موسسه حقوقی دادآوران نستوه
ما همواره کنار شما هستیم
صداقتتخصصسلامت
شماره تماس (+۹۸) ۲۱ - ۸۶۰۷۱۲۴۱
مشاوره حقوقی رایگان

سوال خود را بپرسید

تعدد جرم کلاهبرداری

تعدّد جرم کلاهبرداری چیست؟
تعدّد جرم کلاهبرداری کدام جرم است؟
آیا تعدّد جرم کلاهبرداری دارای اثر است؟
تعدّد جرم کلاهبرداری و بایدها و نبایدهای آن کدامند؟
آیا تعدّد در جرم کلاهبرداری باعث افزایش مجازات است؟
تعدّد جرم کلاهبرداری یکی از موضوعات مهمی است که بسیاری از عزیزان روزانه در خصوص آن سئوال دارند که تعدّد جرم کلاهبرداری چیست و چگونه کلاهبردار گرفتار  تعدّد جرم کلاهبرداری می گردد و آیا تعدّد جرم کلاهبرداری موجبی برای افزایش مجازات است و چگونه بدانیم تعدّد جرم کلاهبرداری چگونه صورت می پذیرد برای دانستن این سئوالات و هزاران سئوال دیگر در خصوص تعدّد جرم کلاهبرداری مقاله  حاضر که توسط وکلا و کارشناسان  گروه وکلای نستوه در موسسه حقوقی دادآوران نستوه به رشته ی تحریر درآمده است در خصوص تعدّد جرم کلاهبرداری را بخوانید.
درباره تعدّد جرم کلاهبرداری بدانیم...
برای اطلاع از جرم کلاهبرداری کلیک نمایید.
تعدّد جرم در کلاهبرداری از جمله موضوعاتی است که با توجه به تغییر و اصلاح قوانین مربوطه در سال های اخیر، علی رغم نصّ قوانین مربوطه، نیاز به بررسی رویه ی قضائی، نظریات مشورتی و نظریات علمای حقوقی می باشد.
در نوشتار پیش رو، ضمن تعریف ماهیت و آثار تعدّد جرم کلاهبرداری، آثار قانونی تعدّد جرم کلاهبرداری مورد بررسی قرار می گیرد.
احکام و قواعد مربوط به تعدّد جرم در مواد 131 الی 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار مورد تصریح قرار گرفته است.
تکرار و تعدّد جرم از انواع علل عمومی مجازات می باشند.
تعدّد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.

انواع تعدّد جرم عبارت است از :


1- تعدّد معنوی یا اعتباری
2- تعدّد مادی یا واقعی
1- تعدّد معنوی جرم:
به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 139، در جرایم قابل تعزیر «جرایم تعزیری» هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.
مصادیق تعدد معنوی:
1- قتل غیرعمد ناشی از رانندگی بدون پروانه
2- فروش مال امانی «انتقال مال غیر از طریق ارتکاب خیانت در امانت»
3- ترک انفاق زن و فرزندان
4- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول
2- تعدد مادی جرائم تعزیری:
در صورتی که جرایم ارتکابی «از درجه 1 تا درجه 6» بوده و تعداد آن ها 2 یا 3 جرم باشد، اگر مجازات جرایم متعدد دارای حداقل و حداکثر باشد برای هر یک از آن جرایم، حداکثر مجازات قانونی مقرّر حکم داده می شود و اگر مجازات قانونی جرایم متعدد فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل آن اضافه می شود که در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجراست.
اگر جرایم ارتکابی از درجه  1 تا 6 باشند وتعداد آن ها بیش از 3 جرم باشد اگر مجازات جرایم متعدد دارای حداقل و حداکثر باشد، برای هر یک مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می شود مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند.
اگر مجازات جرایم متعدد فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا یک دوم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود «فقط مجازات اشد قابل اجراست» مع ذلک اگر جرایم ارتکابی از درجه 7 و 8 باشد، در این صورت مجازات ها جمع می شوند. مجازات تعزیری درجه 7 و 8 با هم و با مجازات ها ی تعزیری درجه 1 تا 6 جمع می گردند.
سوال: چنانچه شخص مرتکب دو فقره کلاهبرداری از 3 نفر شود، چگونه تشدید مجازات صورت می گیرد؟
به موجب نظریه مشورتی شماره 817/92/7 مورخ 1392/05/01 با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بابت هر کدام از جرایم متعدد موجب تعزیر، مرتکب باید به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
اگر شخصی مرتکب چهار فقره کلاهبرداری شود و محکمه صالحه به همه آنها رسیدگی نماید، در این صورت اموال تحصیل شده در این چهار فقره کلاهبرداری اگر به ترتیب ده میلیون، بیست میلیون، سی میلیون و چهل میلیون ریال باشد، قاضی می تواند جزای نقدی را به ترتیب، پانزده میلیون، سی میلیون، چهل و پنج میلیون و شصت میلیون ریال تعیین نموده و پرداخت مبلغ اخیر یعنی مبلغ شصت میلیون ریال را به عنوان جزای نقدی قابل پرداخت از سوی شخص مجرم مورد حکم قرار دهد.
جزای نقدی در صورت ارتکاب جرم کلاهبرداری به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری معادل مالی است که کلاهبردار تحصیل نمودع است، بنابراین در صورت تعدد جرم کلاهبرداری، نباید جزای نقدی را معادل مجموع اموال تحصیل شده در همه کلاهبرداری ها تعیین نمود، بلکه باید جزای نقدی در هر فقره از کلاهبرداری بر اساس آنچه که در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، تعیین و تشدید و مآلاً طبق ماده فوق الاشاره، جزای نقدی اشد اجرا خواهد شد.
نکته قابل ذکر این که تعدّد جرم کلاهبرداری و تعدّد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار گرفته اند، دو موضوع جدا و علی حدّه می باشند بنابراین تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدّد جرم کلاهبرداری نمی باشد.
به طور مثال اگر کسی با جعل چند سند، مال دیگری را ببرد، هرچند که مرتکب چند جرم جعل گردیده است ولی با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به ارتکاب یک فقره کلاهبرداری محکوم می شود.
از طرفی دیگر اگر مرتکب با استفاده از یک سند مجعول، طی عملیات های مختلفی مال چندین نفر را ببرد و از آنها کلاهبرداری نماید، مرتکب، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می شود که از موارد تعدّد جرم کلاهبرداری می باشد.
موسسه حقوقی دادآوران نستوه، ارائه دهنده خدمات حقوقی در تهران می باشد و از آنجایی که وجود وکیل یا وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای آثاری است چرا که وکیل پایه یک دادگستری در امور وکالت فعالیت دارد، تخصص وکلای دادگستری امور وکالتی است و این وکیل یا وکلای دادگستری هستند که از قوانین اطلاع کافی و کامل و جامع دارند پس وجود وکیل پایه یک دادگستری لازمه هر پرونده می باشد که این وکیل پایه یک دادگستری چنانچه تخصص کیفری داشته باشد بهترین گزینه برای انتخاب است پس همواره به یاد داشته باشیم وجود وکیل یا وکلای دادگستری در امور وکالتی نیاز می باشد و وکیل پایه یک دادگستری مورد اعتماد است که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده باشد بیاییم به وکیل و وکلای دادگستری اعتماد کنیم حداقل برای آسایش خود و خانواده هایمان.

logo-samandehi