موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل در خیابان دولت

در این نوشتار سعی داریم موضوع عزل وکیل و همچنین استعفاء وکیل را به اختصار بررسی نماییم. وکالت به موجب قانون از جمله عقود جایز محسوب می شود.

عقد جایز در یک تعریف ساده شامل عقودی می شود که هر یک از طرفین در هر زمانی امکان فسخ آن را به صورت یکطرفه و بدون وجود دلیل دارد. با این توضیح مشخص می شود که وکیل و موکل در هر زمان و مکان که اراده داشته باشند می توانند اقدام به فسخ وکالت اقدام نمایند و هیچ اجباری در این خصوص برای آنها وجود ندارد. اما باید به این نکته اشاره نمود که وکالت دادگستری کمی متفاوت با وکالت مدنی است به طور مثال چنانچه شخصی وکیل خود را عزل نماید صرف اعلام عزل به وی از طریق اظهارنامه و یا عزل از طریق دفتر اسناد رسمی کفایت دارد همچنین در صورت استعفاء وکیل صرف اطلاع موکل کفایت می کند.

حال آنکه چنانچه شخصی وکیل دادگستری را عزل نماید بایستی مراتب را به وکیل و دادگاه اطلاع دهد و همچنین در صورتی که وکیل بخواهد استعفاء نماید بایستی به موکل و دادگاه، استعفاء را اطلاع دهد. استعفاء وکیل نباید به نحوی باشد که موجب تجدید جلسه دادرسی شود. استعفاء وکیل به موجب لایحه به اطلاع دادگاه رسیده می شود و می تواند از طریقی که در قرارداد مشخص شده است به اطلاع موکل برساند، عزل وکیل نیز به موجب لایحه به دادگاه اطلاع داده می شود و به هر طریقی امکان اطلاع به وکیل وجود دارد.

مواردی که در خصوص وکیل خیابان دولت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • آدرس وکیل در خیابان دولت کجاست؟
  • وکیل محدوده خیابان دولت کیست؟
  • آدرس دفتر وکالت در خیابان دولت کجاست؟
  • شماره تماس وکیل در خیابان دولت چند است؟

یکی از دلائل مهم اعلام عزل وکیل به دادگاه در خصوص مواعد قانونی است بدین توضیح که تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع وکیل و دادگاه نرسیده باشد، تمامی ابلاغ ها به وکیل صورت می گیرد و کلیه اقدامات ایشان در حدود وکالت برای موکل دارای اعتبار است همچنین تاریخ مواعد و اقدام از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود.

آیا پس از عزل و یا استعفاء وکیل می تواند وکالت طرف مقابل را بگیرد؟

پاسخ به این سوال منفی است با این توضیح که وکیل حق ندارد بعد از استعفاء از وکالت و یا در مواردی که توسط موکل عزل می شود اقدام به اخذ وکالت و اقدام به وکالت از طرف موکل خود نماید. این موضوع در خصوص شخص ثالث در همان موضوع قابل تسری است. همچنین علیرغم آنکه نمی تواند در همان موضوع علیه موکل خود اقدام به اخذ وکالت از طرف دعوی و یا شخص ثالث نماید نمی تواند نسبت به قائم مقام قانونی او نیز اقدام نماید. در صورت وجود چنین امری وکیل مرتکب تخلف انتظامی شده و قابل پیگیری در کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران خواهد بود.

آیا استعفاء وکیل موجب توقیف دادرسی است؟

پاسخ به این سوال مثبت است با این توضیح که هرگاه وکیل استعفاء خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه ضمن اطلاع به موکل، به او اخطار می نماید که توسط وکیل جدید و یا شخصاً دادرسی را تعقیب نماید و حداکثر یک ماه تا مراجعه وکیل جدید یا موکل دادرسی متوقف می شود.

البته در مواردی که وکیل دادخواست را تقدیم دادگاه نموده است اگر استعفا نماید ضمن آنکه می بایست به اطلاع موکل خود برساند، اخطار رفع نقص و موضوع استعفای وکیل به خواهان ابلاغ می گردد و مسئولیت رفع نقص و عواقب ناشی از عدم آن بر عهده خواهان خواهد بود.

آیا وکیل می تواند جلسه رسیدگی را شرکت ننماید؟

در صورتی که وکیل استعفاء نموده و یا عزل شده باشد نیاز به حضور در جلسه رسیدگی نمی باشد در غیر این صورت مکلف به حضور در جلسه رسیدگی است. عدم حضور در جلسه رسیدگی موجب برخورد انتظامی شدید از سوی کانون وکلا و یا مرکز امور مشاوران خواهد بود. البته در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و امکان حضور در همه آنها وجود نداشته باشد می تواند در صورت داشتن حق توکیل وکیل معرفی نماید و همچنین در صورت عدم وجود حق توکیل لایحه ارائه نماید.

وکیل باید در دادگاهی شرکت نماید که برابر قانون آیین دادرسی کیفری و یا دیگر قوانین الزامی است.

البته استثنائاتی نیز وجود دارد از جمله آنکه:

  1. فوت یکی از بستگان سببی و نسبی وکیل تا درجه اول از طبقه دوم.
  2. ابتلا به مریضی که مانع از حضور وکیل در دادگاه باشد و مضر تشخیص داده شود.
  3. بروز حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و... که مانع از حضور وکیل در دادگاه شود.
  4. وقایع و اتفاقاتی که خارج از اختیار وکیل بوده و مانع از حضور در دادگاه شود.

در صورت وجود و احراز شرایط فوق، وقت رسیدگی تجدید و دادگاه مکلف به تعیین وقت دیگری می باشد.

logo-samandehi