موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

درخواست صدور حکم رشد

شرایط جامعه در مواردی افراد را وادار به دریافت حکم رشد می نماید. در واقع با دریافت حکم رشد می توان نسبت به اموری اقدام نمود که تا قبل از صدور حکم رشد امکان پذیر نبوده است. در خصوص موضوع درخواست صدور حکم رشد مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را می توانید مطالعه نموده و از خدمات وکالتی گروه وکلای نستوه نیز بهره مند گردید. سوالاتی که ممکن است در ذهن شما در خصوص موضوع درخواست صدور حکم رشد وجود داشته باشد. حکم رشد چیست؟ درخواست صدور حکم رشد در چه مواردی مطرح می گردد؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به صدور حکم رشد کجاست؟ آیا در قانون ایران سن معینی برای رشد تعیین گردیده است؟ درخواست صدور حکم رشد به طرفیت چه کسی مطرح می گردد؟ دلایل و مدارک مربوط به اثبات رشد کدام است؟

در این مطلب به بررسی درخواست صدور حکم رشد خواهیم پرداخت.

در نظام حقوقی ایران اهلیت دو قسم می باشد : اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء.

منظور از اهلیت استیفا اهلیت دارا شدن حقوق می باشد که با زنده متولد شدن انسان آغاز و با مرگ وی به اتمام می رسد. به تعبیر بهتر هر انسانی صرف نظر از اینکه در چه شرایط سنی یا عقلانی به سر می برد دارای اهلیت تمتع بوده و هیچ انسان زنده ای فاقد اهلیت تمتع فرض نخواهد شد. از طرفی دیگر انسان برای اعمال حقوقی که تحصیل می نماید نیازمند اهلیت استیفاء است. در حقیقت برای اینکه انسان بتواند حقوق تحصیل شده خود را اعمال و اجرا نماید باید واجد اهلیت استیفاء باشد. برای مثال یک شخص صغیر یا مجنون  می تواند مالک هر میزان از اموال و دارائی شود اما نقل و انتقال و اداره آن اموال و دارائی نیازمند اهلیت استیفاء می باشد. در این مطلب سعی داریم، به بررسی درخواست صدور حکم رشد جهت اداره مستقل اموال و دارائی اشخاص غیر رشید بپردازیم.

در خواست صدور حکم رشد در چه مواردی مطرح می گردد؟

در قانون مدنی ایران سن بلوغ در پسر و دختر تعیین گردیده است، لیکن قانون گذار سن  رشد را به صراحت تعیین ننموده است. با توجه به جمیع مواد قانون مدنی و تحولات قانون گذاری و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/10/1364 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. با این توضیح که در صورت رسیدن پسر یا دختر به سن بلوغ حجر غیر مالی به پایان می رسد. در حقیقت پسر و دختری که به سن بلوغ می رسد در امور غیر مالی مگر در موارد خاص نظیر ازدواج از حجر خارج می شود. اما اتخاذ تصمیم و اداره امور مالی نیازمند حکم رشد می باشد. در حقیقت در نظام حقوقی ایران صرف رسیدن به سن بلوغ موجب خروج از حجر در امور مالی نمی شود و اموال و دارائی پسر یا دختری که به سن بلوغ می رسد به وی داده نخواهد شد مگر اینکه دادگاه صالح اقدام به صدور حکم رشد نماید. بنابراین اگر به سن بلوغ رسیده اید و از این به بعد قصد اداره مستقل اموال و دارئی خود را دارید نیاز است با مراجعه به مرجع صالح درخواست صدور حکم رشد نمایید. در غیر اینصورت همانند گذشته ولی قهری یا قیم اداره کننده امور مالی شما خواهند بود.

آیا در قانون ایران سن معینی برای رشد تعیین گردیده است؟

پاسخ سوال فوق منفی است. در قانون مدنی ایران سن دقیقی برای رشد تعیین نشده است. البته محاکم ایران به توجه به سوابق قانونگذاری و رویه موجود رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی را اماره ای برای رشد تلقی می نمایند. در حقیقت شخصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده است رشید و واجد اهلیت در امور مالی فرض می شود، مگر اینکه از طریق دادگاه صالح حکم حجر وی صادر و قطعی شود.

زمان طرح دعوی صدور حکم رشد چه موقع است؟

با توجه به توضیحات فوق معلوم می شود، زمان طرح دعوی صدور حکم رشد پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی می باشد . در حقیقت درخواست صدور حکم رشد قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی دیگر طرح دعوی مزبور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی نیز مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت. زیرا رسیدن به 18 سال تمام شمسی اماره رشد بوده و شخص درخواست کننده دارای صلاحیت و اهلیت برای اداره امور مالی خود خواهد بود.

سوالی که مناسب است در اینجا مطرح و به آن پاسخ داده شود اینکه؛ درخواست صدور حکم رشد به طرفیت چه کسانی مطرح می گردد؟ در پاسخ باید گفت، دعوی مزبور می بایست به طرفیت دادستان و ولی قهری مطرح گردد. اگر شخص متقاضی حکم رشد فاقد ولی قهری باشد می بایست دعوی را به طرفیت دادستان و قیم طرح نمود. سوال بعدی اینکه؛ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی درخواست صدور حکم رشد کجاست؟ مطابق مقررات مندرج در قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی موضوع بحث در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی درخواست می باشد.

 

دلایل و مدارک اثبات رشد کدام است؟

در دعوی مزبور هر گونه دلیلی که مثبت رشد متقاضی باشد می توان ارائه نمود. برای مثال مدارک مربوط به تحصیل یا حرفه آموزی متقاضی می تواند دلیل رشد وی و خروج از حجر مالی باشد یا ارجاع به کارشناس و پزشک قانونی جهت معاینه می تواند دیگر دلیل قابل استناد برای اثبات دعوی مزبور باشد.

برای ثبت دادخواست صدور حکم رشد به کجا مراجعه نماییم؟

شما می توانید جهت ثبت دادخواست دعاوی مربوط به صدور حکم رشد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید. 

به یاد داشته باشید که تنظیم دادخواست و ارائه ادله مربوط به هر دعوی نیازمند دانش و تخصص کافی می باشد، بنابراین توصیه می کنیم قبل از تنظیم دادخواست با وکلای رسمی دادگستری مشورت نمایید. گروه وکلای نستوه در دعاوی مربوط به صدور حکم رشد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی در کنار شما خواهد بود.

logo-samandehi