موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق چیست..؟
چگونه وکالت در طلاق بگیریم..؟
وکالت در طلاق چه شرایطی دارد..؟
برای وکالت در طلاق به کجا مراجعه کنیم..؟
تفاوت وکالت در طلاق و طلاق توافقی چیست..؟
آیا از شرایط وکالت زوجه در طلاق آگاهی دارید..؟
وکالت مطلق و مفید در وکالت زوجه در طلاق چیست..؟


وکالت در طلاق یکی از شیوه های در حال مرسوم در بین طلاق ها شده است، وکالت در طلاق می تواند به 2 صورت وکالت در طلاق به عنوان یکی از شروط عقد ازدواج و وکالت در طلاق به صورت جدادگانه باشد اما سئوال اینجا است که وکالت در طلاق اعتبار دارد یا اینکه وکالت در طلاق را چه زمان می شود استفاده نمود و یا اینکه وکالت در طلاق را چگونه بگیریم و چه تفاوتی بین وکالت در طلاق و طلاق معمولی وجود دارد و هزاران سئوال دیگر در خصوص وکالت در طلاق را از موسسه حقوقی دادآوران نستوه (گروه وکلای نستوه)  بخواهید تا وکلای این گروه برای آگاهی از وکالت در طلاق و آثار حقوقی وکالت در طلاق پاسخگو شما همراهان باشند.
درباره وکالت در طلاق بدانیم...
در زندگی اجتماعی، انسان ها همواره به دنبال جامعه بهتر و آرامش بیشتر می باشد. اداره ی حیات جمعی نیکوتر در پناه نهادی چون وکالت صورت می گیرد.
وکالت در لغت به معنای حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی می باشد و در قانون مدنی ماده 656 وکالت را اینگونه تعریف نموده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» البته در خصوص وکالت قوانین دیگری نیز وجود دارد که وکالت را به معنی اخص آن نیز به کاربرده است ولیکن جهت خارج از بحث بودن وکالت به معنی اخص آن با وکالت به معنی اعم آن در این مقاله فقط در خصوص وکالت در طلاق به معنی عام بررسی می گردد.
از مهم ترین موضوعاتی که در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته وکالت در طلاق است چرا که اساساً طلاق توسط مرد انجام می شود یا به زبانی ساده تر اینکه حق طلاق در قانون ایران فقط با مرد است و زن چنین اختیاری ندارد و این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی نیز آمده است: «مرد می تواند با رعایت شرایطی مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» که مستند آن را نیز می توان در حدیث نبوی معروف « الطلاق بید من اخذ بالساق» « طلاق به دست شوهر است» جستجو نمود.
لذا برای این که زوجه بتواند در امر انحلال نکاح «طلاق» دخالت نماید می بایست از روش های حقوقی خاصی تبعیت نماید.
همانطور که زوج می تواند به شخص دیگری وکالت در طلاق خود را بدهد به همان ترتیب نیز می تواند وکالت طلاق را به زوجه محول نماید که در این صورت زوجه می تواند وکیل در طلاق دادن خودش از جانب زوج گردد.
با توجه به مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است عقد جایز عقدی است که هر وقت هر یک از طرفین بخواهد می تواند آن عقد را بی اثر کند و وکالت نیز از آن دسته عقود است پس برای اینکه اطمینان حاصل نمودن از وکالت در طلاق اعتبار داشته باشد چه بایستی کرد..؟
برای عدم عزل وکیل توسط موکل از سوی قانوگذار راهکار هایی ارائه داده است.
وکالت زوجه در طلاق ممکن است ضمن عقد نکاح یاعقد لازم دیگر و یا حتی به صورت یک قراردادی مستقل صورت گیرد که وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح و در سند نکاحیه ذکر می شود و این نوع وکالت را به صورت قانونی شکل می دهد و وکالت در طلاق ضمن یک عقد مستقل نیز بدین شرح است که پس از ازدواج مرد به همسر خود وکالت در طلاق را می سپارد البته وکالت در طلاقی دارای اثر قانونی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم شده باشد و این نوع وکالت در طلاق بهترین نوع با ضمانت اجرا در این خصوص است.
زوجه برای رهایی از ازدواج نامناسب می تواند از طریق شروط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود رقم بزند که در این صورت وکالت زوجه تا زمان منحل نشدن نکاح به قوت خود باقی خواهد می ماند و مرد در هیچ صورت نمی تواند این وکالت را بی اثر کند مگر اینکه زن خود از وکالت در طلاق رجوع نماید.
و از طرفی چون عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن وکالت شرط نشده به جهتی از جهات منحل گردد.
وکالت زوجه در طلاق مکن است به صورت مطلق یا متصور باشد:
وکالت مطلق:
در این نوع از وکالت زوج به زوجه وکالت می دهد  که هر زمان که بخواهد بتواند خود را از جانب او مطلقه سازد که در این صورت زوجه حق خواهد داشت که رابطه ی زوجیت خود را در زمانی که مضر به حال خود می بیند خاتمه دهد.
وکالت مقید:
در وکالت مقید با محقق شدن شرایطی زوجه می تواند خود را مطلقه سازد که موارد آن در ماده 1119 قانون مدنی بیان شد از جمله ی آن را می توان به ترک انفاق، غائب بودن همسر، همسر دوم اختیار کردن زوج اشاره نمود البته وکالت در طلاق شامل مواردی هم می شود که در سند نکاحیه ضمن عقد وجود داشته است و خواننده محترم می تواند به سند نکاحیه رجوع و موارد وکالت در طلاق را از آنجا نیز مشاهده کند.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این می باشد که حال اگر مرد به دلیل نشوز زوجه و با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند زن نمی تواند با استناد به بند 12 از شرط «ب» مندرج در سند نکاحیه از طریق وکالت خود را مطلقه سازد در همین راستا رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/07/20  مقرر داشته:« اگر زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند وکالت زوجه از زوج در طلاق ... قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست» پس در نتیجه اگر ازدواج مجدد زوج به دلیل نشوز زوجه باشد زوجه حق وکالت در طلاق را ندارد.
آخرین نکته از موسسه حقوقی دادآوران نستوه اینکه اگر زوجه خواهان طلاق به وکالت از زوج باشد در اجرای ماده 55 قانون وکالت بایستی از طریق اعطای وکالت به وکیل دادگستری اقدام کند و فردی که وکیل دادگستری محسوب نمی شود نمی تواند به دلیل فقدان سمت در پرونده دادخواست ارائه دهد در واقع وکالت از سوی وکیل دادگستری در تمام امور حقوق میسر است و افراد می توانند با مراجعه به وکیل دادگستری و یا دفاتر وکالت و همچنین مؤسسات حقوقی که زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری اداره می گردد به پاسخی روشن در زمینه های وکالت در طلاق توسط زوجه برسند بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل دادگستری مشاوره کنید.

logo-samandehi