موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل مالیاتی

مالیات توسط برگ تشخیص مالیات تعیین می گردد و مؤدی در صورتی که به تعیین میزان مالیات معترض باشد می تواند دفاع تدارک ببیند و نسبت به مالیات تعیینی اعتراض نماید.

بهترین راه اعتراض استفاده از وکیل مالیاتی است چراکه وکیل مالیاتی با اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر سازمان امور مالیاتی و آیین نامه های مربوطه می تواند ضمن حضور در جلسه و دفاع اقدام به تنظیم لایحه ای مستند و مستدل نماید.

برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی اولین اقدام دریافت رونوشت گزارش رسیدگی از حوزه مربوطه است.

پس از دریافت رونوشت گزارش رسیدگی می بایست با تدارک دفاعی کامل اقدام به اعتراض به برگ تشخیص مالیات نمود.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه مفتخر به معرفی بهترین وکیل مالیاتی در تهران می باشد.

مواردی که در خصوص وکیل مالیاتی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • بهترین وکیل مالیاتی کیست؟
 • دفتر وکیل مالیاتی کجاست؟
 • بهترین وکیل مالیاتی تهران کیست؟
 • اعتراض به برگ تشخیص مالیات چگونه است؟
 • چگونه رونوشت گزارش رسیدگی را از مامور مالیاتی دریافت نماییم؟

برای اعتراض به میزان مالیات می بایست اطلاع داشته باشید که مالیات بر چه مبنایی صادر شده است.

بر این اساس و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم مبنای صدور برگ تشخیص است که بدین شرح می باشد:

 • گزارش مکتوبی از سوی ممیز مالیاتی که در آن اقدام به تنظیم شرحی از منابع درآمدی مؤدی به صورت مشخص احصاء شده است.
 • ذکر دلایل.
 • اطلاعات جمع آوری شده در تعاقب تحقیقات.
 • که در نهایت امر درآمد مؤدی بر همین مبنا تخمین زده می شود.

تاکید می نماییم که در وهله نخست اقدام به دریافت رونوشت گزارش رسیدگی جهت تدارک دفاع نمایید و قبل از هر اقدام با وکیل امور مالیاتی مشاوره اخذ نمایید.

چگونه رونوشت گزارش رسیدگی مالیاتی را دریافت نماییم؟

برای دریافت گزارش رسیدگی مالیاتی با تنظیم درخواست به صورت کتبی نسبت به مامور مالیاتی حوزه مربوطه تقاضای ارائه رونوشت رسیدگی مالیاتی اقدام نمایید.

آیا مامور مالیاتی می تواند از ارائه گزارش رسیدگی مالیاتی امتناع نماید؟

متاسفانه در مواردی مشاهده می شود علیرغم وجود تقاضای قانونی جهت دریافت گزارش رسیدگی مالیاتی، مامور مالیات از ارائه آن امتناع و استنکاف می نماید برای حل این موضوع می توانید تقاضایی مبنی بر دریافت گزارش رسیدگی و امتناع مامور مالیاتی به ریاست اداره مالیات بنویسید و موارد ذیل را در آن ذکر نمایید.

 • ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر میدارد که برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیه فعالیت های مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء‌ كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسؤل مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوۀ ‌تشخیص مالیات مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.
 • ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اشعار میدارد که مأموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است را، به مؤدی تسلیم نمایند .
 • بند ۲۵ از دستورالعمل دادرسی مالیاتی اعلام نموده است که  تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مؤدی در صورت درخواست کتبی مؤدی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهند.

با توجه به مراتب فوق تقاضای دریافت رونوشتن برگ تشخیص مالیات را می نمایید.

بهترین وکیل مالیاتی کیست؟

بهترین وکیل مالیاتی پاسداران وکیلی است که ضمن دارا بودن پروانه وکالت نسبت به قوانین مالیاتی از جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه های مرتبط از جمله دستور العمل دادرسی مالیاتی اطلاع کامل داشته باشد و به صورت تخصصی در امور مالیاتی فعالیت نماید.

logo-samandehi