موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مدت زمان حبس عدم پرداخت مهریه

در مقالات پیشین که از سایت موسسه حقوقی دادآوران نستوه به اشتراک گذاشته شد به بررسی ماهیت مهریه پرداختیم فلذا برای یادآوری مجدداً اعلام می گردد که مهریه مالی است که در ازای ازدواج برای زن تعیین شده و به محض ازدواج از سوی زن قابل مطالبه است.

همچنین مهریه از طرق ذیل قابل مطالبه است:

  1. دادگاه (با تقدیم دادخواست)
  2. اداره ثبت (با تقدیم درخواست)
  3. شورای حل اختلاف (با تقدیم دادخواست)

مواردی که در خصوص مدت زمان حبس عدم پرداخت مهریه می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • مدت حبس عدم پرداخت مهریه چقدر است؟
  • مجازات عدم پرداخت مهریه چقدر است؟
  • شرایط دریافت مهریه چیست؟
  • وکیل مطالبه مهریه در پاسداران کیست؟

چنانچه مطالبه مهریه از طریق دادگاه صورت گیرد، در صورت عدم پرداخت مهریه می توان مرد را تا زمان پرداخت آن جلب کرد.

اما چنانچه از وی اموالی به دست آمده و توقیف شده باشد، دیگر نمیتوان مرد را جلب نمود.

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1392 و به علت تورم بیش از حد اقتصادی در جامعه، جلب مرد تنها برای 110 سکه بهار آزادی ممکن بوده و چنانچه مهریه مازاد بر این مبلغ باشد، دیگر جلب مرد ممکن نخواهد بود.

لکن در هر حال و به هر تعداد سکه، مهریه دینی است بر عهده شوهر که بایستی پرداخت شده و چنانچه مالی از مرد یافت شود تمام آن مبلغ قابل وصول است.

در سال 1397 گرچه قانون تغییری نیافت لکن با دستور العمل رییس قوه قضاییه، اصل اعسار مردان پذیرفته شد و عملاً اگر مردی دارایی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، دستور جلب وی صادر نمی گردد.

 بایستی در نظر داشت که قانون هنوز به شکل قبل است و امکان جلب مرد قانوناً وجود دارد، لکن در رویه چنین اتفاقی نمی افتد.

بر اساس قانون، چنانچه زن درخواست مطالبه مهریه کند و مرد نپردازد، می تواند وی را جلب کند، مگر اینکه تا یک ماه پس از صدور حکم به پرداخت مهریه تقاضای اعسار کند، چنانچه مرد معسر شناخته شود مهریه برای او اقساط می شود و اگر چند قسط معوقه وجود داشت، زن می تواند جلب وی را درخواست کند و مرد تا زمان پرداخت در حبس خواهد ماند.

باید توجه داشت که چنانچه مهریه زن، عین معین (مانند ملک و ماشین و کارخانه باشد) به ملکیت زن در آمده و نیازی به جلب مرد  نمی باشد.

لازم به ذکر است که مقدار مهریه در وصول آن اهمیتی نداشته و اگر مرد متمکن از پرداخت باشد، زن می تواند تا هر میزان که مهریه دارد، از اموال مرد توقیف و مصادره نماید.

میزان حبس عدم پرداخت مهریه چقدر است؟

با توجه به مباحث مطرح شده، حبس و زندان برای عدم پرداخت مهریه، مدت روشن و معینی نداشته و مرد تا زمانی که مهریه را پرداخت نکند در حبس خواهد ماند.

مجازات قانونی عدم پرداخت مهریه چیست؟

عدم پرداخت مهریه مجازات ندارد و با توجه به اینکه موضوع دارای جنبه حقوقی می باشد فقط جلب مرد تا زمان پرداخت مهریه میسر است.

دپارتمان حقوق خانواده موسسه حقوقی دادآوران نستوه، مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی شامل مشاوره، تنظیم دادخواست، طرح دعوی مطالبه مهریه با شرایط پرداخت حق الوکاله بسیار متنوع، طرح دعوی اعسار و دفاع در قبال آن وسایر خدمات حقوقی با زبده ترین وکلای خانم و آقا در خدمت شما همراهان.

logo-samandehi