موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل مالیاتی پاسداران

پرداخت مالیات یکی از اصلی ترین تکالیف مؤدیان به حساب می آید حال در این بین با توجه به اینکه میزان مالیات توسط مأموران حوزه های مالیاتی مشخص می گردد احتمال بروز خطای انسانی در تعیین این میزان متصور است و همچنین در موارد نادری عمد در تعیین میزان بالای مالیات وجود دارد.

قانونگذار جهت جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص به دلیل خطای انسانی شرایطی را جهت اعتراض به میزان محاسبه مالیات مشخص نموده است. عدم اطلاع دقیق از قوانین مالیاتی می تواند ورود ضرر را به همراه داشته باشد از این رو مشاوره با وکیل مالیاتی و پیگیری پرونده توسط ایشان یکی از ضروریات امور مالیاتی محسوب می شود.

یکی از مهمترین مراجع در اعتراض به میزان مالیات، رئیس اداره مالیات است، فلذا قبل از ورود به هر مرحله ای برای اعتراض به میزان مالیات بهتر است اعتراض خود را نزد رئیس اداره مالیات طرح نمایید.

مواردی که در خصوص وکیل مالیاتی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل مالیاتی تهران کیست؟
  • وکیل مالیاتی شرکت ها کیست؟
  • دفتر وکیل مالیاتی در پاسداران کجاست؟
  • اعتراض به مالیات چگونه است؟
  • شرایط اعتراض به مالیات چگونه است؟
  • نحوه اعتراض به مالیات چگونه است؟
  • نمونه لایحه اعتراض به مالیات چگونه است؟

اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی چگونه است؟

همانگونه که پیشتر عنوان گردید بهتر است قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع را نزد رئیس حوزه مالیاتی طرح نمایید لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد. این هیأت که از سه نفر عضو تشکیل شده است و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد یعنی در صورت عدم حضور یکی از اعضا شما می توانید به عدم رسمیت جلسه اعتراض نمایید. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت وجود نظر مخالف، این نظر نیز می بایست در رأی درج گردد.

رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی به وسیله دعوتنامه صورت می گیرد و حداقل فاصله تاریخ ابلاغ و جلسه رسیدگی نبایستی کمتر از 10 روز باشد مگر در مواردی که مورد تقاضای مؤدی باشد و به تایید و موافقت واحد مربوطه برسد. رسیدگی خارج از نوبت نیز در صورت تأیید میسر است.

هیأت حل اختلاف مالیاتی ورود ماهیتی در موضوع مالیاتی می نماید یعنی حق تأیید میزان مالیات، تعدیل و همچنین تعیین میزان مالیات را دارد. یکی از نکات مهم در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی وجود نماینده صنف است البته لازم به ذکر است که نماینده صنف به عنوان وکیل شما در هیأت حل اختلاف مالیاتی حاضر نمی باشد و حتی ممکن است بر علیه شما رای صادر نماید لیکن نماینده صنف از سختی های مربوط به امور صنفی، موضوع پرونده، محدودیت ها و... آشنایی کامل داشته و می تواند دیگر اعضا را با این امور در صورت نیاز آشنا نماید.

دفاع درست می تواند نظر نماینده صنف را به همراه داشته باشد و نماینده صنف نیز می تواند در مواردی نظر دیگر اعضا هیأت حل اختلاف مالیاتی را نسبت به تعیین و میزان مالیات جلب نماید. چنانچه دفاع قابل قبول باشد می تواند منجر به عدم تعلق مالیات و یا تعدیل شایسته منجر گردد. فلذا توصیه و تاکید داریم در صورت امکان اقدام به معرفی وکیل مالیاتی نمایید و در صورت عدم امکان حتماً لایحه دفاعیه به صورت کتبی، مستدل و مستند تنظیم نمایید.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید گردد همچنین هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف می باشند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی رخ داده باشد به درخواست مؤدی رسیدگی و رأی را اصلاح نماید.

وکیل مالیاتی کیست؟

هر شخصی می تواند به عنوان وکیل مالیاتی در پرونده شما برای دفاع ورود نماید لیکن وجود و احراز نمایندگی کفایت می کند علی ایحال توصیه می شود دفاع در پرونده مالیاتی خود را به وکیل دارای پروانه وکالت معتبر که با قوانین مالیاتی و بخشنامه ها و رویه موجود آگاهی دارد بسپارید.

آیا می توان به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض نمود؟

آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا می باشد مگر اینکه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به صورت کتبی از سوی مؤدی مورد اعتراض قرار گیرد که به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر برای رسیدگی ارجاع می گردد.

شکایت از مأمور مالیاتی امکان پذیر است؟

پاسخ به این سوال مثبت است و شما می تواند در صورت ارتکاب جرم از سوی مأمور مالیات در دادسرای عمومی و انقلاب به موجب ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر می دارد هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌ گردد همچنین هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا اقدام به تعدیل تشخیص مالیات نماید می توان نسخه ای از رأی به پیوست برگ تشخیص مالیات نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال گردد تا چنانچه در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف رسیدگی نماید.

logo-samandehi