موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

بدهی مالیاتی

مطابق قانون، افراد ملزم به پرداخت انواع مالیاتها به دولت می باشند. اگر شخصی مالیات خود را پرداخت نکند بدهکار مالیاتی محسوب شده و پرداخت نکردن مالیات در گاهی موارد مشمول عنوان مجرمانه فرارمالیاتی می باشد. با تصویب قانون جدی مالیات های مستقیم قانونگذار فرار مالیاتی را جرم انگاری نمود و از این تاریخ هر نوع رفتار که موجب عدم ئرداخت مالیات شود را قابل تعقیب دانست.

جرم فرار مالیاتی چیست؟

در دکترین حقوقی، هر نوع تلاش غیرقانونی برای عدم پرداخت مالیات، مانند عدم ارائه اطلاعات صحیح در مورد درآمد و منافع، فرار مالیاتی نامیده می گردد فرار مالیاتی، در تمامی انواع مالیات ها وجود دارد و مصادیق گوناگون و فراوانی را شامل می گردد.

مواردی که در خصوص فرار مالیاتی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

  • وکیل مالیاتی در تهران کیست؟
  • شرایط فرار مالیاتی چگونه است؟
  • دفاع در جرم فرار مالیاتی چگونه است؟
  • نمونه لایحه دفاع در جرم فرار مالیاتی چگونه است؟

در صورت وجود پرونده در دادسرای اقتصادی و یا نیاز به مشاوره مالیاتی می توانید با وکیل امور مالیاتی در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

چه تفاوتی مابین فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات واقعی وجود دارد؟

تفاوت بنیادین مابین فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن عمل مؤدیان ارتباط دارد. فرار مالیاتی نوعی قانون شکنی می باشد.

زمانی که مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش واقعی درباره درآمدها و عواید حاصل از کار یا سرمایه خود که قانوناً مستلزم پرداخت مالیات است، استنکاف می ورزد، در واقع عملی غیر قانونی برای پنهان سازی درآمد و عواید واقعی خود انجام می دهد. اما در عدم پرداخت مالیات واقعی یا اجتناب مالیاتی، شخص اساساً با استفاده از خلاء های قانونی موجود اقداماتی را ازابتدا برای پرداخت مالیات کمتر انجام می دهد، به طور مثال درآمد کارمندانش را در قالب سرمایه ارائه می دهد تا مشمول میزان مالیات کمتری باشد.

به طور خلاصه، اجتناب از مالیات، یک نوع دور زدن قوانین مالیاتی می باشد. در این حالت مودی راهی را پیدا میکند که خود را به نحوی از دایره شمول مالیات دهندگان خارج نماید. مثلاً در نظر بگیرید که پارچه فروشی برای فرار از دادن مالیات بیشتر، کمتر بفروشد یا درآمد حاصل از فروش را جز سرمایه قلمداد کند، در این حالت اجتناب مالیاتی محقق می شود. اما در فرار مالیاتی، همان پارچه فروش، میزان فروش خود را به جهت عدم پرداخت مالیات حقیقی کمتر درج می نماید، این عمل جرم فرارمالیاتی می باشد.

انواع جرائم مالیاتی کدام است؟

اگر اشخاص موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی، سه سال متوالی از ارائه اظهار نامه خوداری کنند، همچنین چنانچه این اشخاص به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مربوطهرا در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نکند، مرتکب جرم فرار مالیاتی خواهد بود.

همچنین افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مرتکب جرم فرار مالیاتی گردیده اند.

علاوه بر این، همان‌ طور که گفته شد، اشخاصی که برای دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث مانع ایجاد کنند، یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور استنکاف ورزند و این فعل منتهی به زیان به دولت گردد نیزمرتکب جرم فرار مالیاتی گردیده اند. اگر شخص حقوقی مرتکب این فعل گردد حسب مورد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره متفقاً یا مشترکاً مسئول خواهند بود.

مجازات جرم فرار مالیاتی چیست؟

مجازات شروع به جرم مالیاتی از ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری می باشد. بنابراین، اگر شخصی قصد ارتکاب جرائم فوق را داشته باشد و شروع به انجام آن نماید، اگر پیش از کشف جرم به خواست خود آن را انجام نداده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را مطابق قانون تصحیح نماید، مستوجب تعقیب کیفری نمی باشد، لکن اگر جرم کشف شود، شخص در صورت شروع به جرم، به مجازات شروع به جرم فرار مالیاتی که در فوق مشخص گردید محکوم می گردد، اما اگر حین تعقیب کیفری و پیش از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود باعث استیفای حقوق دولت شود در این حالت به دلیل استحقاق در مجازات او تخفیف داده می شود. جرم فرار مالیاتی ممکن است توسط خود سازمان امور مالیاتی یا سایر دستگاه های ذیربط، کشف و اعلام گردد.

آیا مرتکب جرم فرار مایاتی را می توان ممنوع الخروج کرد؟

بله، مرتکب جرم فرار مالیاتی را می توان با حکم مرجع رسیدگی کننده ممنوع الخروج نمود. همچنین بنابر ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات قطعی شده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات پرداخت گردد، یا اینکه مودی باید ترتیبات پرداخت آن را طی این ۱۰ روز با اداره امور مالیاتی توافق نماید.

در صوت عدم پرداخت مالیات قطعی، در این ۱۰ روز، اداره امور مالیاتی طی برگ اجرایی مالیات که به مودی ابلاغ می نماید یک ماه دیگر برای پرداخت مالیات به وی زمان می دهد.

چنانچه مودی ظرف ۱ ماه تعیین شده پس از ابلاغ اجرائیه مالیاتی، مالیات قطعی خود را پرداخت نکند، بنابر ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم، به دستور مسئول اجراییات معادل بدهی مودی و جریمه های تعلق گرفته به اضافه ده درصد بدهی مودی از اموال وی توقیف خواهد شد.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی می توانند از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور جلوگیری کرده و آنان را ممنوع الخروج کند.

مبلغ بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مودی ، در مورد اشخاص حقیقی 10 میلیون تومان، مدیران مسئول سایر اشخاص حقوقی (غیر تولیدی) و اشخاص حقیقی تولیدی، در صورتی که بدهی مالیاتی آنها از ۱۰% سرمایه ثبت شده شرکت و یا از مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد و در مورد مدیران مسئول (مدیران صاحب امضای مجاز) اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط و ذی صلاح، در صورتی که بدهی مالیاتی آنها از ۲۰% سرمایه ثبت شده شرکت و یا از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد.

در صورت نیاز به وکیل مالیاتی و یا مشاوره در زمینه مالیات نیاز داشتید، می توانید با دپارتمان مالیاتی موسسه حقوقی دادآوران نستوه در تماس باشید.

logo-samandehi