موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل فرجام خواهی

ابتدا باید بدانیم کدام آرا قابل فرجام خواهی هستند و اصولاً فرجام خواهی به چه معنا می باشد در ابتدای امر متذکر می شویم که گرچه تمام سعی و تلاش تشریح مباحث حقوقی برای عموم و به صورت کاربردی می باشد، لکن باید بدانید که فرجام خواهی و دفاع در قبال آن امری است تخصصی که نیازمند احاطه بر قوانین و مقررات می باشد.

بر اساس ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی و طبق تعریف قانون رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است.

مواردی که در خصوص فرجام خواهی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • شرایط فرجام خواهی چگونه است؟
  • نمونه دادخواست فرجام خواهی چگونه است؟
  • نمونه لایحه فرجام خواهی چگونه است؟
  • هزینه وکیل فرجام خواهی چقدر است؟
  • مرجع فرجام خواهی کدام است؟

مرجع فرجام خواهی، دیوان عالی کشور می باشد.

این مرجع رسیدگی ماهیتی نکرده و وارد ماهیت پرونده نخواهد شد، تنها از جهت انطباق یا عدم انطباق رای صادره با قوانین موضوعه و مقررات شرعی عمل میکند.

بنابراین رای مورد فرجام خواهی توسط دیوان یا تایید می شود و یا نقض شده و برای رسیدگی به مرجع پایین تر ارسال می گردد.

کدام آرا قابل تجدید نظر خواهی است؟

الف) آرای دادگاههای بدوی

آرای دادگاه بدوی فقط در مورد زیر و به شرط عدم تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی است:

1- آرا

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

احکام راجع به اصل و فسخ طلاق، نکاح، نسب، حجز، وقف، ثلث، حبس، تولیت

2- قرارها:

مشروط بر قابل فرجام بودن اصل حکم:

ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ب) آرا صادره از دادگاه تجدید نظر فقط در موارد زیر:

اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب حجر و وقف

قرارهای زیر به شرط قابل فرجام بودن اصل آن:

قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

چه احکامی قابل فرجام خواهی نیستند؟

احکامی که به استناد اقرار قاطع دعوا در دادگاه صادر شده است.

احکام مستند به نظر کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین  که طرفین رای انها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

احکام مستند به سوگند قاطع دعوا.

احکامی که طرفین حق فرجامخواهی را سلب کرده باشند.

احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بع دعوای اصلی راجع به متفرعات دعوا صادر می شود، در صورتیکه اصل دعوا قابل فرجام نباشد.

احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است.

جهات فرجام خواهی کدامند؟

عدم وجود صلاحیت ذاتی برای مرجع صادر کننده رای.

عدم وجود صلاحیت محلی در مواردی که به آن ایراد شده باشد.

مخالفت رای صادره با قوانین و موازین شرعی

آرای متغایر، نقص تحقیقات، عدم توجه به دلایل و مدافعات، عدم تطابق قانونی جهات توجیهی با مفاد رای و موارد دیگری نظیر عدم صحت مدارک ارایه شده طرفین.

فرجام خواهی چگونه است؟

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای به عمل می آید. چنانچه فرجام خواه ادعای اعسار داشته باشد، دادگاه صادر کننده رای به ادعای اعسار وی رسیدگی می کند و نه دیوانعالی کشور.

بایستی به دادخواست  فرجامی رای مورد فرجام خواهی، مدارک مثبت سمت و دلایل فرجام خواهی ضمیمه گردد.

مهلت فرجام خواهی برای ساکنین ایران بیست روز و برای ساکنین خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قابل فرجام خواهی است.

رسیدگی فرجامی، در دیوانعالی به عمل آمده و در صورت نقض رای حالات مختلفی برای ارجاع آن متصور است که از حوصله این بحث خارج است.

وکیل متخصص فرجام خواهی چه کسی است؟

توصیه به شما برای فرجام خواهی و یا دفاع در قبال آن داشتن وکیل است.

وکیلی برای شما در این امر مناسب است که متخصص فرجام خواهی بوده، جهات فرجام خواهی و نحوه تطبیق پرونده با آن را بداند، به قوانین موضوعه و مقررات شرعی و فقهی مسلط بوده و نیز دارای تجربه کافی کار در دیوانعالی کشور باشد.

شما میتوانید برای اخذ خدمات حقوقی در خصوص فرجام خواهی و یا سایر طرق اعتراض به آرا و یا اعطای وکالت به وکلای مجرب و متخصص گروه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi