موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل پایه یک خیابان پاسداران

وکالت همچون دیگر مشاغل و حرفه ها امری تخصصی به حساب می آید به نحوی که در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادگاه ها عدم حضور وکیل می تواند منجر به ورود ضرر به اشخاص گردد.

به موجب قانون هریک از طرفین می تواند در پرونده های حقوقی حداکثر تا دونفر وکیل و در پرونده های کیفری می تواند حداکثر سه نفر وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی نماید. وکیل می بایست دارای شرایطی باشد که به موجب قانون برای وکالت در دادگاه ها تعیین شده است از جمله مهم ترین این موارد دارا بودن پروانه وکالت دادگستری می باشد.

با این تعریف مشخص می گردد که وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و شخص دارای وکالت مدنی که در اصطلاح عامیانه وکالت اداری نیز نامیده می شود، امکان حضور در دادگستری را برای دفاع، طرح دعوی و حتی دریافت اوراق پرونده را ندارد. این اشخاص در صورت وجود اختیار می توانند اقدام به انتخاب و اعطای وکالت به وکیل دادگستری نمایند.

وکالت ممکن است به موجب سند عادی و یا رسمی به وکیل اعطا گردد و می بایست در هر صورت حدود و اختیارات وکیل مشخص شود.

مواردی که در خصوص وکیل پایه یک خیابان پاسداران می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • بهترین وکیل خیابان پاسداران کیست؟
  • موسسه حقوقی معتبر در خیابان پاسداران کجاست؟
  • آدرس دفتر وکالت در خیابان پاسداران کجاست؟
  • دریافت مشاوره حقوقی در خیابان پاسداران چگونه است؟
  • شماره تلفن وکیل در خیابان پاسداران چند است؟

جالب است بدانید در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شود می بایست به گواهی یکی از مأموران سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.

تنظیم وکالتنامه چگونه است؟

با عنایت به این موضوع که بحث حول محور وکالت دادگستری است صرفاً به صورت اختصار در خصوص تنظیم وکالت در دفتر اسناد رسمی می پردازیم.

تنظیم وکالت در دفتر اسناد رسمی نیازمند حضور وکیل نمی باشد و موکل می تواند شخصاً به دفتر اسناد رسمی مراجعه و اقدام به تنظیم وکالتنامه نماید. در تنظیم این نوع از وکالتنامه ها که وکالت رسمی محسوب می شود نیاز به امضاء وکیل نمی باشد و موکل رأساً اقدام به تنظیم آن می نماید. مجدداً اعلام می گردد که تنظیم وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی برای کلیه اشخاص امکان پذیر است و در این موارد شخص به عنوان وکیل مدنی و موضوع وکالت کاری محسوب می شود.

در مقابل برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری به هیچ عنوان نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و شما با مراجعه به دفتر وکالت می توانید اقدام به اعطای وکالت نمایید. در این نوع وکالتنامه ها در سه نسخه تهیه و تنظیم می شود و کلیه نسخ می بایست به امضاء وکیل و موکل برسد. البته در مواردی با نظر وکیل امکان دارد این وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود.

حدود و اختیارات وکیل چیست؟

حدود اختیارات مواردی است که از سوی موکل اذن و اجازه به وکیل برای انجام آن امور داده می شود و در صورت عدم اذن و اجازه وکیل نمی تواند اقدام به انجام آن امور نماید.

به طور مثال چنانچه موکل اختیارات وکیل را صرفاً فروش خودرو پژو... به شماره شاسی... و شماره انتظامی... مشخص نموده باشد، وکیل حق فروش خودروی دیگر موکل که یک کامیون است را ندارد و صرفاً اختیار فروش خودروی موصوف را دارد در این مورد چنانچه حدود و اختیارات موکل معاوضه، اجاره، هبه و... نیز باشد می تواند نسبت به هر کدام از شرایط موصوف اقدام نماید و عدم وجود این اختیارات به معنی عدم اختیار در این موارد می باشد.

در خصوص وکیل دادگستری نیز این موضوع صدق می نماید یعنی چنانچه به وکیل اختیار شکایت از قاضی داده شده باشد امکان طرح دعوی در این خصوص را دارد و عدم تصریح این حق موجب می شود که وکیل نتواند اقدام به طرح شکایت از قاضی نماید همچنین حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی و...

حدود اختیارات وکیل مدنی را موکل در دفتر اسناد رسمی مشخص می نماید که می تواند به صورت عام و گسترده و یا در خصوص موضوعی جزئی و مشخص باشد که در بالا توضیح مختصری ارائه گردید. در هر صورت نحوه مشخص نمودن حدود اختیارات با موکل می باشد و کلیه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده ایشان می باشد.

فلذا قبل از تنظیم این قبیل وکالتنامه ها برای اطلاع از عواقب آن حتماً با وکیل دادگستری مشاوره اخذ نمایید.

حدود اختیارات وکیل در دادگاه شامل تمام اختیارات قانونی راجع به امر دادرسی می باشد لیکن بایستی مواردی در وکالتنامه تصریح گردد و در صورت عدم تصریح وکیل حق دخالت در این موارد را ندارد.

مواردی که در وکالتنامه های رسمی و عادی می بایست تصریح گردد در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است ولیکن صرف تصریح به مواد کفایت نمی کند و می بایست به صورت صریح در وکالتنامه قید شود.

تفاوت وکیل پایه یک و پایه دو دادگستری چیست؟

در بسیاری ار موارد اشخاص در خصوص پایه وکالت وکیل سوال می نمایند که وکیل مورد نظر پایه چند است. جالب است بدانید به موجب قانون فقط در حال حاضر وکیل پایه یک داریم و دیگر چیزی با عنوان وکیل پایه دو و یا وکیل پایه سه وجود ندارد. وکیل در ابتدا امر کارآموز وکالت می شود و بعد از طی دوره 18 ماهه کارآموزی با یک امتحان که اختبار نام دارد به وکیل پایه یک تبدیل می شود.

هزینه وکالت چقدر است؟

یکی از بیشترین سوالات میزان حق الوکاله است. میزان حق الوکاله نرخ و میزان مشخص و ثابتی ندارد و تعرفه مشخص شده در قانون نیز به نحوی است که هیچ وکیلی نمی تواند صرفاً به میزان تعرفه حق الوکاله اکتفا نماید به طور مثال حق الوکاله در پرونده های غیرمالی و کیفری 30 هزار تومان مشخص شده است که با این وصف نیاز به توضیح بیشتر نیم باشد.

حق الوکاله با توجه به موضوع پرونده، میزان سختی، مالی ویا غیرمالی بودن آن و... به صورت توافقی مشخص می شود. فلذا مواظب تبلیغات گمراه کننده باشید.

logo-samandehi