موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج چگونه است؟
شروط قانونی ضمن عقد ازدواج چیست؟
آیا از شروط ضمن عقد ازدواج اطلاع دارید؟
در عقد ازدواج چه شرایطی را می توان گنجاند؟
چه شرایطی را می توان در عقد ازدواج ذکر کرد؟
ازدواج یکی از عقود پرکاربرد است و شروط ضمن عقد ازدواج متعاقباً یکی از پرکاربردترین ها است چرا که شروط عقد ازدواج یکی از مهمترین شروط عقد محسوب می شود، حال شروط ضمن عقد ازدواج چیست و ما چه شرایطی را ضمن عقد ازدواج می توانیم بیاوریم که آثار قانونی داشته باشد چرا که بسیاری از شروط ضمن عقد ازدواج فاقد اثر قانونی است و طرفین اقدام به ثبت شروط ضمن عقد ازدواج می کنند حال آنکه به خیال ثبت شروط ضمن عقد ازدواج تصور می کنند شروط ضمن عقد ازدواج دارای آثاری است مقاله پیش رو در خصوص شروط ضمن عقد ازدواج توسط وکلای دادگستری از سوی گروه وکلای نستوه  و موسسه حقوقی دادآوران نستوه تهیه شده است را تقدیم می نماییم.
درباره شروط ضمن عقد ازدواج بدانیم...
هدف از ازدواج تشکیل نهاد خانواده است.
ازدواج به صورت کلی و اساساً یک قرارداد به حساب می آید البته از نوع غیر مالی، هر چند دارای آثار مالی نیز می باشد.
عقد یک قرارداد است پس عقد ازدواج همانند سایر قرارداد ها ممکن است دارای برخی از تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی عقد یا قرارداد است باشد که در آن گنجانده شده است که این تعهدات فرعی را شروط ضمن عقد ازدواج می نامند.
به عقدی که شروطی ضمن آن آمده شده است عقد مشروط نیز می گویند.

شروط در عقد ازدواجبه دو دسته تقسیم می شوند.


1- شروط باطل
2- شروط صحیح
شروط باطل عقد ازدواج:
شرط باطل خود به دو دسته تقسیم می شود:
1- شروط باطل که مبطل عقد نیست.
2- شروط باطل که مبطل عقد است.
گاهی شروط ضمن عقد ازدواج تأثیری ندارند و باطل کننده عقد نمی باشند، در واقع به ارکان اساسی عقد لطمه نمی زنند و خود شرط فقط باطل است و گاهی این شروط باطل که در عقد نکاح وجود دارد باعث آن می شوند که جدای از باطل بودن شرط موجبات ابطال عقد اصلی را نیز فراهم می کنند.

با توجه به قانون مدنی شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نکاح نیست به سه دسته تقسیم می شوند:


1- شرط غیر مقدور
2- شرط بی فایده
3- شرط نا مشروع
شرط غیر مقدور:
شرطی است که افراد متعارف توان انجام دادن آن شرط را ندارند مثلاً در عقد نکاح شرط شود که شوهر بتواند مرده ای را زنده کند.
شرط بی فایده:
شرطی که هیچ نفع یا منفعت عقلایی به همراه نداشته باشد و تشخیص آن با عرف است مثلاً شرط شود که مرد مسافت تهران تا مشهد را پیاده طی کند.
شرط نامشروع:
شرطی که مخالف با قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و بر خلاف مصلحت عمومی باشد مثلاً شرط شود که اگر شوهر تا تاریخ معین مهریه زن را ندهد زن حق فسخ نکاح را دارد یا نکاح خود به خود منحل شود.
شروطی که باطل و مبطل عقد است:
شرطی است که مخالف مقتضای ذات عقد باشد، شرطی است که با ذات و طبیعت عقد نکاح منافات داشته باشد که مرد یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهند.
شروط صحیح:

شروط صحیح در عقد نکاح به سه دسته تقسیم می شود:


1- شرط صفت
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل
شرط صفت:
هرگاه در عقد نکاح صفت خاصی در یکی از زوجین شرط شده باشد مانند اینکه شرط شده باشد که شوهر دارای مدرک لیسانس است و در صورت تخلف از شرط هر یک از زوجین که دارای چنین صفتی نباشد مشروط له «کسی که شرط به نفع او شده» می تواند نکاح را فسخ کند.
شرط نتیجه:
در اینگونه شروط نتیجه یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع بدون اینکه نیاز به سبب دیگری داشته باشد در عقد شرط شود به طور مثال در عقد نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است و چنانچه در شرط نتیجه امری که تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود مشروط له فقط می تواند خسارت بگیرد چرا که در عقد نکاح تخلف از شرط نتیجه ، موجب فسخ نیست.
شرط فعل:
شرط فعل آن است که انجام یا عدم انجام امری بر یکی از زوجین شرط شود به طور مثال در عقد نکاح شرط شود که شوهر زن خود را در محل معینی سکنی دهد و در صورت تخلف از این شرط فعل در عقد نکاح نمی توان حق فسخ برای مشروط له قرار داد و فقط می توان به او حق داد تا در صورتی که زیانی از جهت تخلف شرط فعل به او وارد شده است جبران خسارت را از مشروط علیه بخواهد.
وجود وکلای متخصص در امور خانواده که می تواند وکیل متخصص زن در امور خانواده باشد و یا وکیل متخصص مرد در امور خانواده باشد هر چند وجود وکیل دادگستری در پرونده الزامی است که شاید وکیل دادگستری ما وکیل پایه یک دادگستری باشد یا کارآموز وکالت ولی باید دانست امور وکالت باید به متخصص این حرفه یعنی وکیل دادگستری سپرده شود و این وکیل دادگستری است تخصص دارد در امور خانواده پس بیاییم به وکیل پایه یک دادگستری در دفتر وکالت و یا وکلای دادگستری در مؤسسه حقوقی همچون موسسه حقوقی دادآوران نستوه که توسط وکلای پایه یک دادگستری تأسیس شده مراجعه کنیم.

logo-samandehi