موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تجویز ازدواج مجدد

شوربختانه با ایجاد شرایطی مرد در مواردی برای تحت فشار قرار دادن همسر خود اقدام به طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد می نماید. در دعوای تجویز ازدواج مجدد باید شرایطی در دادگاه و برای قاضی به اثبات برسد در صورتی که این موارد در این دعوا رعایت نگردد می تواند از موجبات رد دعوای تجویز ازدواج مجدد باشد. دعوای ازدواج مجدد در شرایطی طرح می گردد که زن محکوم به نشوز شده باشد و مرد در دعوای تمکین پیروز شده باشد فلذا اقدام به طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد می نماید. در این راستا ممکن است سوالاتی طرح گردد از جمله آنکه مرد تحت چه شرایطی می تواند دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم نماید؟ برای دیدن موجبات قانونی دعوی تجویز ازدواج مجدد به کدام قانون مراجعه نماییم؟ اگر مرد بدون حکم تجویز ازدواج مجدد همسر دوم اختیار نماید دارای چه ضمانت اجرایی است؟ دادگاه با احراز کدام شرایط حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر می نماید؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تجویز ازدواج مجدد کجاست؟ آیا زن پس از ازدواج مجدد از سوی مرد می تواند خود را مطلقه نماید؟ شرایط طرح دعوای ازدواج مجدد چیست؟ مدارک طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد چیست؟ برای اطلاع از سوالات فوق می توانید مقاله کاربردی تجویز ازدواج مجدد که توسط موسسه حقوقی دادآوران نستوه به رشته تحریر درآمده است را مطالعه نمایید.

نیک می دانیم، مهمترین نهاد در هر جامعه ای نهاد خانواده می باشد. به جهت اهمیت نهاد خانواده قانونگذارن در وضع قوانین و مقررات این حوزه می بایست دقت و آینده نگری بیشتری به خرج دهند. در حقیقت، در غالب کشورهای دارای حقوق پیشرفته وضع قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده در راستای حفظ این نهاد با اهمیت می باشد. چرا که انسان از مدت ها پیش پی برده است که حفظ خانواده و رشد بالندگی آن موجبات پدید آمدن جامعه ای پویا و موفق را فراهم خواهد نمود. در مطلب پیش و رو به یکی از مباحث مهم حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. اگر چه قانون ایران به پیروی از دین مبین اسلام تعدد زوجات را به رسمیت شناخته است، اما حق مربوط به تعدد زوجات و ازدواج مجدد برای مردان ایرانی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نبوده به نحوی که مقنن اعمال این حق را منوط به حصول شرایط مقرر قانونی و احراز این شرایط از سوی دادگاه صالح می نماید. در ادامه به زبانی ساده و گویا به تشریح شرایط مربوط به تجویز ازدواج مجدد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشد.

برای دیدن موجبات قانونی تجویز ازدواج مجدد به کدام قانون مراجعه نماییم؟

همانطور که در فوق تصریح نمودیم؛ اعمال حق تعدد زوجات در قانون ایران با محدودیت هایی از سوی قانون گذار همراه شده است. چنانچه مردان ایرانی بدون رعایت شرایط مقرر قانونی اقدام به ازدواج مجدد نمایند ضمانت اجراهای قانونی در انتظار آنان خواهد بود. برابر با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که علی رغم تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 کماکان به قوت خود باقی است مرد در صورتی می تواند همسر دوم اختیار نماید که یکی از شرایط بند های 1 الی 9 ماده 16 قانون سال 1353 تحقق یابد. این شرایط قانونی عبارتند از:

1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5 و 6 و ماده 8 قانون مذکور

5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6- ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- عقیم بودن زن

9- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر با بند 14 ماده 8

دادگاه با احراز کدام شرایط حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر می نماید؟

در فوق به بررسی موجبات قانونی دعوی تجویز ازدواج مجدد پرداختیم. دادگاه با احراز شرایط مذکور و همچنین توانایی و تمکن مالی مرد برای اداره همسران خود حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر می نماید. در حقیقت اگر مردی قصد تجدید فراش و ازدواج مجدد دارد می بایست، دادخواستی به خواسته تجویز ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود تقدیم نماید و یکی از موجبات قانونی مذکور در ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 و توانایی و تمکن مالی خود را برای دادگاه به اثبات برساند. دادگاه با شروع رسیدگی و انجام تحقیقات لازم چنانچه شرایط قانونی مذکور و تمکن و توانایی مالی مرد را احراز نماید حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر می نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تجویز ازدواج مجدد کجاست؟

مطابق بند 4 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوی تجویز ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. تاکید می کنیم، رسیدگی به دعوی مزبور تحت هیچ عنوان در صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد بود.

اگر مرد بدون حکم تجویز ازدواج مجدد همسر دوم اختیار نماید دارای چه ضمانت اجرایی است؟

پیش تر گفتیم، برای اینکه مرد بتواند تجدید فراش نماید، نیاز دارد دادخواستی به خواسته تجویز ازدواج مجدد به طرفیت همسر خود تقدیم دادگاه خانواده نماید و با اثبات شرایط قانونی و توانایی و تمکن مالی خود حکم تجویز ازدواج مجدد دریافت نماید. حال سوالی که در این قسمت مطرح می شود اینکه؛ در صورتی که مرد بدون رعایت شرایط قانونی و اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد همسر دوم اختیار نماید تکلیف چیست و چه ضمانت اجرایی برای مرد در پی خواهد داشت؟

1- در صورتی که مرد بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند، همسر اول وی می تواند با استناد به شرط مندرج در سند نکاحیه که به زن این اختیار را می دهد در صورت ازدواج مجدد مرد، به وکالت از سوی مرد خود را مطلقه نماید (البته در صورتی که شرط مذکور به امضای شوهر رسیده باشد) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق تقدیم دادگاه خانواده نماید.

2- در صورتی که مردی بدون تحصیل حکم تجویز ازدواج مجدد همسر دوم اختیار نماید، امکان ثبت ازدواج دوم برای وی میسر نخواهد بود و این امکان وجود دارد مشمول مجازات قانونی مقرر در ماده 49 قانون حمایت خانوداه گردد. همچنین برابر با ماده 56 همان قانون سر دفتر رسمی که بدون حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد به ثبت ازدواج اقدام کند به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.

 توصیه و تاکید می گردد، حتی در مواردی که به پیروزی  خود در دعوی معتقد و جازم هستید قبل از هرگونه اقدامی با وکلای رسمی دادگستری در دفتر وکالت یا موسسه حقوقی معتبر مشورت نمایید. در هر دعوی پیچیدگی های زیادی وجود دارد. همچنین نظریات و سلائق متفاوت است. اقدام خود سرانه در مراجعه به دادگستری ممکن است بهای سنگین عدم دستیابی به موفقیت را در پی داشته باشد و موجبات ورود ضرررا فراهم نماید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با تشکیل دپارتمان های تخصصی تحت عنوان گروه وکلای نستوه آماده است در کلیه دعاوی مربوط به تجویز ازدواج مجدد به عنوان وکیل یا مشاور حقوقی در کنار شما باشد. 

logo-samandehi