موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

مهریه

مهریه چیست؟
چگونه مهریه مطالبه کنیم؟
شرایط مطالبه مهریه چیست؟
آیا در مورد مهریه اطلاعاتی دارید؟
آیا اقسام مختلف مهریه را می دانید؟
برای مطالبه مهریه به کجا مراجعه کنیم؟
آیا می دانید زن در چه مواردی مستحق مهریه است؟
مهریه یکی از پر کاربرد ترین دعاوی خانواده است چرا که خانم ها مهریه را  اهرمی برای فشار تلقی می کنند و با کوچکترین اختلافی از ابزار مهریه استفاده می کنند البته از بزرگی خانم ها همین بس که به عنوان ابزار از آن استفاده می کنند و اکثراً قصد واقعی جهت دریافت مهریه از همسر خود ندارند و گفتنی است برای جلب رضایت همسرشان برای طلاق از مهریه استفاده می کنند ولی جدای از کاربرد مهریه بایستی گفت مهریه از نظر قانون و شرع به انواع مختلفی تقسیم می شود مقاله تهیه شده در خصوص مهریه از طرف موسسه حقوقی داداوران نستو و همچنین تیم گروه وکلای نستوه تا سئوالات در خصوص مهریه را پاسخ دهد.
درباره مهریه بدانیم...
ازدواج قراردادی بسیار مهم است که از لحاظ فردی و اجتماعی نمی توان آن را با قرارداد های دیگر مقایسه نمود. قانونگذار با توجه به مهم بودن ازدواج، شرایط و اثار خاصی برای آن تأمل شده که مهریه را می توان از آثار و نتایج قانونی ازدواج محسوب کرد.
مهریه به مهر یا صداق و کابین نیز مشهور است و بسیاری از افراد به نام های مختلف آن را می شناسند که تفاوتی ندارد اما در واقع مهریه مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن گشته و مرد ملزم به پرداخت مهریه به زن پس از جاری شدن صیغه ازدواج می کند، ریشه ی مهریه در حقوق ایران مبتنی بر مذهب و ادیان و سنت است.

اقسام مهریه

در قانون مدنی مهریه به 3 گونه می باشد.
1-  مهر المسمی
2- مهر المثل
3- مهر المتعه
هر یک از مهریه های مورد اشاره  دارای شرایط و احکام خاصی می باشد که در ذیل نسبت به هر یک به اختصار توضیح خواهیم داد:
مهر المسمی:
مهر المسمی مال معینی است که تحت عنوان مهریه با توافق زوجین یا شخص ثالث تعیین می شود، مهر المسمی ممکن است عین معین مانند خانه، زمین، باغ و... باشد یا کلی و نیز می تواند منفعت یا انجام کار معین قرار گیرد و جدای از این تفاسیر حق را نیز می توان به عنوان مهریه قرار داد، که در واقع حق اختراع، حق تألیف و سرقفلی از مصادیق حق می باشد که مستند آن ماده 1078 قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.» از تعریف قانونی چنین بر می آید که از شرایط صحت معامله در مورد مهریه یکی مالیت داشتن یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد و دیگری قابل تملک به وسیله ی زن باشد بنابراین نمی توان اموال عمومی مانند جاده ها و موقوفات را مهریه زن قرار داد و در رابطه با مالی که متعلق به شخص ثالث است مانند مالی که تحت عنوان تأمین یا در اثر صدور اجرائیه بازداشت شده را نمی توان مهریه قرار داد مگر اینکه دارنده ی حق این اجازه را بدهد که مال مذکور به مالکیت شخص مورد اشاره در بیاید و در غیر این صورت این نوع تعیین مهریه باطل است و آثار مخصوص به خود را دارد.

مهر المثل:

مهر المثل مهری است که به موجب قرار داد تعیین نشده بلکه بر مبنای عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ موقعیت خانوادگی و اجتماعی و تحصیلات و... و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد که ماده  1091 قانون مدنی مبیّن این امر می باشد و مقرر می دارد: « برای تعین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و.....در نظر گرفته شود.»
مطابق قانون مدنی زن را می توان در موارد زیر مستحق مهر المثل دانست:
1- بند دوم ماده 1087 قانون مدنی: «هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد.»
2- بند اول ماده 1087 قانون مدنی: «هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شده.»
3- بند اول ماده 1100 قانون مدنی: «هرگاه توافق طرفین در رابطه با مهر المسمی به جهتی باطل باشد چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.»
4-  ماده 1099 قانون مدنی: «هرگاه عقد باطل و زن جاهل به بطلان عقد بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.»

مهر المتعه:

مهر المتعه را می توان تحت الفظی بهره مند شدن و لذت بردن دانست و ماده 1093 قانون مدنی در خصوص مهر المتعه می گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است.»
مهر المتعه در اصطلاح حقوق به مالی گفته می شود که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه با توجه به وضع اقتصادی و شرایط مالی خود به زن می دهد و برابر ماده 1094 قانون مدنی: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.» بنابراین می توان گفت در مهر المتعه بر خلاف مهر المثل وضع و شرایط زن ملاک قرار نمی گیرد و لزوم دادن مهر المتعه ویژه نکاح منقطع جاری نمی شود.
اصطلاح متعه از آیه 236 سوره ی بقره گرفته شده است.
موسسات حقوقی نامعتبر همچون قارچ سر از زمین بیرون آورده اند حال آنکه تصدی این موسسات حقوقی توسط وکلا صورت نمی گیرد که از ضعف قانونگذاری در این خصوص است و همیشه اعتبار وکلا و دفاتر وکالت و وکیل بیشتر از موسسات بی نام و نشان هستند ولی موسسات حقوقی هستند که با نام و نشان و در راستای احقاق حقوق قانونی توسط وکیل یا وکلای پایه یک دادگستری شروع به فعالیت نموده اند ولی در هر صورت برای اینکه از شما سوء استفاده نشود در حین مراجعه به موسسات حقوقی و دفاتر وکالت و وکلا و وکیل پروانه وکالت پایه یک دادگستری و یا پروانه وکالت کارآموزی آنها را رویت نمایید.

logo-samandehi