موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اختلاس

می دانیم که جرائم اقتصادی به واسطه اهمیت و تاثیر گذاری، از جمله جرائم بسیار مهم می باشند. در این میان، جرم اختلاس دارای وجهه های گوناگون و مهم بسیاری است که جایگاه ویژه ای به آن بخشیده است. اهمیت این جرم از حیث سیاسی برای دولت ها بسیار زیاد است، زیرا وقوع جرم اختلاس باعث بی اعمادی افکار عمومی به حاکمیت می گردد.

در مواردی شخصی به موجب قانون با عنوان اختلاس تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرد و امکان دفاع از ایشان بسیار زیاد وجود دارد چراکه در بسیاری از موارد موضوع شامل اختلاس نمی شود و می تواند به موجب شرایط پرونده تحت عنوان دیگر کیفری قابل رسیدگی باشد و همچنین در مواردی امکان دارد موضوع از اساس جنبه حقوقی داشته باشد لیکن به اشتباه از طریق مراجع کیفری در حال رسیدگی می باشد.

مواردی که در خصوص اختلاس می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اختلاس چیست؟
  • اختلاس کارمند دولت چگونه است؟
  • دفاع در جرم اختلاس چگونه است؟
  • وکیل پرونده اختلاس کیست؟
  • هزینه وکیل در پرونده اختلاس چقدر است؟

امکان دارد با مطالعه مطلب پیش رو پاسخ تمامی سوالات خود را نیابید از این رو در صورت لزوم می توانید از طریق راه های ارتباطی مشخص شده در سایت با وکیل اختلاس در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

اختلاس چیست؟

اختلاس عبارت است از تصاحب اموالی که به واسطه وظیفه به فرد واگذار شده است توسط مامور دولت. بنابراین اختلاس تنها توسط مامور دولت و در چارچوب اموالی که به او سپرده شده است واقع می گردد.

کارمند دولت چه کسی است؟

کارمند دولت در جرم به صورت عام استفاده شده است و شامل تمام افرادی است که برای دولت، قوای سه گانه نیروهای مسلح یا نهادهای خدمات عمومی و... کار می کنند.

ماهیت حقوقی اختلاس چیست؟

موضوع جرم اختلاس مشخصاً مال است. در این جرم کارمند دولت مالی را که از بابت وظیفه به وی سپرده شده است را برای خود تصاحب می کند. می توان گفت که این جرم از جهت داشتن وجهه سپردن مال و سواستفاده از این امانت، به جرم خیانت در امانت بسیار نزدیک است، اما تفاوت جرم اختلاس با جرم خیانت در امانت در دو موضوع است:

اول: مرتکب که در جرم اختلاس لزوماً کارمند دولت بوده و در جرم خیانت در امانت هر کسی می تواند باشد.

دوم : از جهت مال که مال موضوع اختلاس لزوماً بایستی از اموال دولتی یا اموال سپرده شده به دولت باشد.

همینطور در جرم اختلاس اموال سپرده شده به اشخاص با توجه به سمت دولتی آنها به ایشان داده شده است.

مستند جرم اختلاس چیست؟

اصلی ترین مستند قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد که براساس آن هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما ن ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود.

مجازات جرم اختلاس چیست؟

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

همچنین ماده 4 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرر می دارد کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی ‌که مصداق مفسد فیالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‎الارض خواهد بود.

رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت کدام مرجع است؟

رسیدگی به جرم اختلاس، در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت است. اما اگر مرتکب جرم نظامی باشد، رسیدگی به جرم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد. همچنین چنانچه مرتکب روحانی بود و مرتکب این جرم شود، رسیدگی به جرم او در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده طرح هر گونه شکایت، تنظیم هر گونه لایحه و یا اعلام وکالت برای دفاع در مورد جرم اختلاس و سایر جرائم مشابه می باشد. با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi