موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

آنچه وکیل متهم باید بداند (قسمت اول)

۱.  به موجب ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احضاریه باید مکتوب و به امضا مقام قضایی رسیده باشد، فلذا احضار شفاهی یا احضاریه های صادره از سوی مراجع انتظامی فاقد آثار احضاریه بوده و الزام آور نیستند. 
۲.  احضار به عنوان متهم، بدون ادله کافی، مستوجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ است.
۳.  مطابق ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان مطلع دعوت شده ممنوع است.
۴. قانونگذار در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری دو عبارت کلیدی را به کار برده است، یک “موضوع اتهام” و دو “تفهیم” که از این دو عبارت نتایج ذیل حاصل میشود الف) موضوع اتهام عبارتی است اعم از عنوان مجرمانه ب)موضوع اتهام شامل وصف عنصر مادی جرم به همراه شرایط و اوضاع و احوال مد نظر قانونگذار است ج)تفهیم اعم از اعلام است؛ بدین وصف که مقام تحقیق میبایست موضوع جرم را به نحوی که متهم فهم نماید برای او بیان نماید.
۵. تفهیم اتهام همراه با بیان مکتوب ادله اثبات اتهام است بنابراین ذکر کلی عباراتی مانند “گزارش مرجع انتظامی” یا “شهادت شهود” کفایت ننموده و جزییات این ادله می بایست در صورت مجلس تحقیق قید شده و به رویت متهم نیز برسد.

بیشتر بدانیم : تفهيم اتهام در مقررات کيفري ايران

۶.  با توجه به قید عبارت حضوری در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم دسترسی میبایست در زمان درخواست صادر و حضوراً ابلاغ شود فلذا اعلام مرجع تحقیق مبنی بر ابلاغ موخر قرار عدم دسترسی فاقد وجاهت قانونی است . از سویی قرار عدم دسترسی باید مستدل بوده و صرف استناد به این ماده کفایت نمی کند؛ علاوه بر آن با توجه ضرورت مستدل بودن، اوراق مد نظر مرجع تحقیق میبایست در قرار صادره مشخص و سایر اوراق پرونده در اختیار متهم یا وکیل او قرار گیرد.
۷.  به موجب تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری وکیل متهم می تواند کلیه موارد خلاف قانون را به مرجع تحقیق متذکر شود.
۸. سلب حق همراه داشتن وکیل به هر بهانه ای ممنوع بوده و مستوجب مجازات انتظامی درجه ۸ است؛ فلذا همکاران در مقابل تقاضاهایی از قبیل “وکیل محترم چند لحظه بیرون تشریف داشته باشید” مقاومت نموده و مراتب را در صورجلسه  تفهیم اتهام (که میبایست شامل اظهارات وکیل متهم نیز بوده و به امضا او برسد) درج نمایند. 

logo-samandehi