند برای طرح و پیگیری دعوی داوری خود اقدام به معرفی وکیل نماید.

جالب است بدانید که در موارد فوق وکیل می تواند هر شخصی باشد و نیاز نیست حتماً به وکیل دادگستری برای طرح شکایت و پیگیری پرونده وکالت اعطا نمایید که البته این موضوع دارای ایرادات فراوانی است و مورد توصیه نمی باشد. وکیل می بایست متعهد و پیگیر باشد و مهمترین فاکتور وجود تخصص در کاری است که به واسطه آن اقدام به دریافت اجرت یا حق الوکاله می نماید.

در صورت عدم تعهد، تخصص و پیگیری بایستی این امکان وجود داشته باشد که از طریق مراجع نظارتی اقدام به طرح شکایت از وی نمود.وکیل مدنی از سوی هیچ مرجع نظارتی قابل تعقیب در خصوص عدم تخصص در امور شما نمی باشد و موکل می تواند اقدام به طرح دعوی مبنی بر الزام به ارائه حساب ایام تصدی وکالت را بخواهد و در صورتی که از اقدام وکیل متضرر گردیده باشد اقدام به طرح مطالبه حقوقی نماید. البته در بسیاری از موارد صرف عدم نتیجه دلیلی بر مطالبه خسارت از وکیل مدنی نمی باشد.

logo-samandehi