موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

انواع مجازات ها

مجازات چیست؟
انواع مجازات قانونی چیست؟
مجازات ها از کجا سرچشمه می گیرند؟
مجازات ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
مجازات های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کدامند؟
مجازات ها از ادوار دور تا کنون جزئی از شکل گیری هر حکومتی است چرا که مجازات را کیفر کار می دانند و معمولاً دولت ها برای امنیت در جوامع مجازات ها را پیش بینی کردند و اشخاصی را که به قوانین و دیگران احترام نگذارند را دارای مجازات یا کیفر دانستند پس در وهله نخست مجازات ها حالتی پیشگیرانه را انجام می دهند چرا که خیلی از اشخاص از ترس مجازات یا کیفر اقدام به اعمالی که از نظر قانون خلاف و دارای مجازات است نمی زنند پس مجازات دارای جنبه مثبت می تواند باشد در خصوص مجازات ها مطابق با قانون مجازات اسلامی مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه و توسط کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری از گروه وکلای نستوه را مطالعه نمایید.
درباره انواع مجازات ها مطابق قانون مجازات اسلامی بدانیم...

با عنایت به قانون مجازات اسلامی1392، مجازات های اسلامی به 4 دسته ذیل تقسیم می شود:


1- حدود
2- قصاص
3- دیات
4- تعزیرات
الف: حدود
وفق مقررات ماده  15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است یا به عبارت دیگر مجازات هایی هستند که در شرع برای جرایم خاصی صراحتاً تعیین شده اند، جرایمی همچون زنا، لواط و شرب خمر و مسکر و...
ب: قصاص
با عنایت به ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است به بیانی دیگرف قصاص، مجازات جرایم علیه جسم و جان «نفس و مادون نفس» است.
قرآن کریم در آیه 179 سوره بقره در مورد قصاص می فرماید: «و لکم قصاص حیوه...» بنابراین قرآن کریم علی رغم تأکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه ی بشری دانسته است.
ج: دیات
مستفاد از مقررات ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
با عنایت به نظر برخی از علمای حقوق همچون دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را یکی از انواع مجازات دانسته است، لیکن نظر به اینکه دیه بر خلاف جزای نقدی به دولت تعلق نمی گیرد، بلکه به قربانی «بزه دیده» و یا خانواده اش پرداخت می گردد نمی توان آن را دقیقاً مجازات دانست.
د: تعزیرات
نظر به ماده  18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد و نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود و دادگاهها می بایست در زمان صدور حکم تعزیری موارد ذیل را با توجه به مقررات قانونی مد نظر قرار دهند:
1- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
2- شیوه ارتکاب جرم
3- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
4- سوابق و وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
وکیل پایه یک دادگستری که شغل شریف وکالت را دارد می تواند در پرونده کیفری حضور داشته باشد البته طرفین دعوا می توانند به یک وکیل و یا حداکثر دو وکیل در دادگاه کیفری دو و در دادگاه کیفری یک حداقل سه وکیل وکالت دهند و این وکلای دادگستری را می توانند به نحو انفراد و یا اجتماع وکالت دهند به این معنی که هر وکیل دادگستری می تواند در فرض منفرد بدون حضور دیگر وکلای دادگستری در پرونده حاضر گردد و نیز می تواند به صورت اجتماع وکالت دهد که می بایست همه وکلای دادگستری در جلسه حضور داشته باشند ولی بهترین گزینه وکالت دادن به وکلای دادگستریبه صورت منفرداً و مجتمعاً است به جای اجتماع وکلای دادگستری البته وکالت به صورت اجتماع به وکلای دادگستری نیز دارای محاسن می باشد که در این متن معایب و محاسن وکالت به صورت انفراد و اجتماع نمی گنجد و به یاد داشته باشیم وکیل یا وکلای دادگستری امین ما هستند پس بیاییم به وکیل یا وکلای دادگستری اعتماد کنیم و وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای کانون وکلای دادگستری انتخاب نماییم. موسسه حقوقی دادآوران نستوه توسط تیمی از وکلای پایه یک دادگستری تشکیل و دارای مجوز می باشد.

logo-samandehi