موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اذن در ازدواج

در مواردی با توجه شرایط دختر به ناچار اقدام به اذن در ازدواج می نماید. دادخواست اذن در ازدواج دارای شرایط خاصی می باشد. چنانچه شرایط مقرر قانونی در پرونده رعایت نگردد می تواند منجر به شکست شود. با این اوصاف بهتر است قبل از طرح دعوی اذن در ازدواج از وکلای دادگستری در خصوص نحوه دعوی و شرایط آن مشاوره نماید. نحوه طرح دعوی اذن در ازدواج چگونه است؟ شرایط طرح دعوی اذن در ازدواج چگونه است؟ مدارک مورد نیاز برای دادخواست اذن در ازدواج چیست؟ درچه مواردی ازدواج نیاز به اذن دارد؟ قانون ایران اذن چه اشخاصی را در ازدواج موثر می داند؟ کدام اشخاص برای ازدواج نیاز به اذن دارند؟ چنانچه ازدواج بدون اذن معتبر منعقد شود دارای چه ضمانت اجرایی است؟ در چه مواردی برای تحصیل اذن در ازدواج به دادگاه مراجعه نماییم؟ در مطلب پیش و رو به بررسی و تحلیلی خلاصه از عنوان اذن در ازدواج از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه که توسط گروه وکلای نستوه تهیه و تنظیم شده است خواهیم پرداخت.

 گفتنی است مقررات قانون مدنی ایران در باب ازدواج سخت گیری هایی را برای ازدواج برخی افراد آسیب پذیر لحاظ نموده است. اگر چه قانون مدنی ایران متاثر از فقه امامیه می باشد و مطابق موازین اسلامی و فقهی در امر ازدواج سخت گیری توصیه و سفارش نشده است اما در پاره ای از موارد جهت استحکام و دوام زوجیت و جلوگیری از پیامدهای منفی و همچنین مصلحت اندیشی اذن شخص ثالث در ازدواج زوجین لازم و ضروری می باشد. به عبارت دیگر اذن شخصی غیر از طرفین ازدواج در انعقاد صحیح عقد موثر خواهد بود. در پاره ای از موارد هم قانون اذن دادگاه را برای انعقاد نکاح لازم و ضروری می داند در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.

1- اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره

مطابق مقررات مندرج در ماده 1043 قانون مدنی ایران در ازدواج دختر باکره اذن پدر یا جد پدری شرط می باشد. بنابراین، در صورتی باکره بودن دختر «حتی اگر سن وی بیش از هجده سال تمام باشد» ازدواج موقوف به اجازه پدر یا جد پدری خواهد بود. اما سوالی که مناسب است در اینجا مطرح و به آن پاسخ دهیم اینکه، منظور از باکره بودن چیست؟

مطابق نظریات موثر فقهی، دکترین حقوقی و آرای محاکم منظور از باکره بودن یعنی پرده بکارت دختراز طریق عملیات جنسی زایل نگردیده باشد. در واقع چنانچه پرده بکارت از طریق عملیات جنسی اعم از مشروع یا غیر مشروع زایل گردیده باشد، دختر دیگر باکره نبوده و برای ازدواج نیاز به اذن پدر یا جد پدری خود ندارد. فرض نماییم؛ پرده بکارت دختر از طریق غیر از عملیات جنسی نظیر ورزش، عمل جراحی یا حادثه ای زایل گردد، حال تکلیف چیست؟ آیا ازدواج چنین دختری موقوف به اجازه پدر یا جد پدری خود می باشد؟ در پاسخ باید گفت؛ دختری که پرده بکارتش از طریق غیر از عملیات جنسی زایل گردیده همچنان باکره محسوب شده و ازدواج وی موقوف به اذن پدر یا جد پدری می باشد.

