موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

الزام به تمکین

بهترین ابزار حقوقی در دست مرد در دعاوی خانوادگی دعوی الزام به تمکین است. البته در مواردی نیز به دلیل عدم آگاهی از نوع دعوای الزام به تمکین بهترین ابزار در دست زن می تواند تلقی گردد. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که دعوی الزام به تمکین در چه مواردی مطرح می گردد؟ خواهان دعوی الزام به تمکین  کیست؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به تمکین  کجاست؟ حکم قطعی تمکین دارای چه ضمانت اجرایی است؟ شرایط طرح دعوای الزام به تمکین چیست؟ مدارک دعوای الزام به تمکین چیست؟ شما می توانید برای اطلاع از همه این سوالات را مقاله زیر را که در گروه وکلای نستوه، دپارتمان تخصصی حقوق خانواده موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است را مطالعه نمایید.

در این مطلب به تشریح و تبیین دعوی الزام به تمکین خواهیم پرداخت. دعوی الزام به تمکین به نوعی به روابط شخصی زن و شوهر بازمیگردد. قانون گذار در ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر را مکلف نموده با حسن معاشرت نسبت به یکدیگر رفتار نمایند. در واقع پس از آنکه عقد نکاح به درستی واقع گردید زن و شوهر مکلف می باشند با خوش رفتاری و صمیمیت با یکدیگر رفتار و معاشرت نمایند، آن ها می بایست از دعوا و درگیری ناسزاگویی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند. مرد مکلف می باشد، نفقه زن خود را متناسب با شان و منزلت وی پرداخت نماید و برای همسر خویش مسکن مناسب تهیه نماید. زن نیز مکلف به تمکین و سکونت در منزل شوهر خود می باشد. زن و شوهر در حدود متعارف با یکدیگر رابطه جنسی برقرار خواهند نمود و چنانچه زن از این تکلیف بدون عذر موجه امتناع نماید، شوهر می تواند با مراجعه به دادگستری همسر خود را الزام به تمکین و انجام وظیفه نماید. در ذیل به بیان برخی از موارد کاربردی دعوی الزام به تمکین خواهیم پرداخت.

1- تمکین ، به تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود. تمکین خاص لزوماً و منحصراً به برقرای رابطه جنسی مربوط می شود. با این توضیح که زن برقرای رابطه جنسی با شوهر خود را بپذیرد و بدون علت موجه از برقرای رابطه جنسی سر باز نزند. البته شوهر نیز مکلف به برقراری رابطه جنسی با همسر خود می باشد و تکلیف برقراری رابطه جنسی یک تکلیف دوسویه محسوب می گردد. در صورتی که شوهر از برقراری رابطه جنسی با همسر خود امتناع نماید، بر خلاف حسن معاشرت رفتار نموده است تا آنجا که می تواند از مواد عسر و حرج برای زن محسوب گردد. تمکین عام مفهومی وسیع تر از رابطه جنسی دارد. در واقع زن مکلف است در تشیید مبانی خانواده با همسر خود معاضدت نماید و ریاست شوهر بر خانواده را بپذیرد که از آن به عنوان تمکین عام یاد می شود. گفتنی است ریاست شوهر بر خانواده نمی تواند مجوزی برای اعمال زور یا رفتارهای نامتعارف و غیر شرعی باشد. برای مثال مرد نمی تواند زن خود را در خانه محبوس نماید یا او را از دیدار با خویشان و دوستانش منع کند.

2- زنی که از شوهر خود تمکین نمی نماید ناشزه محسوب می شود. البته در صورتی که زن دارای دلیل موجه شرعی و قانونی باشد، مکلف به اطاعت و تمکین از شوهر خود نیست. برای مثال؛ اگر مرد مبتلا به بیماری های مقاربتی باشد، به نحوی که برقراری رابطه جنسی سلامت زوجه را با خطر اندازد زوجه می تواند از تمکین و نزدیکی با شوهر خود امتناع نماید.

3- برابر با ماده 1085 قانون مدنی زنی که حق حبس خود را اعمال می نماید ناشزه محسوب نشده و شوهر نمی تواند وی را ملزم به تمکین نماید. شاید این سوال مطرح شود، منظور از حق حبس چیست؟ به توجه به ماده مزبور، در صورت وجود شرایط قانونی زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که از آن به حق حبس تعبیر می شود.

ضمانت اجرای عدم تمکین زن چیست؟ چنانچه زن بدون علت شرعی و قانونی از شوهر خود تمکین نکند ناشزه محسوب شده و حق مطالبه نفقه نخواهد داشت. برابر با ماده 1108 قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن بدون علت شرعی یا قانونی از ایفای وظایف شرعی و قانونی امتناع نماید، مرد می تواند با مراجعه به دادگستری الزام همسر خود را به تمکین درخواست نماید. از تاریخ قطعیت حکم، حق نفقه زن ساقط خواهد شد. همچنین حکم الزام به تمکین می تواند دلیل موجه برای طرح دعوی تجویز ازدواج مجدد باشد.

پس حکم قطعی الزام به تمکین واجد دو ضمانت اجرا خواهد بود. اول آنکه حق نفقه زن ساقط می شود و دیگر آنکه مرد با استناد به حکم مزبور می تواند درخواست تجویز ازدواج مجدد نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به تمکین کجاست؟ مطابق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعوی تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوی تمکین کدام است؟ جهت طرح دعوی تمکین و نشوز می بایست با در دست داشتن کارت ملی، سند نکاحیه یا رونوش آن، ادله و مدارک مربوط به تهیه مسکن مستقل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت نمایید. در مواردی که اصل سند نکاحیه در اختیار شما نیست، می توانید با مراجعه به محضری که عقد نکاح را ثبت نموده است، رونوشت سند نکاحیه را تهیه و به جای اصل سند نکاحیه ارائه نمایید.

در انتها این مطلب توصیه و تاکید می نماییم، قبل از تنظیم دادخواست و طرح دعوی با وکلای رسمی دادگستری مشورت کنید تا از تضییع احتمالی حقوق خود پیش گیری نمایید. به یاد داشته باشید؛ عدم تنظیم دادخواست صحیح می تواند موضع طرف را تقویت و موضع شما را تضعیف نماید. همچنین مراجعه شما به موسسات حقوقی تحت مدیریت اشخاص غیر وکیل دادگستری می تواند آثار مخرب و فاجعه آفرینی همراه داشته باشد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل گروه وکلای نستوه و در راستای بهره گیری از وکلای رسمی دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آماده است در کلیه دعاوی مربوط به تمکین و نشوز جهت احقاق حقوق شما در کنارتان باشد.  

logo-samandehi