موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل مالیاتی تهران

پرداخت مالیات جهت پویایی و شکوفایی هر جامعه علیرغم آنکه لازم و ضروری می باشد لیکن چنانچه مبنا و مأخذ محاسبه مالیات بر اساس قانون نباشد، حقوق قانونی اشخاص را پایمال می نماید. هرچند قانونگذار در خصوص موضوع مالیات قوانین جامع تدوین نموده است لیکن عدم اطلاع و علم کافی به قوانین این حوزه می تواند موجبات ورود ضرر را به اشخاص فراهم نماید. مطابق قانون مطالبه، تشخیص و وصول مالیات توسط اداره مالیات انجام می شود. رسیدگی به اختلاف مؤدیان و اداره مالیات توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی انجام می شود.

اولین و اساسی ترین موضوع در مباحث مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد. جالب است بدانید که حتی اگر به موجب قانون معاف از پرداخت مالیات باشید لیکن به تکالیف قانونی خود از جمله عدم ارائه اظهارنامه اقدام ننماید محکوم به پرداخت جریمه و مالیات می شوید. همچنین در مواردی که اظهارنامه مالیاتی خود را به اشتباه ارسال نموده باشید مطابق قانون ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با ارائه مدارک می توانید اقدام نمایید.

مواردی که در خصوص وکیل مالیاتی تهران می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • بهترین وکیل مالیاتی تهران کیست؟
 • تعیین مالیات چگونه است؟
 • معافیت مالیاتی چیست؟
 • چگونه مالیات خود را کم کنیم؟
 • راه های عدم پرداخت مالیات چیست؟

عدم ارائه اظهازنامه مالیاتی چه مجازاتی دارد؟

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی منجبر به جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 30٪ مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون مالیات های مستقیم و همچنین 10٪ مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد. مهمترین موضوع در دعاوی مالیات ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشد.

چگونه مالیات خود را کم کنیم؟

اطلاع از قوانین مالیاتی منجر به آن می شود که تعیین و پرداخت مالیات به صورت عادلانه باشد و اشخاص در خصوص میزان و نحوه مالیات خود هیچگونه اعتراضی نداشته باشند و تعیین آن را کاملاً قانونی قلمداد نمایند. در صورت تعیین مالیات می توانید ضمن اعتراض کتبی، مدارک و مستندات خود را که مورد توجه ممیز مالیاتی قرار نگرفته است را پیوست نموده و تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشید. همچنین اطلاع از قوانین مالیاتی می تواند در خصوص نحوه تعیین میزان مالیات نقش بسزایی داشته باشد مثلاً بحث معافیت های مالیاتی در باب چهارم قانون مالیات های مستقیم با عنوان مقررات مختلفه آمده است که در فصل اول در خصوص معافیت های مالیاتی عنوان شده است.

جالب است بدانید بسیاری از اموری که اشخاص در طی دوره عملکرد سالانه مالیاتی انجام می دهند می تواند منجر به کسری مالیات بر درآمد و یا معافیت از پرداخت مالیات در آن دوره گردد به طور مثال هر مؤدی می تواند هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود، همسر، فرزندان و به طور کلی افراد تحت تکفل خود را در یک سال مالیاتی با توجه به شرایطی از درآمد مشمول مالیات کسر نماید که عبارت است از

 • دریافت کننده هزینه مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد.
 • مؤسسه درمانی و یا پزشک دریافت هزینه را گواهی نماید.
 • در صورت فقدان امکانات لازم جهت معالجه در ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را گواهی نماید.
 • پرداخت هزینه های مزبور به تأیید و گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

لازم به توضیح است که در خصوص بیماری های صعب العلاج و خاص و معلولان علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه های مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار می باشد است.

مالیات قطعی چیست؟

مالیاتی که مؤدی تکلیف بر پرداخت آن را دارد قطعی محسوب می شود و در موارد ذیل مالیات قطعی به حساب می آید:

 1. قبول و تمکین بر مالیات تعیین شده و پرداخت آن یکی از موارد قطعیت مالیات است.
 2. عدم اعتراض به برگ تشخیص مالیات در مهلت مقرر قانونی از موارد قطعیت مالیات است.
 3. حل اختلاف مؤدی با رئیس اداره مالیات از دیگر موارد قطعیت مالیات می تواند باشد.
 4. عدم اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف بدوی در مهلت مقرر 20 روزه از تاریخ ابلاغ رأی و همچنین پرداخت مالیات تعیین شده در این هیأت می تواند از دیگر موارد قطعیت مالیات باشد.
 5. صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و عدم اعتراض مؤدی به آن می تواند از موارد قطعیت مالیات به حساب آید.
 6. صدرو رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض نیز یکی از موارد قطعیت مالیات است.
 7. صدور رأی در شورای عالی مالیاتی.
logo-samandehi