حدود اذن پدر در ازدواج دختر باکره تا چه میزان است؟

برابر با مقررات ماده مذکور پدر یا جد پدری در اعمال اذن می بایست مصلحت دختر را رعایت نماید، در حقیقت اختیار اجازه پدر مطلق و بدون قید و شرط نبوده و نمی تواند دست آویزی برای اعمال فشار یا اتخاذ تصمیمات غیر منطقی واقع شود در این باره باید گفت هر گاه پدر یا جد پدری بدون رعایت مصلحت اندیشی از ازدواج دختر خود ممانعت به عمل آورد حق اجازه وی ساقط و دختر می تواند با معرفی مردی که قصد ازدواج با او را دارد از طریق دادگاه اجازه ازدواج را تحصیل نماید. در این خصوص دختر می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت پدر و با معرفی مردی که قصد ازدواج با او را دارد و بیان شرایط نکاح و مهریه تعیین شده اجازه ازدواج را از دادگاه تحصیل نماید.  چنانچه دادگاه ادله ارائه شده از جانب دختر را مورد قبول قرار دهد و به این قناعت وجدان دست یابد که پدر یا جد پدری بدون داشتن علت موجه قانونی و شرعی از دادن اجازه ازدواج مضایقت به عمل می آورد حکم بر اجازه ازدواج دختر صادر می نماید. در غیر اینصورت، یعنی در فرضی که دلیل پدر یا جد پدری برای ندادن اجازه موجه باشد دعوی را رد خواهد نمود. خاطر نشان می شود، ثبت ازدواج دختر باکره صرفاً با به اجازه پدر یا جد پدری یا ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج میسر خواهد بود.

در صورتی که دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری و بدون تحصیل حکم از دادگاه اقدام به ازدواج نماید تکلیف چیست؟ با توجه به رویه قضایی چنین ازدواجی غیر نافذ محسوب شده و پدر می تواند با طرح دعوی حقوقی نسبت به ابطال آن اقدام نماید. مضافاً اینکه؛ امکان ثبت قانونی چنین ازدواجی ممکن نمی باشد.

سوال : اگر به پدر یا جد پدری دختر باکرده دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این خصوص باید گفت؛ دختر می تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به تحصیل حکم اجازه ازدواج نماید.

اگر دختر باکره ، پدر یا جد پدری نداشته باشد تکلیف چیست؟

1 -در این موارد با ارائه گواهی فوت و مدارک و بدون نیاز به دادخواست اذن در ازدواج می تواند به عقد مرد مورد علاقه خود درآید.

2- اذن در ازدواج دختر کم تر از 13 سال تمام شمسی و پسر کمتر از 15 سال تمام شمسی

برابر با مقررات ماده 1041 قانون مدنی ایران اگر دختر کم تر از 13 سال تمام شمسی و پسر کم تر از 15 سال تمام شمسی داشته باشد ازدواج موقوف به اجازه پدر و تشخیص مصلحت از جانب دادگاه صالح می باشد. در حقیقت در موارد اینچنینی صرف اجازه پدر یا جد پدری کافی نیست و می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی اذن ازدواج از دادگاه اخذ گردد. دادگاه پس از رسیدگی و احراز مصلحت شخصی که کمتر ازسن ازدواج دارد حکم اذن در ازدواج را صادر می نماید و بدیهی است در صورت عدم احراز مصلحت اجازه ازدواج نمی دهد. گفتنی است این موضوع آنچنان مهم بوده که عدم تحصیل اجازه از دادگاه در مورد پیش گفته می تواند فرد خاطی را مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 50 قانون حمایت خانواده و تبصره آن نماید.

رسیدگی به دعوی اذن در ازدواج در صلاحیت کدام دادگاه است؟

مطابق بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی اذن در ازدواج در صلاحیت دادگاه خانواده است.

سخن آخر اینکه؛ موسسه حقوقی دادآوران نستوه متشکل از وکلای رسمی عضو کانون وکلای مرکز آماده است در کلیه دعاوی حقوقی مخصوصاً دعاوی مرتبط با عنوان اذن در ازدواج به عنوان وکیل یا مشاور حقوقی در کنار شما باشد. از مراجعه به موسسات حقوقی تحت مدیریت افراد غیر وکیل خودداری نمایید، چرا که این کار دست آوردی به غیر از اتلاف وقت و هزینه در بر نخواهد داشت. ما شما را در مسیر پیمودن چالش های حقوقی همراهی می نماییم. هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

logo-samandehi