موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل دعوای تقابل

دعوی در در لغت به معنای ادعا داشتن است اما اصطلاحاً به معنای تلاش برای اثبات یا عدم اثبات حقی است. اشخاص برای اثبات ادعاهایی که در مورد مسایل مختلف اعم از مالی یا غیر مالی، فعل یا ترک فعل دارند، اقامه دعوی می نمایند.

مواردی که در خصوص دعوی تقابل می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • دعوی تقابل چیست؟
  • شرایط دعوی تقابل چگونه است؟
  • وکیل دعوی تقابل در پاسداران کیست؟
  • چگونه دعوی تقابل طرح کنیم؟

کسی که ادعایی مطرح می کند ((خواهان)) و طرف دیگر خوانده نام دارد، بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است، لکن خوانده می تواند چنانچه برای خود در موضوع دعوی حقی قایل است، دعوی تقابل اقامه نماید.

دعوای متقابل باییستی با دعوای اصلی اقامه شده  ناشی از یک منشأ یعنی مشترک بوده و یا  با دعوی ارتباط کامل داشته باشد.

لازم به ذکر است ادعا در مورد دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می ‌شود دعوی تقابل نبوده و ماهیتی دفاعی دارد.

دعوی تقابل از طرف خوانده دعوی اصلی اقامه می شود و در حقیقت  خواهان این دعوی خوانده دعوی اصلی می باشد.

این دعوی یا برای پاسخگویی به دعوی اصلی و یا برای اثبات حقی برای خوانده اقامه می گردد.

این دعوی در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد مگر اینکه دعوی تقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

همچنین دادگاه در صورتی به این دعوی رسیدگی میکند که تصممیم گیری در یکی موثر در نتیجه دیگری باشد.

برای مثال خواهان دعوی استرداد لاشه چک را مطرح میکند و در مقابل خوانده می تواند در پاسخ دعوی مطالبه همان چک را مطرح کند، اینجا اگر عدم پرداخت چک ثابت گردد دعوی استرداد لاشه چک رد می شود.

دعوای تقابل در صورتی قابلیت طرح دارد که به صورت مجزا و مستقل قابلیت طرح داشته باشد مانند دعوی الزام به تمکین در مقابل دعوی مطالبه نفقه، اما چنانچه ادعای خوانده به صورت مستقل یک دعوی تلقی نشود نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد، زیرا بر اساس   ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی (دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود اما دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌ شود، دعوای متقابل محسوب نمی ‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد) زیرا اثبات  آنها معطوف  به اثبات ادعای خواهان بوده وموجودیت  مستقل و واحدی ندارد و بدون آن از بین می رود.

اگر دعوای اصلی به دلیلی رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل هم منتفی گردیده  و به عنوان دعوای متقابل قابل پذیرش نیست. ولی خوانده در صورت وجود حقی می ‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی مطرح نماید.

مهلت تقدیم دادخواست تقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی است و چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی اقامه دعوی تقابل کند، خواهان دعوی اصلی می تواند جهت تدارک دفاع تقاضای مهلت کند.

طرح دعوای تقابل مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و همانطور که گفته شد دعوای تقابل باید با دعوی اصلی دارای منشا اصلی و یا ارتباط کامل بوده به نحوی که تصمیم در یکی موثر در دیگری باشد.

تشخیص مسایل شکلی و ماهوی دعوی تقابل امری است به شدت تخصصی و نیازمند تخصص و تجربه، همچنین یافتن بهترین راه برای شما در مقام دفاع یا ادعا موضوعی است که به یاری متخصص و وکیل نیاز دارد، چنانچه در خصوص دعوای تقابل یا سایر دعاوی و مسایل حقوقی نیازمند مشاوره یا وکالت هستید، با دپارتمان حقوقی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi