موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟

افراد در طول زندگی خود معمولاً دارای هایی را به دست می آورند که در زمان حیات به خودشان تعلق داشته و می توانند هر گونه دخل و تصرفی در آن بنمایند. اما پس از مرگ شخص، دارایی او متعلق به وراث بوده و بایستی بر اساس قانون بین آنها تقسیم گردد.

مواردی که در خصوص انحصار وراثت می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • ارث چیست؟
  • ورثه چه کسانی هستند؟
  • انحصار وراثت چیست؟
  • انحصار وراثت چگونه انجام می شود؟
  • چگونه گواهی انحصار وراثت دریافت کنیم؟
  • چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟
  • آیا برای دریافت تصدیق انحصار وراثت ارائه رسید مالیاتی لازم است؟
  • مهلت انتشار آگهی انحصار وراثت چه مدت است؟

هم اکنون می توانید جهت دسترسی به وکیل انحصار وراثت در تهران با شماره های اعلام شده در سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه تماس حاصل نمایید و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

بیشتر بدانید: وکیل گواهی تصدیق انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت به معنای تعیین وراث و مشخص نمودن سهم هر یک از آنها می باشد. بر اساس قانون با انحصار وراثت، وراث متوفی تعیین شده و تمهیداتی اندیشیده می شود تا چنانچه وراث دیگری غیر از وراث معرفی شده وجود دارند، حاضر شده و سهم آنها نیز تعین گردد.

کدام مرجع برای رسیدگی به دادخواست انحصار وراثت صالح است؟

بر اساس ماده 20 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است . در حال حاضر رسیدگی به درخواست انحصار وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد. چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دادخواست انحصار وراثت در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

بیشتر بدانید: برداشت از حساب شخصی که فوت کرده چگونه است؟

چگونه گواهی انحصار وراثت دریافت کنیم؟

برای اخذ گواهی انحصار وراثت که از مقدمات تقسیم ترکه بین وراث است، وراث یا یکی از آنها یا ذینفع بایستی با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، مدارک شناسایی متوفی، گواهی فوت و تکمیل فرم مشخصات ورثه به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست انحصار وراثت خود را ثبت نمایند. شوارای حل اختلاف پس از تعیین وقت برای رسیدگی، به درخواست متقاضی یکبار و با هزینه وی این خواست را برای یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی نموده و مهلت یک ماهه ای را برای اعتراض احتمالی اشخاص ذینفع در نظر می گیرد. پس از اتمام مهلت یک ماهه و عدم وصول اعتراض، گواهی انحصار وراثت صادر می گردد. اما اگر معترضی وجود داشته باشد، شورا به این قضیه رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر می کند. معترض به این حکم می تواند در مهلت 20 روزه به این حکم اعتراض نماید.

بیشتر بدانید: انتقال اموال متوفی چگونه است؟

چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

شناسنامه و گواهی فوت متوفی

بعد از مرگ متوفی و صدور تاییدیه، فوت به وسیله اداره ثبت احوال ثبت گردیده، سپس شناسنامه متوفی باطل شده و گواهی فوت صادر می شود. برای صدور گواهی انحصار وراثت ارائه اصل گواهی فوت و نیز رونوشت آن به شورای حل اختلاف الزامی می باشد.

استشهادیه رسمی

متقاضیان انحصار وراثت بایستی فرم مخصوص اسامی وراث را پر نموده و به امضا دو نفر از شهودی که وراث را می شناسند رسانده و همراه با دادخواست به شورای حل اختلاف ارائه نمایند.

بیشتر بدانید: آیا برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به دارایی مراجعه نمود؟

گواهی مالیات بر ارث چگونه است؟

وراث مکافند پس از فوت متوفی،صورت کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول او را به اداره مالیات  اقامتگاه متوفی ارائه نموده سپس رسید آن را دریافت کرده، ضمیمه سایر مدارک به شورای حل اختلاف تقدیم کند.(در حال حاضر ارائه این گواهی برای انحصار وراثت لازم نیست)

رونوشت برابر شناسنامه ورثه

متقاضی انحصار وراثت باید رونوشت شناسنامه کلیه وراث را نیزآماده و به شورا تحویل دهد.

وصیتنامه متوفی

اگر متوفی وصیت نامه داشته باشد،وراث بایستی آن را با انضمام سایر مدارک به شورا تحویل دهند.

دادخواست انحصار وراثت

بعد ازتهیه مدارک لازم خواهان باید دادخواست انحصار وراثت را همراه با کلیه مدارک به تقدیم نماید.

آیا جنین ارث می برد؟

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست جنینی وجود داشته باشد بایستی این موضوع در دادخواست قید گردد.

بیشتر بدانید: وکیل تقسیم ترکه و ارث پاسداران

اگر در بین وراث محجوری باشد تکلیف چیست؟

اگر در بین وراث محجوری باشد که برای وی قیم تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می کند. اگر مبلغ اموال متوفی کمتر از دو میلیون تومان باشد نیازی به چاپ آگهی نیست. همچنین اگر ورثه و متوفی در روستا باشند نیازی به چاپ آگهی نیست و آگهی مورد نظر یک نوبت در روستا الصاق می گردد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارث، تقسیم ترکه و اخذ گواهی انحصار وراثت با دپارتمان حقوقی امور حسبی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi