موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

منع اشتغال زن توسط شوهر

یکی از دعاوی شایع دادگاه خانواده دعوی منع اشتغال زوجه می باشد. این دعوا دارای ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود می باشد. دعوی منع اشتغال زوجه مرد خواهان دعوی می باشد. دعوی منع اشتغال زوجه در صورتی که به صورت صحیح طرح نگردد می تواند موجب رد دعوی گردد. مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه تقدیم می گردد. در این مطلب به بررسی یکی از دعاوی مربوط به امور خانواده تحت عنوان منع اشتغال زوجه می پردازیم. در حقیقت این امکان وجود دارد، پس از عقد ازدواج مرد راضی به اشتغال همسر خود نباشد و اشتغال همسر خود را مانعی برای انجام وظایف همسری و زندگی مشترک تلقی نماید یا اینکه شغل همسر خود را بر خلاف مصلحت و شئون خانواده خویش تشخیص بدهد. در موارد مزبور تکلیف چیست؟ برای دستیابی به این مسئله و جهت کسب اطلاع از مقررات قانونی مربوط به منع اشتغال زوجه با ما همراه باشید.

حدود اختیارات مرد جهت منع اشتغال زوجه تا چه میزان است؟

قویاً تاکید می کنیم؛ در نظام حقوقی ایران اختیارات مرد جهت منع اشتغال زوجه مطلق و بدون قید و شرط نمی باشد. در حقیقت مرد نمی تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری نماید بلکه صرفاً می تواند همسر خود را از اشتغال به شغلی معین که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. برابر با اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس اعم از زن و مرد حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. انتخاب و فعالیت در هر شغل مشروع و قانونی از حقوق اساسی و اصلی هر انسانی اعم از زن و مرد می باشد که قانون اساسی ایران نیز در راستای حفظ ارزش و کرامت انسانی و عدم تبعیض جنسیتی به نحو احسن به آن توجه و تاکید داشته است.

خلاصه اینکه، هیچ مردی نمی تواند به صورت مطلق و بدون قید و شرط از اشتغال همسر خود ممانعت و جلوگیری به عمل آورد. البته در صورت تحقق شرایط قانونی امکان منع اشتغال زوجه از شغلی معین امکان پذیر است که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

مرد تحت چه شرایطی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید؟

در پاراگراف فوق دانستیم، اختیارات مرد جهت منع شتغال همسر خود مطلق و بی قید و شرط نبوده و در راستای صیانت از اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران منع نمودن زوجه از اشتعال به شغل معین محدود به مواردی خاص می شود. این موارد در ماده 1117 قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. برابر با ماده مزبور «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».

پس همانطور که ملاحظه می گردد؛ مواردی که شوهر می تواند همسر خود را از اشتغال منع نماید عبارتند از:

1- حرفه یا صنعتی که زن بدان اشتغال دارد، منافی مصالح خانوادگی و زندگی مشترک باشد.

2- حرفه یا صنعتی که زن بدان اشتغال دارد، منافی حیثیات خود زن باشد.

3- حرفه یا صنعتی که زن بدان اشتغال دارد، منافی حیثیات مرد باشد.

در موارد بر شمرده در فوق امکان منع اشتغال زوجه از اشتغال به شغلی معین امکان پذیر می باشد.

چنانچه در حین ازدواج حق اشتغال زوجه مورد پذیرش زوج قرار گیرد، آیا پس از ازدواج زوج می تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری به عمل آورد؟

همواره این امکان وجود دارد؛ در زمان عقد ازدواج مرد از اشتغال همسر خود به شغلی معین اطلاع و آگاهی کافی داشته باشد یا حق اشتغال زوجه در سند نکاحیه مورد پذیرش شوهر قرار گیرد.

 آیا پس از عقد ازدواج شوهر می تواند مانع اشتغال همسر خود شود؟ 

شاید به پرسش فوق نتوان پاسخ دقیقی داد. اما آنچه مسلم است؛ گذشت زمان می تواند شرایط را دچارتغییر و تحول نماید. برای مثال، در زمان عقد ازدواج اشتغال زوجه منافی مصالح خانواده و زندگی مشترک نبوده است، اما ممکن است پس از ازدواج و فرزند دار شدن زوجین اشتغال زن باعث عدم ایفای صحیح وظایف همسری و اداره زندگی مشترک و تربیت فرزندان گردد. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد شغل یا صنعتی که زن بدان اشتغال دارد در زمان عقد ازدواج بر خلاف حیثیات زن یا مرد تلقی نشود، اما پس از ازدواج وضعیت دگرگون شود و شغل سابق منافی حیثیات مرد یا زن محسوب گردد. فرض نمایید؛ مرد در زمان ازدواج از طریق شغلی معمولی امرار و معاش می نمود اما پس از ازدواج از طریق تحصیل یا تجارت صاحب شغلی مهم و سرمایه ای سرشار گردد! به نظر می آید در موارد مذکور امکان منع اشتغال زوجه فراهم باشد و شوهر بتواند علی رغم اطلاع از شغل همسر خود در زمان ازدواج و یا دادن اجازه اشتغال به همسر خود در سند نکاحیه زن را از شغلی که اکنون منافی مصالح خانوادگی یا منافی حیثیات زن یا خود باشد منع نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی منع اشتغال زوجه کجاست؟

ماده 4 قانون حمایت خانواده، در خصوص صلاحیت محاکم خانواده جهت رسیدگی به دعوی منع اشتغال زوجه صراحتی ندارد اما در حیطه عمل و با توجه به خانوادگی بودن موضوع رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت محاکم خانواده می باشد.

در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح منع اشتغال زوجه اقدام نمایید. توصیه و تاکید می نماییم؛ طرح هر دعوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی می باشد. وکلای رسمی دادگستری با داشتن اطلاعات تئوری و کاربردی مربوط به هر دعوی از دانش و تبحر کافی در پیشبرد دعاوی حقوقی در مسیر قانونی خود برخوردار می باشند. موسسه حقوقی دادآوران نستوه با بهره گیری از وکلای متخصص آماده است، شما را در مسیر رسیدن به اهداف حقوقی پیش رو همراهی نماید. جهت برخورداری از خدمات مشاوره یا وکالتی ما در دعاوی مربوط به منع اشتغال زوجه

logo-samandehi