موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

اعتراض شخص ثالث در دادگاه کیفری

راه های اعتراض به آراء در امور کیفری و مدنی به دو نحو عادی و فوق العاده است. راه های عادی اعتراض به آرا عبارتند از واخواهی و تجدید نظر خواهی. در امور مدنی، طرق فوق العاده شکایت از آرا عبارتند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. در دادرسی های کیفری، راه های فوق العاده شکایت از آراء عبارتند از اعاده دادرسی و خلاف بین شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری.

مواردی که در خصوص اعتراض شخص ثالث در دادگاه کیفری می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • اعتراض ثالث چیست؟
  • اعتراض ثالث کیفری چیست؟
  • اعتراض ثالث حقوقی و کیفری چه تفاوتی دارند؟
  • شیوه طرح اعتراض ثالث کیفری چگونه است؟
  • وکیل متخصص اعتراض ثالث کیفری کیست؟
  • هزینه وکیل اعتراض ثالث کیفری چقدر است؟

در مواردی که بدون حضور وکیل اقامه دعوی می نمایید احتمال دارد با مشکلات عدیده ای مواجه شوید. با این توضیح وکلا و کارشناسان ما در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

همانطور که می بینید، اعتراض ثالث در دادرسی های کیفری به عنوان طرق فوق العاده اعتراض پیش بینی نشده است، اما در امور مدنی در کنار اعاده دادرسی و فرجام خوهی از راه های فوق العاده شکایت از آرا می باشد. بر اساس ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه آرا صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر قابل اعتراض ثالث می باشند، همین امر اعتراض ثالث را به راه های عادی شکایت از آرا، نزدیک میکند.

بیشتر بدانید: وکیل اعتراض ثالث

اعتراض ثالث مختص چه اشخاصی است؟

اعتراض ثالث، تنها مختص ثالث،یعنی شخصی خارج از اصحاب دعوا می باشد. زیرا محتمل است که شخصی غیر از اصحاب دعوا از طرح دعوی یا نتیجه آن متضرر گردد و چون طرق شکایت مانند تجدید نظر یا اعاده دادرسی مختص اصحاب دعواست، تنها راه پیش بینی شده برای اعتراض به رای توسط غیر اصحاب دعوا، ((اعتراض شخص ثالث)) می باشد.

آیا اعتراض ثالث کیفری منافی با اصل نسبی بودن آرا است؟

ممکن است این سوال مطرح گردد که با توجه به اصل نسبی بودن آرا، چگونه ممکن است که رای از دادگاه صادر شده و به ضرر شخصی غیر از اصحاب دعوا باشد؟

در توجیه این امر باید به این نکته اشاره نمود که گرچه حکم تنها علیه اصحاب دعوا قابل اجراست، اما در مقابل سایر اشخاص نیز قابل استناد است. علاوه بر این و بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی،اگر حکمی مبنی بر خلع ید یا استرداد مال منقول صادر شود و در زمان اجرای حکم محکوم به در ید شخص ثالثی باشد، این موضوع مانع از اجرای حکم نخواهد بود، در این حالت مال از متصرف گرفته شده و به محکوم له داده می شود. بنابراین، علیرغم وجود اصل نسبی بودن آرا، گاهی صدور رایی می تواند با حقوق اشخاص ثالث متعارض باشد، بنابرهمین اصله به اشخاص دیگر احاطه داده شده است تا بتوانند تحت شرایطی به آرا اعتراض نمایند.

بیشتر بدانید: اعتراض ثالث اجرائی

مبنای قانونی اعتراض ثالث کیفری چیست؟

بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

شرایط پذیرش اعتراض ثالث کیفری چیست؟

بنابراین، نخستین شرط اعتراض ثالث، ((ثالث بودن)) است. پس در وهله نخست معترض نبایستی از اصحاب اولیه  دعوی باشد. لازم به ذکر است که به جز خواهان و خوانده، معترض ثالث و مجلوب ثالث نیز اصحاب دعوا به شمار می آیند. برای پذیرش دعوی اعتراض ثالث، لازم نیست که او از طرح دعوای اصلی و روند دادرسی بی اطلاع باشد و تنها بایستی اثبات گردد که رای صادره موجب خلل به حقوق وی گشته است.

بیشتر بدانید: دعوی ابطال اجرائیه / شکایت از دستور اجراء

مرجع طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری کجاست؟

علیرغم تصریح قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان اعتراض ثالث به آرای اصداری از کلیه محاکم، در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار چنین مقرر نموده است:

((متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است)). همچنین در تبصره 1 ماده215  آمده است:

((متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.))

بیشتر بدانید: توقیف دادرسی چیست؟

همانطور که می دانیم رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم رد مال حاصل از جرم در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. ممکن است تصور شود که این مقرره با قسمت اخیر ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض است، لازم به ذکر است که ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اموال مکشوفه حین بازرسی یا کشف جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بدین معنا که اموال مکشوفه در خحین تحقیقات مقدماتی، با دستور بازپرس به دادگاه عودت داده می شود و متضرر (شامل اصحاب دعوا و اشخاص ثالث) می توانند اعتراض خود به این موضوع را در دادگاه عمومی یا تجدید نظر طرح کنند. اما اگر تصمیم بر استرداد اموال کشف شده باشد (که در تحقیقات مقدماتی به ثبت نرسیده اند)، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.

آیا می توان در خصوص اموال استفاده شده برای جرم اعتراض ثالث نمود؟

در مورد شخص ثالثی که اموال او در حین وقوع جرم استعمال گردیده است، مانند فردی که با اتومبیل وی قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است، چنانچه پس از صدور رای ادعای مالکیت مطرح نماید، در وهله اول بایستی به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و پس از رسیدگی و صدور قرار منع تعقیب یا حکم بر برائت، مال مورد نظر به او بازگردانده می شود.

چگونه می توان با اعتراض ثالث کیفریجلوی اجرای حکم استیفای محکوم به را گرفت؟

نکته دیگر استیفای محکوم به از مالی است که ثالث در مورد آن ادعای مالکیت می کند. در این مورد بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام کیفری ((هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.))

تشریفات دادرسی دعوای اعتراض ثالث کیفری چیست؟

همچنین بر اساس ماده 147 همان قانون، ((شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.))

وکیل متخصص دعوای اعتراض ثالث کیفری چه کسی است؟

نتیجتاً و علیرغم رویه های متفاوت شعب دادگاه های کیفری در خصوص قبولی اعتراض ثالث کیفری، قانونگذار این اعتراض را در مورد تمام آرا صادره از کلیه محاکم مجری و قانونی می داند، بنابراین لازم است که برای اعتراض ثالث کیفری حتماً با وکیل متخصص امور کیفری مشورت نمایید.

موسسه حقوقی دادآوران نستوه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعتراض ثالث کیفری،لطفاً با دپارتمان حقوق کیفری موسسه تخصصی حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi