موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دعاوی ملکی

دعاوی ملکی همانگونه که از اسم آن نیز مشخص است دعاوی است که مربوط به املاک می باشد.

دعاوی ملکی می تواند با توجه به موضوع و شرایط آن دارای جنبه حقوقی و یا کیفری باشد همچنین در مواردی می تواند دارای هر دو جنبه باشد. ملک یا مال غیرمنقول شامل خانه، زمین، باغ، باغچه، آپارتمان ویلا و... می شود که در اصطلاح عرفی ملک نامیده می شود. ممکن است ملک مشاعی باشد یعنی بین چند نفر به صورت اشتراکی است و همچننی ممکن است ملک مفروز باشد یعنی مالکیت آن متعلق به یک شخص می باشد. این امکان نیز وجود دارد که در یک ملک همزمان در ید شخصی به صورت مشاعی و مفروز قرار داشته باشد به طور مثال یک آپارتمان دارای قسمت های اختصاصی و همچنین قسمت های مشاعی می باشد.

حال در یک تقسیم بندی، ملک به عرصه و اعیان تقسیم می شود.

عرصه به زمین گفته می شود و اگر در این ملک بنایی احداث شده باشد آن بنا اعیان نامیده می شود.

مواردی که در خصوص وکیل دعاوی ملکی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • خصوصیات وکیل ملکی چیست؟
  • بهترین وکیل ملکی پاسداران کیست؟
  • دعاوی ملکی کدامند؟
  • الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

وکیل ملکی دارای چه خصایصی است؟

وکیل ملکی می بایست دارای تجربه در خصوص دعاوی ملکی بوده و نسبت به این دعاوی اطلاع کافی داشته باشد.

وکلای دادگستری با توجه به عدم وجود تخصص و تقسیم بندی امکان قبول وکالت در کلیه پرونده را دارند حال استفاده از وکیل متخصص در دعاوی ملکی احتمال موفقیت در پرونده را بیشتر می نماید. اطلاع از قوانین مرتبط با امور ملکی از جمله قانون ثبت و آیین نامه های ثبتی و همچنین آگاهی از امور ثبتی اراضی و مستغلات و آشنایی به رویه موجود در ادارات ثبت یکی از شاخصه های وکیل دعاوی ملکی می باشد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

پس از تنظیم مبایعه نامه و انجام تعهدات از سوی طرفین، انتقال سند رسمی می ماند. در مواردی فروشنده به بهانه هایی از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند امتناع می نماید. در این موارد خریدار و یا وکیل ایشان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نماید.

توصیه داریم قبل از هر گونه اقدام در موضوعات حقوقی ملکی از وکیل دادگستری مشاوره اخذ نمایید چراکه به طور مثال:

الف- برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می بایست تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی مشخص شده باشد و با حضور خریدار گواهی عدم حضور از طرف ایشان نیز دریافت گردیده باشد. در مواردی که چنین امری در قرارداد پیش بینی نشده باشد بایستی به وسیله اظهارنامه اقدام به تعیین دفتر اسناد رسمی مشخصی در تاریخ معینی نمایید و در تاریخ مقرر در صورت عدم حضور مالک اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمایید.

ب- در مواردی ممکن است برای تنظیم سند رسمی نیازمند طرح دعاوی دیگری نیز می باشید و عدم طرح این دعاوی منجر به رد دعوی شما می گردد به طور مثال در ساختمان های نوسازی که فاقد پایان کار می باشد اول می بایست الزام به اخذ پایان کار و یا مواردی از این قبیل را به عنوان خواسته مطرح نمایید و سپس اقدام به الزام به تنظیم سند رسمی نمایید.

ج- ممکن است ملک در رهن باشد که در این صورت اول بایستی فک رهن و سپس تنظیم سند را بخواهید در این موارد می بایست مرتهن نیز به عنوان خوانده دعوی در دادخواست قید گردد و....

پس از قطعیت رأی دادگاه چنانچه فروشنده حاضر به تنظیم سند رسمی نشود نماینده دادستان برای انتقال سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می شود.

دستور تخلیه چیست؟

دستور تخلیه یکی از دعاوی شایع در محاکم به حساب می آید که با توجه به نوع قرارداد و موضوع ملک می تواند متفاوت باشد یعنی در مواردی می تواند حکم تخلیه با صلاحیت دادگاه و یا دستور تخلیه که در صلاحیت شورای حل اختلاف است باشد.

دستور تخلیه به موجب عقد اجاره ای که مدت آن پایان یافته است و مستأجر بدون تمدید قرارداد حاضر به تخلیه نمی باشد اقامه می گردد. در این موارد در صورت اینکه قرارداد متعلق به سال 76 به بعد باشد، دارای دو شاهد باشد، اجاره مدت داشته و مدت آن تمام شده باشد قابل طرح در شورای حل اختلاف محل وجود ملک می باشد.

خلع ید چیست؟

لازم است بدانید که خلع ید با دستور تخلیه بسیار متفاوت است بدین شرح که در خلع ید مالک از متصرف ملک خود که به صورت غیرقانونی بر آن تسلط یافته است اقامه دعوی می نماید.

نکته مهم در تفاوت خلع ید و دستور تخلیه در این است که تصرفات مستأجر به موجب قرارداد بوده است هرچند که مهلت آن تمام شده باشد لیکن در خلع ید شخص متصرف ملک را به صورت غاصبانه در تصرف خود دارد. هر دعوی به موازات نوع آن دارای شرایطی می باشد به طور مثال در دستور تخلیه مالک نیاز به اثبات مالکیت ندارد حال آنکه در دعوی خلع ید بایستی مالکیت اثبات گردد و...

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی یکی دیگر از دعاوی شایع ملکی در محاکم است که دارای جنبه حقوقی و کیفری می باشد. در تصرف عدوانی شخصی به نحو عدوان قسمتی از ملک را تصرف می نماید و می توان نسبت به این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کیفری نمود و همچنین می توان اقدام به طرح دعوی حقوقی نسبت به متصرف در دادگاه حقوقی نمود.

هر کدام از این دعاوی دارای شرایط خاص خود می باشند به طور مثال در دعوای حقوقی متصرف قبلی ملک مدعی است که شخص دیگری بدون رضایت او ملک موضوع دعوی ار از تصرف ایشان خارج نموده است و تقاضای برگشت تصرف خود را نسبت به آن ملک درخواست دارد. در هر صورت توصیه می گردد برای طرح دعاوی ملکی با وکیل متخصص املاک مشاوره اخذ نمایید.

دعوی الزام به تحویل ملک چیست؟

مسلماً یکی از آثار هر عقدی تحویل پول به فروشنده و تحویل جنس ویا مبیع به خریدار است. با این وصف پس از فروش خانه، فروشنده مکلف است که خانه را تحویل خریدار نماید مگر در قرارداد توافق دیگری شده باشد. حال چنانچه فروشنده از تحویل مبیع استنکاف نماید می توانید اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع نمایید البته بهتر است برای تحویل مبیع وجه التزام قراردادی مشخص نمایید.

دعوی مزاحمت ملکی چیست؟

دعوایی است که به موجب آن شخص متصرف مال غیرمنقول درخواستی مبنی بر جلوگیری از مزاحمت شخص یا اشخاصی را دارد که نسبت به متصرفات او مزاحم می باشند بدون اینکه ملک موضوع دعوی را در تصرف خود داشته و یا از تصرف مالک خارج نمایند.

logo-samandehi