موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکیل گواهی تصدیق انحصار وراثت

برای مشخص کردن اموال هرشخص بعد از فوت وی، در آغاز باید ورثه او و تعداد آنها مشخص گردد.

برای این امر پروسه قانونی طی خواهد شد که در نهایت و پس از سپری شدن مراحل قانونی، منتهی به صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت می شود.

زیرا برای اینکه وراث بتوانند سهم خود را مطالبه نمایند، بایستی ابتداً اثبات شود که اولاً وارث متوفی بوده و ثانیاً تعداد وراث مشخص گردند.

مواردی که در خصوص وکیل گواهی تصدیق انحصار وراثت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • دریافت گواهی انحصار وراثت چگونه است؟
  • هزینه وکیل گواهی انحصار وراثت چقدر است؟
  • مدارک گواهی انحصار وراثت چیست؟
  • وکیل گواهی انحصار وراثت در پاسداران کیست؟

برای صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت، بایستی وراث با در دست داشتن گواهی فوت متوفی، فرم مخصوص گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند، اسم تمامی وراث را در آن نوشته و با کپی و اصل مدارک و دو شاهد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و شهود وراث را گواهی میکنند.

رسیدگی به صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

سپس یکی از وراث فهرست اموال منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره مالیات محل زندگی متوفی برده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کند.

وراث با کلیه مدارک به شورا مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت می نماید. قاضی پس از بررسی  پرونده دستور چاپ آگهی یک نوبت را صادر کرده تا چنانچه کسی در مورد متوفی ادعایی دارد، مراجعه نماید.

مهلت مراجعه، یک ماه از تاریخ چاپ آگهی است.

پس از طی این یک ماه، چنانچه شخصی در مورد وارث بودن متوفی ادعایی نداشت، گواهی تصدیق انحصار وراثت انجام می شود.

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت چیست؟

درخواست کتبی  صدور گواهی انحصار وراثت دال بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی یا متقاضیان، متوفی و همه ورثه و به نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود:

  • گواهی اصداری ثبت احوال دال بر فوت متوفی
  • فتوکپی شناسنامه  کلیه ورثه
  • کپی سند ازدواج همسر دائمی متوفی
  • فرم استشهادیه رسمی مبنی بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده

گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی.

لازم به ذکر است که در این مرحله تنها صورت دارایی به اداره مالیات داده می شود و نیازی به پرداخت مالیات بر ارث نیست.

شاید گاهی اوقات یکی از ورثه در فرآیند اخذ تصدیق انحصار وراثت با وراث همکاری نکند، در این صورت می توان با دستور قاضی، مشخصات سجلی او را از ثبت احوال استعلام نمود.

وکلای موسسه حقوقی دادآوران نستوه می تواند در اسرع وقت برای شما گواهی انحصار وراثت را حتی بدون حضور سایر وراث اخذ نمایند. علاوه بر این داشتن وکیل در اخذ تصدیق انحصار وراثت  دارای مزایای زیر است:

لازم نیست شما در مراحل رسیدگی حضور داشته باشید و وکیل کلیه امور مربوط به اخذ گواهی را انجام خواهد داد.

نشر آگهی توسط وکیل انجام خواهد شد.

استعلامات لازم توسط وکیل به عمل خواهد آمد.

در صورت تمایل امور مالیاتی توسط وکیل انجام خواهد شد.

توصیه ما به شما اخذ گواهی انحصار وراثت به وسیله وکلای موسسه دادآوران نستوه واقع در پاسداران، بوستان دوم، پلاک 46  واحد سوم جنوبی می باشد.

این موسسه در مورد تمامی دعاوی ارث دارای وکلای متخصص زبده و با تجربه می باشد.

logo-samandehi