موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تعدیل و تقسیط مهریه

سلام بر شما دوستان و همراهان گرامی

در این مطلب که توسط وکیل خانواده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه و ارائه می گردد به شرح یکی از موضوعات دعاوی حقوقی تحت عنوان تعدیل و تقسیط مهریه خواهیم پرداخت.

تعدیل و تقسیط مهریه به صورت معمول یک پله فراتر از اعسار از پرداخت مهریه می باشد با این توضیح که خواهان اعسار از پرداخت مهریه ممکن است به موجب دعوایی علیحده اقدام به ارائه دادخواست تعدیل و تقسیط مهریه نسبت به رای اعسار صادره نماید. به منظور دستیابی به پاسخ پرسش های ذیل با ادامه این مطلب همراه ما باشید همچنین در صورت نیاز به اخذ مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با وکیل خانواده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه از طریق راه های ارتباطی اعلامی همراه ما باشید.

مواردی که در خصوص تعدیل و تقسیط مهریه می بایست مد نظر قرار گیرد عبارت است از

  • منظور از دعوی تعدیل و تقسیط مهریه چیست؟
  • نمونه دعوی تعدیل و تقسیط مهریه چگونه است؟
  • دعوی تعدیل و تقسیط مهریه به طرفیت چه کسی طرح می گردد؟
  • مرجع صالح به منظور دعوی تعدیل و تقسیط مهریه کجاست؟
  • هزینه دعوی تعدیل و تقسیط مهریه چقدر است؟

قبل از هر چیز باید بدانید، منظور از دعوی تعدیل و تقسیط مهریه چیست؟

این دعوی در مواردی طرح می شود که سابقاً محکومیتی بابت پرداخت مهریه به مرحله قطعیت رسیده است، متعاقباً محکوم به پرداخت مهریه، اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت یکجای مهریه می نماید. پس از قطعی شدن حکم اعسار و گذشت مدت زمان عرفی از تاریخ قطعیت تحت شرایطی خاص می توان اقدام به طرح دعوی به خواسته تعدیل و تقسیط مهریه نمود.

با ذکر مثالی موضوع را روشن می نماییم‌. فرض کنید، زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی مهریه خود را از زوج مطالبه نماید. پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، بنا به درخواست زوجه فرآیند اجرای حکم آغاز می گردد. پس از ابلاغ اجرائیه، زوج بر اساس مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه می نماید‌.

طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه در فرجه ۳۰ روزه چه آثاری دارد؟

طرح این دعوی سبب می شود، زوج به جای پرداخت یکجای محکوم به، مهریه را مطابق اقساط تعیین شده از جانب دادگاه بپردازد. همچنین، طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه در فرجه ۳۰ روزه موجب می گردد، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه پیش از تعیین و تکلیف در خصوص دعوی اعسار ممکن نباشد.

پس در انتهای  این نوشتار دانستیم، ابتدا محکومیتی قطعی و قابل اجرا به پرداخت مهریه وجود دارد، سپس محکوم علیه اقدام به طرح دعوی اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه می نماید و دعوی وی نیز مورد پذیرش دادگاه واقع می شود، در نهایت اینکه با گذشت مدت زمانی عرفی از تاریخ قطعیت حکم اعسار پیشین، اقدام به طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه می گردد.

حال باید دید، به منظور طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه چه شرایطی لازم است؟ و به تعبیر دیگر، نکات کلیدی و کاربردی دعوی تعدیل و اقساط مهریه کدام است؟ این موارد به شرح آتی خواهد بود:

الف . حکم اعسار پیشین در خصوص مهریه به مرحله قطعیت رسیده باشد. در واقع تا پیش از قطعیت حکم اعسار طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه امری بی فایده تلقی می گردد.

ب . نکته بعدی اینکه، آیا صرف قطعیت حکم پیشین در خصوص اعسار مجوز طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه به حساب می آید؟

پاسخ این پرسش منفی خواهد بود. در واقع، صرف قطعی شدن حکم اعسار مجوزی برای طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه به حساب نمی آید. در واقع، می بایست دلایلی به منظور اثبات تغییر در وضعیت اقتصادی جامعه و شخص محکوم علیه نیز ارائه گردد. این دلایل می تواند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی محکوم علیه و یا عکس این قضیه باشد.

پ . خوب است بدانید، طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه از سوی هر یک از محکوم له یا محکوم علیه مهریه قابل تصور خواهد بود. چنانچه، وضعیت اقتصادی محکوم علیه نسبت به گذشته (زمان تعیین اقساط توسط دادگاه در دعوی اعسار) بهبود یابد، به نحوی که اقساط پیشین با توجه به وضعیت حال حاضر محکوم علیه ناچیز باشد، ذی نفع مهریه می تواند دادخواست تعدیل و اقساط مهریه (افزایش) را تقدیم مرجع صالح نماید. البته، این فرض با توجه به افزایش نجومی نرخ تورم در جامعه ما امری بعید و تاحدودی غیرممکن به حساب می آید.

فرض دیگر که بسیار شایع می باشد، طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه از سوی محکوم علیه خواهد بود. در این فرض محکوم علیه با توجه به شاخص رو به رشد نرخ تورم و یا ارائه ادله مربوط به کاهش درآمدهای شخصی خود می تواند اقدام به طرح دعوی تعدیل و اقساط مهریه (کاهش) نماید.

ت ‌. مطلب دیگری که می بایست در دعوی تعدیل و اقساط مهریه به آن پرداخته شود اینکه، با تکیه بر کدام دلایل می توان دعوی تعدیل و اقساط مهریه را به اثبات رساند؟ در پاسخ خواهیم گفت؛ می توان، به آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی در خصوص افزایش رو به رشد شاخص تورم استناد نمود، مضافاً اینکه، ارائه استشهادیه مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی الزامی خواهد بود. البته در صورتی که تعدیل و اقساط مهریه (کاهش) از سوی محکوم له مهریه تقدیم گردد، می بایست ادله مربوط به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی جامعه یا شخص محکوم علیه ارائه گردد.

مرجع صالح به منظور رسیدگی به دعوی تعدیل و اقساط مهریه کدام است؟

مرجع صالح به منظور رسیدگی به دعوی اعسار دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه است.این امر در ماده ۱۳  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تصریح شده است. به نظر می رسد دادگاه صالح به منظور رسیدگی به دعوی تعدیل و اقساط مهریه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار باشد.

هزینه دادرسی دعوی تعدیل و اقساط مهریه چه میزان خواهد بود؟

در پاسخ خواهیم گفت، هزینه رسیدگی به این دعوی معادل دعاوی غیر مالی خواهد بود.

امیدواریم، مطلب فوق که توسط تیم تحریریه گروه وکلای نستوه تنظیم و ارائه گردیده است مورد مطالعه و استفاده شما واقع گردد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از دانش و تخصص وکلای مجرب همواره آماده و مشتاق است در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان وکیل یا مشاور در کنارتان باشد.

logo-samandehi