موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

نفقه زن

نفقه چیست؟
ماهیت نفقه چیست؟
چگونه نفقه مطالبه کنیم؟
مدارک مطالبه نفقه چیست؟
به چه اشخاصی نفقه تعلق می گیرد؟
آیا مفهوم و ماهیت نفقه را می دانید؟
دادگاه صالح برای مطالبه نفقه کجاست؟
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟
آیا میدانید نفقه زوجه دارای چه ویژگی هایی است؟
روابط زوجین دارای آثاری است که یکی از این آثار را نفقه می توان یاد کرد هر چند نفقه یکی از مهمترین آثار روابط زناشویی است ولی کمتر بدان توجه شده است. به هر حال نفقه دارای آثاری است که مطالبه نفقه حقوقی و مبحث نفقه از بحث کیفری می توان خاطر نشان کرد، نفقه هم شامل نفقه فرزندان و نفقه اقارب «پدر و مادر» هم می شود، علیرغم اینکه خیلی از اشخاص تصور دارند که نفقه فقط برای همسر است، در مقاله پیش رو سعی بر آن شده در خصوص نفقه و آثار آن اطلاعاتی را به خواننده از سوی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در وکلای گروه وکلای نستوه ارائه نماییم.
درباره نفقه بدانیم...
به بیانی کلی در خصوص نفقه با توجه به قانون که در مفهوم و طبیعت نفقه مقرر داشته: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل، مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
حال با توجه به تعریفی که در مورد نفقه از منظر قانون بیان گردید آن چیزی که به طور متعارف ملاک عمل می تواند قرار گیرد، شئونات و وضیعت خانوادگی زن می باشد و شوهر می بایست وسائل زندگی زن را آنچنان که شأن و منزلت اجتماعی او اقتضاء دارد را فراهم آورد.
با این اوصاف که ذکر گردید گفتنی است زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که از همسرش تمکین کند و به تعبیری دیگر وظایف عام و خاص زناشویی را انجام دهد.
سوال: نشوز زن چیست و چه ربطی به نفقه دارد؟
نفقه رابطه ای مستقیم با نشوز زن دارد چرا که در صورت اثبات نشوز، مانع از استحقاق نفقه می شود که مستند قانونی آن هم ماده 1108 قانون مدنی است که مقرر داشته: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه دارای ویژگی هایی  است:

1- نفقه زن مقدم بر نفقه اولاد است.
2- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است که ماده 1203 قانون مدنی در خصوص نفقه مقرر داشته: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه ، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود»
3- زن حق مطالبه نفقه گذشته خود را دارد و برای وصول آن می تواند به دادگاه مراجعه نماید پس در واقع نفقه در صدر دیون ممتاز جای دارد که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت دارایی و اموال نفقه بر سایر بدهی ها مقدم است.
4- استحقاق زن به نفقه مشروط به فقر و یا تمکن مالی مرد نیست و حتی زن می تواند در صورت دارا بودن دارایی و ثروت میتواند از شوهر نفقه خود را مطالبه نماید.
5- نفقه یک امتیاز است برای زن تا چنانچه مرد از پرداخت آن استنکاف نماید زن با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام مرد را به پرداخت نفقه و عدم پرداخت مرد تقاضای طلاق داشته باشه.
6- در حقوق ایران نفقه زن تکلیفی است یک جانبه و هیچ گاه زن تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد.
نفقه زن پس از انحلال نکاح :
در خصوص نفقه با عنایت به بند الف ماده 1109 قانون مدنی که مقرر داشته: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد...» بایستی خاطر نشان گردد که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملاً قطع نمی شود و آثار نکاح کماکان در ایام عده نیز وجود دارد که نشان دهنده حق نفقه زن است.
زن حامله نیز در زمان فوت شوهر حق نفقه دارد و اطلاق م 1110 قانون مدنی که مقرر داشته: «در ایام عده وفات مخارج زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است « البته در صورت عدم پرداخت » تأمین می گردد.
آخرین نکته در خصوص نفقه اینکه برابر بند 2 ماده 1109 قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت داشتن حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت» در اینجا آنچنان که مشخص است قانونگذار برای رعایت حال حمل، زن را مستحق نفقه دانسته است چرا که رابطه زوجیت به صورت کامل منحل شده است.
امور دادگاه ها تخصصی است و وکلا هم دارای تخصص در حیطه خود هستند و هر وکیل شاید در بعضی امور دارای تخصص باشد و نه همه امور از این رو است که ما پیشنهاد داریم به جای وکیل و دفتر وکالت به موسساتی مراجعه نمایید که وکلای پایه یک دادگستری مؤسس آنها هستند و تنها راه فهمیدن آن هم دیدن پروانه وکالت مدیر عامل مؤسسه حقوقی است موسسه حقوقی دادآوران نستوه از جمله این موسسات است، البته ما نمی گوییم مراجعه به دفتر وکالت یا وکیل به صورت مستقل خوب نیست، وکیل باید حضوری پر رنگ در مسائل حقوقی شما داشته باشد حالا اگه وکیل از مؤسسه حقوقی معتبر باشد یا و از دفتر وکالت و یا خود وکیل به صورت مستقل.

logo-samandehi