موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعاده دادرسی جرائم مواد مخدر

در این مقاله، قصد داریم به بررسی اعاده دادرسی در محکومیت های مربوط به مواد مخدر بپردازیم. در ابتدا، اجمالاً به توضیح  تاسیس حقوقی اعاده دادرسی میپردازیم.

اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی از شیوه های فوق العاده شکایت و اعتراض به آراست که راهی برای برگرداندن پرونده ای که رد آن رای صادر شده است، به دادگاه می باشد. در اعاده دادرسی، متقاضی مدعی است که صدور رای از روی اشتباه بوده یا در جریان رسیدگی مواردی نادیده گرفته شده است. لازم به ذکر است که از کلیه آرای صادره در تمامی مراجع قضایی، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. اما به طور کلی اعاده دادرسی بر دو نوع اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری می باشد. در این جستار و به دلیل بررسی اعاده دادرسی از آرا مربوط به جرائم مواد مخدر، به بررسی اعاده دادرسی کیفری میپردازیم.

مواردی که در خصوص اعاده دادرسی مواد مخدر می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

 • اعاده دادرسی چیست؟
 • شرایط اعاده دادرسی چیست؟
 • نحوه اعاده دادرسی چیست؟
 • وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر کیست؟
 • نمونه لایحه اعاده دادرسی مواد مخدر چگونه است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی در خصوص دعاوی مواد مخدر می توانید هم اکنون با موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

اعاده دادرسی کیفری:

بر اساس ماده 474 آیین دارسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بنابراین، برای اعاده دادرسی نیاز است که یکی از موارد مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده وجو داشته باشد.

چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی را دارند؟

بر اساس ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری،اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند :

 • محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
 • دادستان کل کشور
 • دادستان مجری حکم

درخواست اعاده دادرسی به کدام مرجع تقدیم می شود؟

بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

مدارک لازم برای درخواست اعاده دادرسی چیست؟

 1. ارائه درخواست کتبی  به ریاست محترم دیوان عالی کشور
 2.  در مورد متقاضی زندانی درخواست بایستی به تایید رییس زندان رسیده باشد.
 3.  اشاره به جهتی که اعاده دارسی بر مبنای آن صورت میگیرد.
 4.  قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی.
 5.  امضا کلیه صفحات توسط متقاضی.
 6.  پرداخت  تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ 500 هزار ریال (50 هزار تومان)
 7.   ارائه تصویربرابر اصل شده و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به 15 هزار ریال تمبر).
 8.  گواهی مصدق شده قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی .
 9.  ارائه وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در صورت تقدیم تقاضا توسط وکیل(فقط وکلای پایه یک دادگستری)..
 10.  ارائه سابقه در مورد پرونده یا پرونده های مرتبط در دیوانعالی کشور.
 11.  ارائه اصل و کپی کارت ملی و مدارک شناسایی  شخص متقاضی یا متقاضیان.

اعاده دادرسی در جرائم مواد مخدر چگونه است؟

مجازات های مربوط به مواد مخدر، نوسان بسیاری در حداقل و حداکثر دارند. به همین دلیل و بنا بر ماهیت پیچیده این دسته از جرائم،تعداد زیادی از موارد اعاده دادرسی به این دسته از جرائم اختصاص دارد. برای اعاده دادرسی در مورد پرونده های مربوط به جرائم مواد مخدر، لازم است که یکی از جهات اعاده دادرسی در پرونده موجود باشد، همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی، بایستی مدارک اشاره شده فوق را آماده کرده و تقدیم مرجع صالح نمود.

لازم به ذکر است که اعاده دارسی کقید به زمان خاصی نبوده و در طی مدت محکومیت هر گاه یکی از جهات آن ایجاد گردد، قابلیت درخواست دارد.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی  توسط زبده ترین وکلای پایه یک دادگستری مرکز می باشد. جهت کسب اطلاعات در مورد اعاده دادرسی در جرائم مربوط به مواد مخدر با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi