موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دستور موقت

یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان در دعاوی مختلف در قانون پیش بینی شده است نهاد دستور موقت است شاید شما نیز از کسانی باشید که باتوجه به مشکلات حقوقی نیازمند مشاوره با وکیل دستور موقت باشید و بهتر است قبل از هر اقدام از وکیل متخصص مشاوره اخذ نمایید.

مواردی که در خصوص دستور موقت بایستی مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل دستور موقت در تهران کیست؟
  • نحوه طرح درخواست دستور موقت چگونه است؟
  • شیوه رسیدگی به درخواست دستور موقت چگونه است؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت کجاست؟

دستور موقت چیست؟

دستور موقت یا دادرسی فوری، اقدامی موقتی که اگر آن اقدام صورت نگیرد، دسترسی به خواسته متعذر یا متعسر می گردد. تقاضای  دستور موقت، قبل از تقدیم دادخواست، ضمن تقدیم دادخواست و بعد از تقدیم دادخواست در جریان دادرسی امکان پذیر است اگر خواهان قبل از تقدیم دادخواست درخواست دستور موقت نماید مکلف است ظرف 20 روز دادخواست اصلی را تقدیم و دعوی اصلی را مطرح نماید.

اقسام دستور موقت

تقاضای دستور موقت، قبل از تقدیم دادخواست، ضمن تقدیم دادخواست و بعد از تقدیم دادخواست در جریان دادرسی امکان پذیر است اگر خواهان قبل از تقدیم دادخواست درخواست دستور موقت نماید مکلف است ظرف 20 روز دادخواست اصلی را تقدیم و دعوی اصلی را مطرح نماید. از آن جایی که دادگاه برای صدور دستور موقت مکلف به تعیین وقت رسیدگی است لذا درخواست دستور موقت باید به تعداد خواندگان به اضافه سه نسخه باشد. در دستور موقت دادگاه خسارت احتمالی اخذ می نماید به عبارتی بر خلاف تامین خواسته دستور موقت هیچ گاه بدون تودیع خسارت احتمالی نیست اما برخلاف تامین خواسته نیازی نیست خسارت احتمالی حتماً وجه نقد باشد، بلکه خواهان می تواند هر مالی را به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند به شرط آن که با خواسته متناسب باشد.

هزینه دستور موقت چقدر است؟

درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. هزینه درخواست  دستور موقت برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

ویژگی های دستور موقت

دستور موقت اقدامی تبعی است که تبع اصل دعوی مطرح می شود.

تبعی بودن دستور موقت دارای آثاری است.

الف : اصل دعوی باید طرح شده یا قابل طرح باشد.

ب: خواسته ی دعوی دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی اصلی باشد یعنی موضوع دستور موقت نمی تواند همان خواسته دعوی اصلی باشد.

دستور موقت اقدامی موقتی است و مانند هر اقدام موقتی دیگری دارای پایانی است و پایان آن صدور رای نهایی است در نتیجه در دستور موقت نمی تواند اقدامی دائمی را مقرر نمود.

دستور موقت خارج از نوبت رسیدگی می شود: رسیدگی به درخواست دستور موقت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می شود.

صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است به عبارتی تا فوریت امر مورد درخواست توسط قاضی احراز نگردد وی نسبت به صدور دستور موقت اقدام نخواهد کرد و در نتیجه قرار رد دستور موقت صادر خواهد شد.

صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین (خسارت احتمالی) از خواهان است.

دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی شود: مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض رای نقض شود.

اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی است.

نمونه دستور موقت

در خصوص درخواست  آقای... به طرفیت آقای... به خواسته صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی  واقع در بخش... ثبتی تهران، نظر به این که درخواست خواهان مستند است به بیعنامه عادی مورخ... نامبرده طبق دستور دادگاه خسارت احتمالی  مور نظر را طی فیش شماره ... نقداً تودیع کرده است، لذا دادگاه ضمن احراز فوریت موضوع به استاناد مواد 310 ، 319،314 از قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی مذکور اعلام می گردد . این قرار ضمن تجدیدنظر خواهی به رای اصلی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و پس از تایید رئیس محترم حوزه قضایی  قابل اجراست.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران

دفتر در اجرای تبصره 1 ماده 315 ،پرونده به نظر رئیس محترم حوزه قضایی برسد.

بهترین وکیل دستور موقت در تهران کیست؟

بهترین وکیل دستور موقت کسی است که ضمن داشتن پروانه وکالت معتبر از کانون وکلای دادگستری  با نحوه صدور دستور موقت و شیوه درخواست آن اطلاع کامل داشته باشد و با رویه دادگاه ها  در صدور دستور موقت آشنا بوده و  دارای تبحر و تجربه کافی باشد .موسسه حقوقی دادآوران نستوه با داشتن دپارتمان های تخصصی مفتخر به معرفی وکیل دستور موقت به شما عزیزان می باشد.

برای مشاوره با وکیل دستور موقت می توانید هم اکنون از طریق شماره های  22873972 (021)  و 22881951 (021)  با ما در ارتباط باشید.

logo-samandehi