موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

دعوی استرداد طفل

با بالا گرفتن دعاوی خانواده در این بین فرزندان هستند که بیشترین آسیب را از این دعاوی متحمل می شوند. بدین نحو که یکی از طرفین در راستای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل از استرداد طفل امتناع می ورزد. دعوی استرداد طفل با شرایط حاکم دارای ظرافت هایی می باشد که در صورت عدم رعایت این ظرافت می تواند موجبات رد دعوی را فراهم نماید. بهتر است قبل از طرح دعوی استرداد طفل اقدام به اطلاعات کافی در این خصوص نمایید و از مشاوره وکیل دادگستری بی بهره نمانید. موسسه حقوقی دادآوران نستوه مقاله تهیه شده در دپارتمان حقوق خانواده توسط تیم این گروه (گروه وکلای نستوه) را تقدیم میدارد.

در مطلب پیش و رو به بررسی یکی از دعاوی مربوط به امور خانواده خواهیم پرداخت. در این مطلب سعی می نماییم؛ جنبه های مختلف دعوی استرداد طفل را به زبانی ساده و گویا مورد بررسی قرار دهیم. جهت آگاهی از مقررات دعوی استرداد طفل با ما همراه باشید.

دعوی استرداد طفل در چه مواردی مطرح می گردد؟ رسیدگی به دعوی استرداد طفل در صلاحیت کدام مرجع است؟ چه کسی حق طرح دعوی استرداد طفل را دارد؟ ضمانت اجرای عدم استرداد طفل چیست؟ نحوه طرح دعوی استرداد طفل چگونه است؟ شرایط طرح دعوی استرداد طفل چگونه است؟

مطابق مقررات قانون مدنی دعوی استرداد طفل در مواردی مطرح می گردد که ابوین طفل بنا به عللی نظیر طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند. با عنایت به ماده 1168 قانون مدنی  (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است). این ماده هم شامل مواردی است که ابوین طفل با یکدیگر دارای زندگی مشترک می باشند و هم مواردی را در بر می گیرد که ابوین طفل جدا از یکدیگر زندگی می نمایند. در فرض دوم طفل مشترک نیز به ناچار نزد یکی از ابوین یا شخصی غیر از ابوین که دادگاه تعیین خواهد نمود زندگی خواهد کرد و طرفی که حضانت بر عهده وی نیست این حق را دارد در زمان های از پیبش تعیین شده توسط دادگاه از طفل ملاقات و دیدار نماید. حال این امکان وجود دارد، فی مابین ابوین یا شخصی که حضانت طفل بر عهده وی می باشد با طرف دیگر کشمکش و مناقشه ای پدید آید به نحوی که طرح دعوی استرداد طفل اجتناب ناپذیر گردد. در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم.

1- مطابق مقررات قانون مدنی و ماده 1169 آن، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. فرضی را در نظر بگیرید که پدر و مادری که دارای فرزند مشترک می باشند به دلیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی می نمایند. اگر در دادنامه مربوط به طلاق حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی به مادر واگذار شود اما پس از رسیدن فرزند به هفت سالگی از استرداد طفل به پدر که هم اکنون دارای اولویت است امتناع گردد، پدر می تواند دعوی استرداد طفل را به طرفیت مادر مطرح نماید.

2- درمواردی که حضانت و نگهداری طفل به یکی از ابوین وی واگذار می شود، حق ملاقات و دیدارطفل برای طرف دیگر که حضانت طفل با او نیست محفوظ می باشد. اگر طرفی که طفل جهت ملاقات به وی تسلیم می گردد از استرداد طفل در موعد مقرر امتناع نماید؛ می توان دعوی استرداد طفل را به طرفیت وی مطرح نمود. این مطلب از مواد 1174 و 1175 قانون مدنی ایران قابل برداشت می باشد.

بیشتر بدانیم : شرایط حضانت فرزند

ضمات اجرای عدم استرداد طفل کدام است؟

قصد داریم در خصوص ضمانت اجرای عدم استرداد طفل صحبت نماییم. فرض کنید حکم استرداد طفل به مرحله قطعیت و اجرا برسد، در این مرحله محکوم له می تواند با انجام سایر تشریفات قانونی از دادگاه نخستین صادر کننده حکم در خواست صدور اجراییه نماید. بعد از صدور اجراییه و گذشت مهلت های قانونی چنانچه محکوم علیه از استرداد طفل امتناع نماید مشمول ضمانت اجرای خاص مقرر در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می گردد. ماده مزبور اشعار می دارد:

(هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد... یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود).

همانظور که ملاحظه گردید؛ مقنن در قانون حمایت خانواده برای امتناع از اجرای حکم دادگاه در خصوص استرداد طفل ضمانت اجرای خاص بازداشت محکوم علیه را مقرر نموده است، که البته با توجه به اهمیت مسئله حضانت و نگهداری طفل این اقدام قانونگذار قابل توجیه می باشد.

رسیدگی به دعوی استرداد طفل در صلاحیت کدام مرجع است؟

برابر با بند 10 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به حضانت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

چه کسی حق طرح دعوی استرداد طفل را دارد؟

بر حسب مورد پدر یا مادر طفل و در مواردی خاص سایر اقربا نظیر جد پدری می توانند خواهان دعوی استرداد طفل واقع شوند.

بیشتر بدانیم : حضانت طفل پس از جدایی با چه کسی است؟

جهت طرح دعوی استرداد طفل به کجا مراجعه نماییم؟

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی استرداد طفل اقدام نمایید. برای این منظور به همراه داشتن کارت ملی، دلالیل مربوط به اثبات ادعا نظیر دادنامه مربوط به طلاق یا حضانت و سرپرستی طفل و کارت بانکی جهت پرداخت هزینه های مربوطه الزامی می باشد.  

توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. مراجعه خودسرانه به دادگستری دست آوردی به غیر از اتلاف وقت و هزینه در بر نخواهد داشت. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. موسسه حقوقی دادآروان نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات  مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به استرداد طفل تماس بگیرید.

logo-samandehi