موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

طلاق و انواع آن

به معنای جدایی رهایی، آزاد شدن  و متارکه بین زن و شوهر  و برهم زدن عقد نکاح است. طلاق مخصوص عقد دایم  است و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح آغاز میگردد. لازم به ذکر است که عقد موقت یا متعه یا آنچه مردم به آن «صیغه محرمیت» می گویند به طلاق نیازی ندارد و به فسخ یا بذل مدت، متارکه حاصل می شود.
بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط و تقدیم دادخواست، زنش را طلاق دهد. این بدان معناست که حق طلاق در قانون ایران مخصوص شوهر است و زن تنها در صورت اثبات عسر و حرج و یا داشتن وکالت در طلاق می تواند طلاق بگیرد.
قانون مدنی برای اثبات عسر و حرج به مواد 1119، 1129 و 1130 از قانون مدنی اشاره میکند مانند ازدواج مجدد زوج، غیبت او در مدتی معین، ترک انفاق، سوقصد به قصد حیات زن یا سورفتاری که زندگی را غیر قابل تحمل کند و همچنین ماده 8 قانون حمایت از خانواده از مقرر میدارد: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش «طلاق» نماید و دادگاه در صورت‌ احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
ـ توافق زوجین برای طلاق
 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
 ـ عدم تمکین زن از شوهر
 ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
 ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌ حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌ پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.
 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌ زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌ خانوادگی با دادگاه است‌.
 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌ مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.
 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌ جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌.
پس در طلاق اصل بر این است که طلاق دهنده شوهر است و حق طلاق برای زن در شرایطی استثنایی حاصل میشود.

طلاق دهنده باید عاقل بالغ و مختار و قاصد باشد . یعنی باید قصد طلاق دادن داشته باشد.اما ولی مجنون دائمی (فردی که پزشکی قانونی جنون دائمی وی را تایید کرده در صورت مصلحت وی میتواند زنش را طلاق دهد .

طلاق در حالت حیض (عادت ماهیانه) و نفاس (خونریزی زنان پس از زایمان) طلاق را باطل میکند. مگر اینکه زن حامله باشد و طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود و یا شوهر غایب باشد و از عادت زنانگی زن اطلاعی نداشته باشد.

طلاق زن یائسه در صورتی درست است که از آخرین نزدیکی با وی، سه ماه گذشته باشد.

اما طلاق زن باردار صحیح است .
به طور کلی طلاق بر دو نوع است:
طلاق باین
و طلاق رجعی
طلاق باین در شرایط زیر حاصل می شود:
 هرگاه طلاق در موقعی انجام شود که زن دوشیزه و باکره باشد.
 طلاق در زمانی باشد که زن یائسه شده باشد.
 طلاق خلع و مبارات
 طلاقی که پس از سه بار وصلت متوالی به عمل آید یعنی زن و شوهری سه بار ازدواج کنند یا رجوع کنند و طلاق بگیرند.
در طلاق خلع زن به سبب کراهتی که از شوهرش دارد به وی مالی را می بخشد ، اعم از اینکه به اندازه مهر باشد یا زاید بر آن، اما در طلاق مبارات کراهت از طرفین است و مالی که زن به شوهرش می پردازد عیناً همان اندازه مهریه است.
جز این نوع از طلاق، باقی طلاقها رجعی محسوب می شود.
یعنی هر گاه مرد همسرش را طلاق دهد و حقوق قانونی او را بپردازد، طلاق رجعی است، مطابق قانون رجوع به هر لفظ و یا فعلی است که به قصد رجوع شوهر به زندگی زناشویی باشد. اما قانون ثب رجوع را الزامی می داند.
 طلاق توافقی حالتی است که در آن زن و شوهر با یکدیگر توافق کرده و دادخواستی را با عنوان طلاق توافقی تقدیم میکنند. در این نوع از طلاق، زوجین تمام شرایط را معین کرده و خواهان جدایی از هم هستند .

طلاق توافقی  اگر به جهت کراهت طرفینی باشد، ماهیتاً همان طلاق مبارات است، در این نوع طلاق زن مهریه اش را در عوض طلاق میبخشد ومرد در عوض مهریه ای که دریافت میکند زن را طلاق می دهد. اما اگر پس از اجرای صیغه طلاق زن به مهریه ای که بخشیده است «ما بذل» رجوع کند، طلاق از «بائن» به «رجعی» مبدل می گردد.
همچنین زنی که با همسرش رابطه جنسی نداشته است و باکره و غیر مدخوله است و نیز زن یائسه نمی تواند به مابذل رجوع کند.

گروه وکلای نستوه مفتخر است دپارتمان حقوق خانواده را در موسسه حقوقی دادآوران نستوه، با دارا بودن وکلایی متبحر و متخصص در امر دعاوی خانواده، و  ارایه دهنده کلیه خدمات حقوقی از جمله مشاوره، تنظیم و لوایح و اعلام وکالت حتی توسط وکیل زن و مفتخر به میزبانی شما می باشد.  

logo-samandehi